Suministros - 541300-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Finlandia-Helsinki: Equipo de escáner para equipajes

2018/S 237-541300

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 219-501195)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Tulli
0245442-8
Opasinsilta 12
Helsinki
00520
Finlandia
Persona de contacto: Juuso Leskinen
Teléfono: +358 403322116
Correo electrónico: juuso.leskinen@tulli.fi
Código NUTS: FI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.tulli.fi/fi/

I.1)Nombre y direcciones
Rikosseuraamuslaitos
0312081-7
Lintulahdenkuja 4
Helsinki
00101
Finlandia
Persona de contacto: Pekka Keskinen
Correo electrónico: pekka.k.keskinen@om.fi
Código NUTS: FI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos.html

I.1)Nombre y direcciones
Oikeusministeriö (Tuomioistumet)
0245974-7
Eteläesplanadi 10
Helsinki
00130
Finlandia
Persona de contacto: Sakari Perkiömäki
Correo electrónico: sakari.perkiomaki@om.fi
Código NUTS: FI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index.html

I.1)Nombre y direcciones
Valtioneuvoston kanslia
0245975-5
Aleksanterinkatu 7
Helsinki
00023
Finlandia
Persona de contacto: Mika Tikkanen
Correo electrónico: mika.tikkanen@vnk.fi
Código NUTS: FI

Direcciones de internet:

Dirección principal: https://vnk.fi/etusivu

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Läpivalaisulaitteiden, metallinilmaisinporttien ja bodyscannereiden hankinta

Número de referencia: 16/01.06.01/2018
II.1.2)Código CPV principal
38581000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Hankinnan kohteena ovat läpivalaisulaitteiden, metallinilmaisinporttien ja käsimetallinilmaisimien sekä bodyscannereiden hankinta.

Hankinta on jaettu kolmeen (3) osa-alueeseen seuraavasti:

Osa-alue 1: Läpivalaisulaitteet

Osa-alue 2: Metallinilmaisinportit ja käsimetallinilmaisimet

Osa-alue 3: Bodyscannerit.

Hankintaan osallistuvat Tulli, Valtioneuvoston kanslia, Rikosseuraamuslaitos ja Oikeusministeriö (Tuomioistumet).

Tässä hankinnassa Tulli toimii hankintayksikkönä edellä mainittujen viranomaisten valtuuttamana. Tulli vastaa kilpailutuksen toteutuksesta ja tekee hankintapäätöksen kaikkien viranomaisten puolesta. Jokainen viranomainen tekee omat samansisältöiset hankintasopimukset, jotka ovat toistaiseksi voimassa.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 219-501195

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.11)
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
En lugar de:

Tilaajilla on oikeus ostaa voittaneelta tarjoajalta myös muita läpivalaisulaitteita (esim. 755 mm x 550 mm dual-view, käsikäyttöiset läpivalaisulaitteet [handheld backscanner] ja siirrettävät läpivalaisulaitteet [kirjeiden läpivalaisuun]) sekä näihin liittyviä palveluja (esim. lisäkoulutus ja roskien poisvientipalvelu) hankintasopimuksen voimassaolon aikana. Lisäksi tilaajilla on oikeus optiona solmia voittaneen tarjoajan kanssa läpivalaisulaitteille ennakoiva vuosihuolto- ja korjaushuoltopalvelusopimukset, jotka ovat toistaiseksi voimassa.

Léase:

Tilaajilla on oikeus ostaa voittaneelta tarjoajalta myös muita läpivalaisulaitteita (esim. 530 mm x 350 mm single-view, 755 mm x 550 mm dual-view, käsikäyttöiset läpivalaisulaitteet [handheld backscanner] ja siirrettävät läpivalaisulaitteet [kirjeiden läpivalaisuun]) sekä näihin liittyviä palveluja (esim. lisäkoulutus ja roskien poisvientipalvelu) hankintasopimuksen voimassaolon aikana. Lisäksi tilaajilla on oikeus optiona solmia voittaneen tarjoajan kanssa läpivalaisulaitteille ennakoiva vuosihuolto- ja korjaushuoltopalvelusopimukset, jotka ovat toistaiseksi voimassa.

Número de apartado: II.2.4)
Lote nº: 1
Localización del texto que se va a modificar: Kuvaus hankinnasta
En lugar de:

Osa-alueen 1 hankinnan kohteena ovat läpivalaisulaitteet, joilla tarkoitetaan seuraavia läpivalaisulaitteita:

1) 530 mm x 350 mm (single-view)

2) 600 mm x 400 mm (single-view)

3) 600 mm x 400 mm (dual-view)

4) 750 mm x 550 mm (single-view)

5) 1 000 mm x 1 000 mm (single-view)

6) 1 000 mm x 1 000 mm (dual-view)

7) 1 500 mm x 1 800 mm (single-view)

8) 1 500 mm x 1 800 mm (dual-view).

Pienillä läpivalaisulaitteilla (1-4) on tarkoitus läpivalaista kirjeitä, paketteja ja matkalaukkuja. Suurilla läpivalaisulaitteilla (5-8) on tarkoitus läpivalaista kuormalavoilla olevia tavaroita. Tarjoajan tulee kyetä tarjoamaan läpivalaisulaitteille ennakoiva vuosihuolto- ja korjaushuoltopalvelut.

Léase:

Osa-alueen 1 hankinnan kohteena ovat läpivalaisulaitteet, joilla tarkoitetaan seuraavia läpivalaisulaitteita:

1) 600 mm x 400 mm (single-view)

2) 600 mm x 400 mm (dual-view)

3) 750 mm x 550 mm (single-view)

4) 1 000 mm x 1 000 mm (single-view)

5) 1 000 mm x 1 000 mm (dual-view)

6) 1 500 mm x 1 800 mm (single-view)

7) 1 500 mm x 1 800 mm (dual-view).

Pienillä läpivalaisulaitteilla (1-3) on tarkoitus läpivalaista kirjeitä, paketteja ja matkalaukkuja. Suurilla läpivalaisulaitteilla (4-7) on tarkoitus läpivalaista kuormalavoilla olevia tavaroita. Tarjoajan tulee kyetä tarjoamaan läpivalaisulaitteille ennakoiva vuosihuolto- ja korjaushuoltopalvelut.

Número de apartado: IV.2.2)
En lugar de:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.7)
En lugar de:
Fecha: 14/12/2018
Hora local: 12:01
Léase:
Fecha: 21/12/2018
Hora local: 12:01
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Hankintayksikkö on päättänyt korjata alkuperäistä tarjouspyyntöä seuraavilta osin:

1) Läpivalaisulaitteiden, metallinilmaisinporttien, käsimetallinilmaisimien ja bodyscannereiden toimitusehto on DDP, mutta laitteiden yksikköhinnat tulee antaa ilman rahtikustannuksia. Rahtikustannukset maksetaan sopimuskaudella toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Tilaajalla on sopimuskaudella oikeus tarkistaa sopimustoimittajalta rahtikustannukset pistokokein, pyytämällä sopimustoimittajan rahtilaskuja tarkistettavaksi.

2) Hinta ja kaupalliset ehdot -osioon tarkennetaan, että läpivalaisulaitteiden, metallinilmaisinporttien, käsimetallinilmaisimien tai bodyscannereiden yksikköhintojen ei tarvitse sisältää asennuskustannuksia, vaan ne maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti. Huolloissa työntekijän matka-ajan palkka korvataan valtion matkustussäännön mukaisesti (ks. valtion matkustussääntö 2018, 18 §).

3) Osa-alueen 2 Metallinilmaisinportit ja käsimetallinilmaisimet kohtaan Sijaisjärjestelyt on jäänyt virheellisesti "kyllä"-vaatimus. Tämän kohdan vaatimus on todellisuudessa "ladattava", jotta tarjoajat lataavat tähän kohtaan selvityksen sijaisjärjestelyistä.

4) Osa-alueen 1 Läpivalaisulaitteet hintakorista tullaan siirtämään 530 mm x 350 mm yksisuuntainen kuvaus (single-view) laite lisähinnastoon. Tarjoajan tulee antaa tälle tuotteelle hinta, mikäli sellainen löytyy tarjoajan tuotevalikoimasta. Laitteeseen liittyvät vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 2.

Edellä mainittujen korjausten myötä tarjouksen jättämisen määräaikaa pidennetään perjantaihin 21.12.2018 klo 12:00 saakka.