Suministros - 541166-2018

08/12/2018    S237

Hungría-Győr: Electricidad

2018/S 237-541166

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Győri Tankerületi Központ
Número de identificación fiscal: EKRSZ_97055194
Dirección postal: Liszt Ferenc utca 17.
Localidad: Győr
Código NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron
Código postal: 9022
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Nagy Adél
Correo electrónico: adel.nagy@kk.gov.hu
Teléfono: +36 96795299
Fax: +36 18776275

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://kk.gov.hu/gyor

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Győri TK - Villamos energia beszerzés

Número de referencia: EKR000497372018
II.1.2)Código CPV principal
09310000 Electricidad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 1.1.2019 00:00 CET – 31.12.2020 24:00 CET közötti időszakban teljes ellátás alapú villamos energia kereskedelmi szerződés keretében.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 138 535 620.00 HUF
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
09310000 Electricidad
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HUZZ Extra-Regio NUTS 2
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Magyar villamos energia átviteli hálózat

II.2.4)Descripción del contrato:

Általános felhasználású villamos energia értékesítése a 1.1.2019 00:00 CET – 31.12.2020 24:00 CET közötti időszakban, 4 986 704 kWh mennyiségben.

Az ajánlatkérő a megadott mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész.

Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. törvény 74. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a villamosenergia-kereskedelem engedélyköteles tevékenység. Az engedély meglétét az ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi.

Az ajánlati ár tartalmazza a villamos energia díját és kiegyenlítő energia költségét, a határkeresztezési díjat, a mérlegkör tagsági díjat. A szerződéses ár tartalmazza a közvetített szolgáltatás kiszámlázásának esetleges költségeit is.

Az ajánlati ár nem tartalmazza a rendszerhasználati díjakat, a 2007. évi LXXXVI. tv. 147. §-ában meghatározott pénzeszközöket, a jövedéki adót, az ÁFÁ-t, a vonatkozó jogszabályok alapján esetlegesen felmerülő egyéb adókat, illetékeket, díjakat, járulékokat és költségeket, valamint a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott, megújuló energiaforrásból és hulladékból nyert energiával termelt villamos energia termelésének elősegítése érdekében az Átviteli Rendszerirányítótól a Kereskedők által kötelezően megvásárolandó villamos energia (KÁT) mennyiségének és szabályozásának költségét.

Értékelési szempont: Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerinti értékeli az ajánlatokat, illetve választja ki a számára gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot, hivatkozva a Kbt. 76. (5) bekezdésére. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható.

Részajánlat tételére nincs lehetőség biztosítva, a legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében ajánlatkérő a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást kívánja érvényesíteni. Portfólió hatás alatt versenyeztetett mennyiséget érti ajánlatkérő, amennyiben nagyobb mennyiség kerül versenyeztetésre, így kereskedő kedvezőbb áron tudja az árubeszerzés tárgyát kínálni. Az Ajánlatkérő igényeinek a beszerzés tárgyaként konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, ezen felül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja, tekintve, hogy az áru jogszabályokban meghatározott és körülhatárolható szabványtermék, és minőségi szempontok szerint nem differenciálható. A villamos energia piaci sajátosságokra tekintettel a versenyeztetett mennyiség kapcsán nem indokolt a részekre bontás, a felhasználási helyek egy szűkebb régióban, adott tankerülethez tartozóan helyezkednek el, jellegében hasonló kapacitás lekötésekkel.

Az eljárás felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója: dr. Bárczi Péter lajstromszám: 00215.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: sí
Descripción de las opciones:

Ajánlati felhívás II.2.4) pontjában megjelölt mennyiségtől pozitív irányba 30 %-kal eltérhet, mint opcionális rész, melyet ajánlatkérő a villamos energia piac sajátosságaira és a külső természeti körülmények alakulásának figyelembevételével szükség szerint felhasználhat. Az opcióval érintett mennyiséget az alapmennyiséggel egyező ajánlati áron és feltételek szerint kell biztosítani.

II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
Se ha realizado una subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 157-359645
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio de información previa

Apartado V: Adjudicación de contrato

Denominación:

Általános felhasználású villamos energia

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
22/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 7
Número de ofertas recibidas de PYME: 1
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 7
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nombre oficial: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_33474423
Dirección postal: Babér utca 1–5.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU MAGYARORSZÁG
Código postal: 1131
País: Hungría
Correo electrónico: komuves.eva@alteo.hu
Teléfono: +36 12368054
Fax: +36 12368051
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 138 535 620.00 HUF
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

ALTEO Energiakereskedő Zrt. (1031 Budapest, Babér utca 1–5.) Adószám: 23720448-2-41

CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, Szmolnyica sétány 6/5.) Adószám: 22742933-2-44

NKM Áramszolgáltató Zrt. (6720 Szeged, Klauzál tér 9.) Adószám: 10734441-2-06

E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.) Adószám: 24765648-2-44

E2 Hungary Zrt. (1117 Budapest, Infopark sétány 1.) Adószám: 25343502-2-44

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, Váci út 72–74.) Adószám: 12928130-2-44

MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 207–209.) Adószám: 12898019-2-44

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Kbt. 148.§ szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018