Suministros - 541070-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Łęczna: Antisépticos y desinfectantes

2018/S 237-541070

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52
Łęczna
21-010
Polonia
Persona de contacto: Liliana Grzesiuk
Teléfono: +48 817526315
Correo electrónico: l.grzesiuk@spzoz.powiatleczynski.pl
Fax: +48 817526301
Código NUTS: PL814

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spzoz.powiatleczynski.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa produktów dezynfekcyjnych dla SP ZOZ w Łęcznej - uzupełnienie

Número de referencia: SP ZOZ – DZ / 27 / 18
II.1.2)Código CPV principal
33631600
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów dezynfekcyjnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku nr 2 - Formularzu cenowym dołączonym do SIWZ, Kod wg CPV: 33631600-8.

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 10 miesięcy.

3.3. Zamówienie podzielono na 3 zestawy (części). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 114 876.70 MTL
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw nr 1

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL8
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-0101 Łęczna, Apteka Szpitalna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów dezynfekcyjnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku nr 2 - Formularzu cenowym dołączonym do SIWZ, Kod wg CPV: 33631600-8.

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 10 miesięcy.

3.3. Zamówienie podzielono na 3 zestawy (części). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje.

3.4. Podane w załącznikach parametry należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór.

3.5. Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego produktu był zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, w taką samą etykietę winny być zaopatrzone opakowania zbiorcze. Etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej poniższe informacje:

— rodzaj i nazwę środka

— nazwę producenta

— numer serii

— datę ważności.

3.6. Na żądanie zamawiającego wykonawca, zobowiązany jest do przesłania materiałów informacyjnych tj. ulotki, prospekty, katalogi i inne, dotyczące przedmiotu oferty; w języku polskim dla oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Podstawą obliczenia punktów w kryterium cena oferty będzie wzór:

C = (Cmin: Cbad) x 60 pkt

Podstawą obliczenia punktów w kryterium termin płatności będzie wzór:

P= Pd/ Pmax x 40 pkt

Cena oferty:

Po = C + P

Gdzie we wzorach:

Po - łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie

C - punkty za cenę

P - punkty za termin płatności

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw nr 2

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL8
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-0101 Łęczna, Apteka Szpitalna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów dezynfekcyjnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku nr 2 - Formularzu cenowym dołączonym do SIWZ, Kod wg CPV: 33631600-8.

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 10 miesięcy.

3.3. Zamówienie podzielono na 3 zestawy (części). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje.

3.4. Podane w załącznikach parametry należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór.

3.5. Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego produktu był zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, w taką samą etykietę winny być zaopatrzone opakowania zbiorcze. Etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej poniższe informacje:

— rodzaj i nazwę środka

— nazwę producenta

— numer serii

— datę ważności.

3.6. Na żądanie zamawiającego wykonawca, zobowiązany jest do przesłania materiałów informacyjnych tj. ulotki, prospekty, katalogi i inne, dotyczące przedmiotu oferty; w języku polskim dla oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Podstawą obliczenia punktów w kryterium cena oferty będzie wzór:

C = (Cmin: Cbad) x 60 pkt

Podstawą obliczenia punktów w kryterium termin płatności będzie wzór:

P= Pd/ Pmax x 40 pkt

Cena oferty:

Po = C + P

Gdzie we wzorach:

Po - łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie

C - punkty za cenę

P - punkty za termin płatności

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw nr 3

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33631600
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL8
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPZOZ w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-0101 Łęczna, Apteka Szpitalna, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów dezynfekcyjnych w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Szczegółowy wykaz asortymentu zawarty jest w Załączniku nr 2 - Formularzu cenowym dołączonym do SIWZ, Kod wg CPV: 33631600-8.

3.2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20.5.2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 211), wolny od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych i posiadać w dniu dostawy termin ważności, nie krótszy niż 10 miesięcy.

3.3. Zamówienie podzielono na 3 zestawy (części). Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zestawy. W ramach zestawu należy zaoferować wszystkie wymienione pozycje.

3.4. Podane w załącznikach parametry należy traktować, jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych, jako wzór.

3.5. Wymaga się, by każdy pojedynczy egzemplarz oferowanego produktu był zaopatrzony w etykietę handlową sporządzoną w języku polskim, w taką samą etykietę winny być zaopatrzone opakowania zbiorcze. Etykieta handlowa powinna zawierać co najmniej poniższe informacje:

— rodzaj i nazwę środka

— nazwę producenta

— numer serii

— datę ważności.

3.6. Na żądanie zamawiającego wykonawca, zobowiązany jest do przesłania materiałów informacyjnych tj. ulotki, prospekty, katalogi i inne, dotyczące przedmiotu oferty; w języku polskim dla oferowanego produktu z opisem właściwości i zastosowania oraz oznakowaniem.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Podstawą obliczenia punktów w kryterium cena oferty będzie wzór:

C = (Cmin: Cbad) x 60 pkt

Podstawą obliczenia punktów w kryterium termin płatności będzie wzór:

P= Pd/ Pmax x 40 pkt

Cena oferty:

Po = C + P

Gdzie we wzorach:

Po - łączna ilość punktów przyznanych danej ofercie

C - punkty za cenę

P - punkty za termin płatności

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 172-389949
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Zestaw nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medim Sp. z o.o., Puławska Plaza
ul. Puławska 45 B
Piaseczno
05-500
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 60 067.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 59 772.40 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Denominación:

Zestaw nr 2

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” S.A Wrocław Oddział Kraków
ul. Balicka 117
Kraków
30-149
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 36 532.50 PLN
Valor total del contrato/lote: 37 344.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Denominación:

Zestaw nr 3

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
19/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Schülke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
Warszawa
02-305
Polonia
Código NUTS: PL
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 17 760.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 17 760.30 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587800
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
j.w
j.w
Polonia
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż powyższe wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie.

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587800
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018