Suministros - 541317-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Otwock: Prótesis ortopédicas

2018/S 237-541317

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 228-521088)

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. A. Grucy CMKP
nr postępowania DZP.26.128/2018
ul. Konarskiego 13
Otwock
05-400
Polonia
Persona de contacto: Olimpia Jobda
Teléfono: +48 227794031-217
Correo electrónico: dzp@spskgruca.pl
Fax: +48 227794031-477
Código NUTS: PL7

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.spskgruca.pl

Dirección del perfil de comprador: https://portal.smartpzp.pl/spskgruca/

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa endoprotez do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy

Número de referencia: DZP.26.128/2018
II.1.2)Código CPV principal
33183200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa endoprotez do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy

2. Zamówienie zostało podzielone na 2 pakiety i obejmuje:

Nr pakietu nazwa pakietu

1 Endoproteza stawu kolanowego całkowita

2 Endoproteza stawu kolanowego połowicza

Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 211).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 228-521088

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 31/12/2018
Hora local: 09:45
Léase:
Fecha: 04/01/2019
Hora local: 09:45
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 31/12/2018
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 04/01/2019
Hora local: 10:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: