Suministros - 541262-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Łódź: Aeronaves sin piloto

2018/S 237-541262

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 200-453906)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych
ul. Legionów 113
Łódź
91-073
Polonia
Persona de contacto: Paweł Bodzioch
Teléfono: +48 426322647
Correo electrónico: zup@lodz.lasy.gov.pl
Fax: +48 426325841
Código NUTS: PL711

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_lodz/zup_lodz/zamowienia_publiczne

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa statków powietrznych - dronów

Número de referencia: NH.270.20.2018
II.1.2)Código CPV principal
34711200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa statków powietrznych - dronów. Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 do SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy (Załącznik nr 3 do SIWZ).

Okres gwarancji na dostarczony asortyment – 24 miesiące.

Uwaga: informacja o dokumentach (w zakresie niepodlegania wykluczeniu), dotyczących podmiotów mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP znajduje się w pkt. 6.B.2 SIWZ

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 200-453906

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 06/12/2018
Hora local: 13:00
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 13:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 06/12/2018
Hora local: 14:30
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 14:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: