Suministros - 541161-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Polonia-Cracovia: Equipamiento médico

2018/S 237-541161

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Wrocławska 1-3 (Kancelaria Szpitala)
Kraków
30-901
Polonia
Persona de contacto: Tomasz Cisło, Aneta Mosurek
Teléfono: +48 126308059
Correo electrónico: zam@5wszk.com.pl
Fax: +48 126308059
Código NUTS: PL213

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.5wszk.com.pl

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa sprzętu medycznego II

Número de referencia: 57/ZP/2018
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa sprzętu medycznego II zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ w podziale na 4 pakiety.

Zestaw do videostroboskopii laryngologicznej (pakiet nr 1)

Unit laryngologiczny z wyposażeniem (pakiet nr 2)

Tympanometr kliniczny szerokopasmowy (pakiet nr 3)

Zestaw Panettiego do chirurgii endoskopowej ucha (pakiet nr 4)

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 850 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw do videostroboskopii laryngologicznej

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141625
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestaw do videostroboskopii laryngologicznej (pakiet nr 1) zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest finansowane z dotacji MON

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Unit laryngologiczny z wyposażeniem

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33141625
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Unit laryngologiczny z wyposażeniem (pakiet nr 2) zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest finansowane z dotacji MON

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Tympanometr kliniczny szerokopasmowy (

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33124100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Tympanometr kliniczny szerokopasmowy (pakiet nr 3) zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest finansowane z dotacji MON

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zestaw Panettiego do chirurgii endoskopowej ucha (pakiet nr 4)

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162100
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL213
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, 30-901 Kraków, POLSKA

II.2.4)Descripción del contrato:

Zestaw Panettiego do chirurgii endoskopowej ucha (pakiet nr 4)

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio relativo al coste - Nombre: Cena / Ponderación: 60
Criterio relativo al coste - Nombre: Termin gwarancji / Ponderación: 40
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Zamówienie jest finansowane z dotacji MON

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

Zważywszy na wielość zadań inwestycyjnych w tym okresie i trudności organizacyjne z tym związane (tj. odbiór dostaw sprzętu współfinansowanego z dotacji unijnych, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na kolejne dostawy sprzętu współfinansowanych z Unii Europejskiej, PMT na rok 2018 roku, dostawy w ramach przyznanej dotacji z Ministerstwa Zdrowia, dostawy w ramach Grantów Klinicznych), a także przez fakt przyznania środków od których zależy to zamówienie, dopiero w październiku 2018 roku, postępowanie zostało wszczęte w połowie października, co oznacza, że wyznaczenie co najmniej 35-dniowego terminu na złożenie oferty spowodowałaby, że otwarcie ofert nastąpiłoby w połowie listopada 2018 roku, co przy wyznaczonym – w umowie dotacyjnej - maksymalnym wymaganym terminie do rozliczenia, min. terminie dostaw i innych terminach wynikających z ustawy Pzp uniemożliwiłoby wykorzystanie dotacji.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Lote nº: Pakiet nr 1
Denominación:

Zestaw do videostroboskopii laryngologicznej (pakiet nr 1

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Olympus Polska Sp. z o.o.
ul. Suwak 3
Warszawa
02-676
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 320 370.37 PLN
Valor total del contrato/lote: 315 980.66 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 2
Lote nº: Pakiet nr 2
Denominación:

Unit laryngologiczny z wyposażeniem (pakiet nr 2)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Labo Clinic Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Dworcowa 41A/2
Olsztyn
10-437
Polonia
Código NUTS: PL622
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 356 481.48 PLN
Valor total del contrato/lote: 368 820.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 3
Lote nº: 3
Denominación:

Tympanometr kliniczny szerokopasmowy (pakiet nr 3)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Oticon Polska Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 22
Warszawa
00-133
Polonia
Código NUTS: PL911
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 101 851.85 PLN
Valor total del contrato/lote: 104 627.91 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 4
Lote nº: Pakiet nr 4
Denominación:

Zestaw Panettiego do chirurgii endoskopowej ucha (pakiet nr 4)

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
29/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 1
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Medag Aparatura Medyczna P. Augustynowicz spółka jawna
ul. Brylantowa 24, lok. 3
Wrocław
52-214
Polonia
Código NUTS: PL514
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote: 71 296.30 PLN
Valor total del contrato/lote: 63 950.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy zgodnie z załącznikiem 4 do SIWZ.

3. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – Zamawiający nie dopuszcza do rozliczeń w walutach obcych.

4. Zamawiający przewiduje dokonanie zmian umowy w toku jej realizacji w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144 ustawy Pzp.

5. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i akty wykonawcze do ustawy.

6. Zamawiający przewiduje wniesienie wadium zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie.

7. Zgodnie z postanowieniami SIWZ w tym zakresie Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskie i inne określone w SIWZ.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Wykonawcy i innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi do sądu, na zasadach określonych w Dziale VI tej ustawy (art. 179-198g)

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2018