Suministros - 541179-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Braslovče: Productos alimenticios diversos

2018/S 237-541179

Anuncio de adjudicación de contrato

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Osnovna šola Braslovče
5088496000
Rakovlje 15B
Braslovče
3314
Eslovenia
Persona de contacto: Polona Sivka
Teléfono: +386 37032350
Correo electrónico: polona.sivka@guest.arnes.si
Fax: +386 37032359
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.osbraslovce.si/

I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dobava konvencionalnih in ekoloških živil

II.1.2)Código CPV principal
15800000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 218 109.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Meso in mesni izdelki

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Mleko in mlečni izdelki

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Perutnina in perutninski izdelki

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ribe in morski sadeži

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zmrznejna zelenjava in sadje

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Zmrznjene gotove jedi

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Žita, kaše, kosmiči, mlevski izdelki

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sokovi, nektarji, sirupi

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ostalo prehrambeno blago

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bio sezonsko sadje in zelenjava

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Bio kruh in pekovski izdelki

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
15800000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI

Apartado IV: Procedimiento

IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2015/S 209-379212

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 1
Denominación:

Meso in mesni izdelki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2183064000
Industrijska ulica 17
Žiri
4226
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Kmetijska zadruga Laško z.o.o.
5129753000
Sevce 16A
Rimske Toplice
3272
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mesnine Žerak podjetje za proizvodnjo in predelavo mesa, gostinstvo, trgovino, turizem in prevoze, d.o.o., Rogatec
5850410000
Strmolska ulica 9
Rogatec
3252
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 28 189.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 2
Denominación:

Mleko in mlečni izdelki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija, d.o.o.
5048257000
Tolstojeva ulica 63
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mlekarna Celeia, mlekarstvo in sirarstvo, d.o.o.
5150957000
Arja vas 92
Petrovče
3301
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 36 760.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 3
Denominación:

Perutnina in perutninski izdelki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Perutnina Ptuj reja perutnine, proizvodnja krmil, perutninskega mesa in izdelkov, trgovina in storitve d.d.
5141966000
Potrčeva cesta 10
Ptuj
2250
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Kmetijska zadruga Laško z.o.o.
5129753000
Sevce 16A
Rimske Toplice
3272
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
5510201000
Večje Brdo 8
Dobje pri Planini
3224
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mesarstvo Oblak, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.
2183064000
Industrijska ulica 17
Žiri
4226
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 26 916.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 4
Denominación:

Ribe in morski sadeži

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
5510201000
Večje Brdo 8
Dobje pri Planini
3224
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tržič
4290
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 6 872.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 5
Denominación:

Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Sadex, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
5695651000
Rimska cesta 105
Šempeter v Savinjski dolini
3311
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PAF export-import, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5564972000
Industrijska ulica 20
Lenart v Slov. goricah
2230
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 20 925.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 6
Denominación:

Zmrznejna zelenjava in sadje

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Kvibo, družba za trgovino in storitve, d.o.o.
1121499000
Mlaka 2A
Tržič
4290
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Ledo, podjetje za trgovino s sladoledom, zmrznjeno hrano in storitve, d.o.o.
1216350000
Brnčičeva ulica 45
Ljubljana - Črnuče
1231
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Hrib Kmetijsko proizvodno podjetje, d.o.o., Dobje pri Planini
5510201000
Večje Brdo 8
Dobje pri Planini
3224
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pekarna Pečjak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
Škofljica
1291
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Hmezad Trgovina Žalec d.o.o., nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
5625793000
Arja vas 103
Petrovče
3301
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 462.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 7
Denominación:

Zmrznjene gotove jedi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pekarna Pečjak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
Škofljica
1291
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Consult & Commerce, podjetje za razvoj, inženiring, organizacijo poslovanja, marketing, trgovino in proizvodnjo, d.o.o.
5289238000
Dorfarje 17
Žabnica
4209
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 19 089.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 8
Denominación:

Žita, kaše, kosmiči, mlevski izdelki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Mlinotest Živilska industrija d.d.
5132061000
Tovarniška cesta 14
Ajdovščina
5270
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Žito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
Šmartinska cesta 154
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
5288991000
Puchova ulica 3A
Radomlje
1235
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 5 389.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 9
Denominación:

Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Žito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
Šmartinska cesta 154
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pekarna Geršak, pekarna, slaščičarna, d.o.o.
3733408000
Cesta na Ljubečno 26
Celje
3000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pekarna in trgovina, Vanek Roter s.p.
5363700000
Šentrupert 7
Gomilsko
3303
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Pekarna Pečjak d.o.o.
5879612000
Dolenjska cesta 442
Škofljica
1291
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 43 239.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 10
Denominación:

Sokovi, nektarji, sirupi

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
5288991000
Puchova ulica 3A
Radomlje
1235
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Nektar Natura, proizvodnja pijač, d.o.o.
5902932000
Ekslerjeva ulica 8
Kamnik
1241
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 5 109.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 11
Denominación:

Ostalo prehrambeno blago

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Poslovni sistem Mercator d.d.
5300231000
Dunajska cesta 107
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Impuls trgovina in druge storitve, Domžale, d.o.o.
5288991000
Puchova ulica 3A
Radomlje
1235
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 22 001.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 12
Denominación:

Bio sezonsko sadje in zelenjava

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
PAF export-import, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.
5564972000
Industrijska ulica 20
Lenart v Slov. goricah
2230
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Geaprodukt trgovsko podjetje na debelo in drobno d.o.o.
5359457000
Devova ulica 18
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Sadex, trgovina, gostinstvo in storitve d.o.o.
5695651000
Rimska cesta 105
Šempeter v Savinjski dolini
3311
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 077.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado V: Adjudicación de contrato

Lote nº: 13
Denominación:

Bio kruh in pekovski izdelki

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
03/12/2018
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
Žito prehrambena industrija, d.o.o.
5391814000
Šmartinska cesta 154
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido)
Valor total del contrato/lote: 1 081.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2018