Suministros - 541255-2018

08/12/2018    S237    Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Legnica: Vehículos para desperdicios

2018/S 237-541255

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 202-458810)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.
Número de identificación fiscal: 390081536
Dirección postal: ul. Nowodworska 60
Localidad: Legnica
Código NUTS: PL51 Dolnośląskie
Código postal: 59-220
País: Polonia
Persona de contacto: ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica
Correo electrónico: przetargi@lpgk.pl
Teléfono: +48 768566350
Fax: +48 768566355

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.lpgk.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części

Número de referencia: NZP/TO/11/2018
II.1.2)Código CPV principal
34144510 Vehículos para desperdicios
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2019r.):1.pojazdu z zabudową śmieciarki z tylnym załadunkiem wyposażonego w żuraw hydrauliczny do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.Wymagane parametry:DMC-26 ton,Rozstaw osi (między pierwszą a drugą): 4400-4800 mm,silnik wysokoprężny-min.300 KM,spełniający normy emisji spalin EURO 6,maksymalny moment obrotowy silnika-min.1600 Nm,pojemność silnika max.11 l,skrzynia biegów manualna, dwuzakresowa,min.12-biegowa.2.pojazdu z zabudową śmieciarki wraz z zintegrowanym systemem myjącym. Wymagane parametry:DMC-26 ton,silnik wysokoprężny-min.300KM,silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6.Dotyczy obu pojazdów:Wielkość zużycia energii-max.18 MJ/km, Wielkość emisji dwutlenku węgla (CO2)-max.1,3 kg/km,Wielkość emisji zanieczyszczeń tj. suma wielkości emisji tj. suma wielkości emisji tlenków azotu (NOX),cząstek stałych oraz węglowodorów(THC)-max.0,63 g/ kWh.Pozostałe zapisy dotyczące OPZ zawarto w Załączniku nr 7 do SIWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 202-458810

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.4
Lote nº: 2
Localización del texto que se va a modificar: Opis zamówienia
En lugar de:

Koła 22,5 z oponami 315/80R, tarcze 10-obrotowe +koło zapasowe

Léase:

Koła 22,5R z oponami 315/80 + koło zapasowe

Número de apartado: IV.2.2
Lote nº: 1 i 2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.6
Lote nº: 1 i 2
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:
Fecha: 09/02/2019
Léase:
Fecha: 18/02/2019
Número de apartado: IV.2.7
Lote nº: 1 i 2
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 09:15
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 09:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: