Suministros - 541033-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Equipamiento médico

2018/S 237-541033

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
Poznań
60-355
Polonia
Persona de contacto: Iwo Bartkowski
Teléfono: +48 618691759
Correo electrónico: dzp@spsk2.pl
Fax: +48 618691847
Código NUTS: PL415

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spsk2.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa wszczepialnych defibrylatorów-kardiowerterów oraz stymulatorów serca

Número de referencia: DZP/107/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa wszczepialnych defibrylatorów-kardiowerterów oraz stymulatorów serca

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 2 638 886.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 1 Zaawansowane wszczepialne kardiowertery – defibrylatory serca wysokoenergetyczne z możliwością internetowej analizy danych

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

l.p. - Przedmiot zamówienia - Ilość

1 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe 4

2 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory dwujamowe 3

3 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące trójjamowe 5

4 - Elektrody defibrylacyjne (ICD) 12

5 - Elektrody stymulacyjne 20

6 - Elektrody lewokomorowe 10

7 - Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej 10

8 - Zestaw wprowadzający do zatoki wieńcowej złożony z prowadnika, cewników do intubacji, subselekcji żył,

Zastawki hemostatycznej 10

9 - Prowadnik typu,,Over the Wire” do elektrody lewokomorowej 10

10 - Kable do analizy śródoperacyjnej do kompatybilnego programatora 10

11 - Dzierżawa programatora 12 m-cy

12 - Papier do drukarki programatora 200

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: ocena jakościowa / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 2 Zaawansowane wszczepialne kardiowertery – defibrylatory serca z rozbudowaną terapią migotania komór w przypadkach podwyższonego progu defibrylacji oraz łączem DF4

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

l.p. - Przedmiot zamówienia - Ilość

1 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe 4

2 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory dwujamowe 3

3 - szczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące trójjamowe 5

4 - Elektrody defibrylacyjne (ICD) 12

5 - Elektrody stymulacyjne 20

6 - Elektrody lewokomorowe z prowadnikiem typu guidewire 15

7 -Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej 30

8 -Zestaw wprowadzający do zatoki wieńcowej złożony z prowadnika, dwóch cewników do intubacji/subselekcji

Żył, zastawki hemostatycznej 50

9 - Programator- dzierżawa 12 m-cy

10 - Kable do analizy śródoperacyjnej 30

11 - Papier do drukarki programatora 200

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: ocena jakościowa / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 3 Wysokoenergetyczne wszczepialne kardiowertery – defibrylatory serca

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

l.p. - Przedmiot zamówienia - Ilość

1 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe 4

2 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory dwujamowe 3

3 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące trójjamowe 5

4 - Elektrody defibrylacyjne (ICD) 12

5 - Elektrody stymulacyjne 20

6 - Elektrody lewokomorowe 10

7 - Cewnik balonowy do wenografii zatoki wieńcowej 5

8 - Zestaw wprowadzający do zatoki wieńcowej złożony z prowadnika, cewników do intubacji, subselekcji żył,

Zastawki hemostatycznej 10

9 - Programator-dzierżawa 12 m-cy

10 - Kable do analizy śródoperacyjnej 20

11 - Papier do drukarki programatora 4

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: ocena jakościowa / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 4 Wysokoenergetyczne wszczepialne kardiowertery – defibrylatory serca z bezprzewodową telemetrią

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

l.p. - Przedmiot zamówienia - Ilość

1 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory jednojamowe 60

2 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory dwujamowe 20

3 - Wszczepialne kardiowertery-defibrylatory resynchronizujące trójjamowe 50

4 - Elektrody defibrylacyjne (ICD) 130

5 - Elektrody stymulacyjne 80

6 - Elektrody lewokomorowe 60

7 - Zestaw do kontrastowania i wprowadzający do zatoki wieńcowej złożony z balonu, prowadnika,cewników do

Intubacji, subselekcji żył, zastawki hemostatycznej 60

8 - Kable śródoperacyjne kompatybilne z programatorem, akcesoria (mandryny, śrubokręty, zaślepki, kapturki)

30

9 - Programatory - dzierżawa 12 m-cy

10 - Papier do drukarki programatora 200

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: ocena jakościowa / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 5 Stymulatory serca dwujamowe z adaptowalną częstością rytmu serca

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

l.p. - Przedmiot zamówienia - Ilość

1 - Programowalne, dwujamowe stymulatory serca typu DDDR a poniżej 280

2 - Endokawitarne elektrody do stałej stymulacji pace/sense 560

3 - Papier do drukarki programatora dedykowanego do ww. sprzętu 400

4 - Kable śródoperacyjne kompatybilne z programatorem, akcesoria (mandryny, śrubokręty, zaślepki, kapturki)

80

5 - Programator - dzierżawa 12 m-cy

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: ocena jakościowa / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 6 Uniwersalne stymulatory serca jednojamowe z adaptowalną częstością rytmu serca

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

l.p. - Przedmiot zamówienia - Ilość

1 - Programowalne, jednojamowe uniwersalne (stymulacja przedsionkowa bądź komorowa serca) stymulatory

Serca typu SSIR 60

2 - Elektrody endokawitarne do stałej stymulacji (pace/sense) 60

3 - Papier do drukarki programatora stymulatorów serca 200

4 - Kable śródoperacyjne kompatybilne z programatorem 20

5 - Programator - dzierżawa 12 m-cy

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: ocena jakościowa / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pakiet nr 7 Trójjamowe, resynchronizujące stymulatory serca

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33100000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL415
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Siedziba zamawiającego

II.2.4)Descripción del contrato:

l.p. - Przedmiot zamówienia - Ilość

1 - Trójjamowe programowalne stymulatory serca resynchronizujące j 15

2 - Elektrody endokawitarne pace/sense 20

3 - Elektroda lewokomorowa 15

4 - Zestaw do wprowadzający do zatoki wieńcowej 15

5 - Cewnik balonowy 10

6 - Papier do drukarki programatora stymulatorów serca 50

7 - Kable śródoperacyjne kompatybilne z programatorem 5

8 - Programator - dzierżawa 12 m-cy

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: ocena jakościowa / Ponderación: 40
Precio - Ponderación: 60
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 155-354993
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Pakiet nr 1 Zaawansowane wszczepialne kardiowertery – defibrylatory serca wysokoenergetyczne z możliwością internetowej analizy danych

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Biotronik Polska Sp. z o.o.
Murawa 12-18
Poznań
61-655
Polonia
Código NUTS: PL415
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 242 112.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 242 112.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Pakiet nr 2 Zaawansowane wszczepialne kardiowertery – defibrylatory serca z rozbudowaną terapią migotania komór w przypadkach podwyższonego progu defibrylacji oraz łączem DF4

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Abbott Medical Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 283 952.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 284 341.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Pakiet nr 3 Wysokoenergetyczne wszczepialne kardiowertery – defibrylatory serca

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
07/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-063
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 200 610.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 202 414.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Pakiet nr 4 Wysokoenergetyczne wszczepialne kardiowertery – defibrylatory serca z bezprzewodową telemetrią

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
02/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Boston Scientific Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 22
Warszawa
00-133
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 1 831 512.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 1 805 524.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Pakiet nr 5 Stymulatory serca dwujamowe z adaptowalną częstością rytmu serca

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Pakiet nr 6 Uniwersalne stymulatory serca jednojamowe z adaptowalną częstością rytmu serca

Se adjudica un contrato/lote: no
V.1)Información relativa a la no adjudicación de un contrato
El contrato/lote no se ha adjudicado
No se ha recibido ninguna oferta o solicitud de participación, o todas las que se han recibido han sido rechazadas

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Pakiet nr 7 Trójjamowe, resynchronizujące stymulatory serca

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 3
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medtronic Poland Sp. z o.o.
ul. Polna 11
Warszawa
00-633
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 102 495.00 PLN
Valor total del contrato/lote: 104 495.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Dirección de internet: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018