Suministros - 541263-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Varsovia: Ordenadores personales

2018/S 237-541263

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 164-374074)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wawelska 15 B
Warszawa
02-034
Polonia
Persona de contacto: Monika Szwarczewska
Teléfono: +48 225709460
Correo electrónico: monika.szwarczewska@coi.pl
Fax: +48 225709460
Código NUTS: PL911

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.coi.pl

Dirección del perfil de comprador: www.coi.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie dla projektu Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ, nr sprawy PN-135/18/MS/ZS/UE/III

Número de referencia: PN-135/18/MS/ZS/UE
II.1.2)Código CPV principal
30213000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a. oprogramowanie biurowe (TKP 2.13) – 150 licencji;

b. zestawy komputerowe (TKP 3.4) – 150 szt. w tym:

Typ 1 – 120 szt. (stacjonarne)

Typ 2 – 2 szt. (stacjonarne)

Typ 3 – 28 szt. (przenośne)

c. Urządzenia wielofunkcyjne (TKP 3.2) – 84 szt, w tym:

a) Urządzenia wielofunkcyjne typ 1 – 70 szt.

b) Urządzenia wielofunkcyjne typ 2 – 6 szt.

c) Urządzenia wielofunkcyjne typ 3 – 8 szt.

d. Web Application Firewall - Centrum Danych (TKP 3.7) – 1 szt.

e. Database Firewall - Centrum Danych (TKP 3.8) – 1 szt.

f. Firewall - Centrum Danych - Centrum Danych (TKP 3.9) – 1 szt.

g. Firewall - Centrum Onkologii (TKP 3.10) – 1 szt.

Przedmiot zamówienia oraz warunki realizacji zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) „Dostawa urządzeń peryferyjnych i komputerów dla Centrum Onkologii – Instytut Marii Skłodowskiej-Curie” dla projektu: „Nowoczesny Szpital, Nowoczesny ZOZ”

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 164-374074

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 27/12/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 07/12/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 27/12/2018
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales:

I termin składania/otwarcia ofert - 4.10.2018 (nr ogłoszenia o zamówieniu: 2018/S 164-374074);

II termin składania/otwarcia ofert - 22.10.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji: 2018/S 191-431780);

III termin składania/otwarcia ofert - 5.11.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji: 2018/S 205-467901);

IV termin składania/otwarcia ofert - 20.11.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji: 2018/S 213-488270);

V termin składania/otwarcia ofert - 7.12.2018 r. (nr ogłoszenia sprostowanie/ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji: 2018/S 224-512632).