Suministros - 541311-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Starogard Gdański: Vehículos para desperdicios

2018/S 237-541311

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 211-481770)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Starkom Spółka z o.o.
ul. Tczewska 22
Starogard Gdański
83-200
Polonia
Persona de contacto: Anna Górecka
Teléfono: +48 585623067
Correo electrónico: a.gorecka@starkom.pl
Fax: +48 585623067
Código NUTS: PL638

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.starkom.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Zakup i dostawa (w formie leasingu operacyjnego) jednej sztuki nowego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależ...

Número de referencia: DKOT 620/2018
II.1.2)Código CPV principal
34144510
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w formie leasingu operacyjnego jednej sztuki używanego pojazdu specjalistycznego z zabudową dwukomorową przeznaczoną do wywozu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z dwoma niezależnymi urządzeniami zasypowymi tylnymi i dwoma niezależnie pracującymi odwłokami na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni ładunkowej min. 20 m3 przystosowany do opróżniania pojemników o pojemności od 60 l do 1 100 l wraz ze szkoleniem pracowników w zakresie jego obsługi.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 211-481770

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 09:15
Léase:
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 10:15
Número de apartado: IV.2.7
En lugar de:
Fecha: 10/12/2018
Hora local: 09:30
Léase:
Fecha: 12/12/2018
Hora local: 10:30
VII.2)Otras informaciones adicionales: