Suministros - 541301-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Países Bajos-Kruiningen: Vehículos utilitarios

2018/S 237-541301

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 216-493455)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Gemeente Reimerswaal
24476489
Oude Plein 1
Kruiningen
4416 AK
Países Bajos
Persona de contacto: Peter Bierkens
Teléfono: +31 113395000
Correo electrónico: a.haaze@reimerswaal.nl
Fax: +31 113395333
Código NUTS: NL

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.reimerswaal.nl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Aanschaf Bedrijfswagens gemeente Reimerswaal

Número de referencia: SIW/REI/PBS/2018/006270
II.1.2)Código CPV principal
34144700
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De gemeente Reimerswaal heeft het voornemen middels deze aanbesteding een overeenkomst aan te gaan voor het leveren en onderhouden van 4 voertuigen, zijnde bedrijfswagens met dubbele cabine. De huidige 4 voertuigen zullen hierbij worden ingeruild. Daarnaast wordt er aanvullend gevraagd om onderhoud van de 4 te leveren bedrijfswagens.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 216-493455

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: II.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
En lugar de:

Aanvang: 19.2.2019

Einde: 19.2.2021

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Het tweejarig onderhoudscontract kan optioneel verlengd worden met twee (2) keer drie (3) jaar.

Léase:

Aanvang: 12.3.2019

Einde: 12.3.2021

Deze opdracht kan worden verlengd: ja

Het tweejarig onderhoudscontract kan optioneel verlengd worden met twee (2) keer drie (3) jaar.

Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
En lugar de:
Fecha: 20/12/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 29/01/2019
Hora local: 10:00
Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
En lugar de:
Fecha: 20/12/2018
Hora local: 10:05
Léase:
Fecha: 29/01/2019
Hora local: 10:05
VII.2)Otras informaciones adicionales:

Naar aanleiding van de vragen zijn er inhoudelijk eisen gewijzigd, waardoor er geen Nota van Inlichtingen volgt, maar een rectificatie. Het PvE, alsmede het inschrijfbiljet in bijlage 2 zijn gerectificeerd. De inschrijver dient het gerectificeerde document aan te houden.