Suministros - 541272-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Eslovenia-Domžale: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines

2018/S 237-541272

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 221-505231)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Osnovna šola Domžale
5082803000
Bistriška cesta 19
Domžale
1230
Eslovenia
Persona de contacto: Nina Kralj
Teléfono: +386 17240081
Correo electrónico: os-domzale@guest.arnes.si
Fax: +386 17211842
Código NUTS: SI041

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.os-domzale.si/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje 3 let za potrebe Osnovne šole Domžale

II.1.2)Código CPV principal
15000000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 221-505231

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: VI.3
En lugar de:
Léase:

Ob upoštevanju zastavljenih vprašanj, naročnik na Portalu javnih naročil objavlja popravljen Popis blaga s ponudbenim predračunom.

Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe upoštevajo objavljen popravek Popisa blaga s ponudbenim predračunom.

Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 09:00
Léase:
Fecha: 18/12/2018
Hora local: 09:00
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 09:05
Léase:
Fecha: 18/12/2018
Hora local: 09:05
Número de apartado: IV.2.6
En lugar de:
Fecha: 14/03/2018
Léase:
Fecha: 18/03/2018
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Naročnik ob upoštevanju zastavljenih vprašanj na Portalu javnih naročil objavlja popravljen Popis blaga s ponudbenim predračunom. Naročnik poziva vse potencialne ponudnike, da pri pripravi ponudbe v polnosti upoštevajo objavljen popravek. V kolikor pri oddaji ponudbe predmetni popravek ne bo upoštevan in bo ponudnik predložil popis blaga iz predhodnih objav, bo naročnik tako ponudbo skladno z določili ZJN-3 izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik s predmetnim popravkom prav tako podaljšuje rok za oddajo ponudb in datum javnega odpiranja. Razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/286582/Popis_blaga_s_ponudbenim_predracunom_-_popravek_2.xlsx.zip