Suministros - 541350-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Polonia-Katowice: Catéteres

2018/S 237-541350

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
000289035
Poniatowskiego 15
Katowice
40-055
Polonia
Persona de contacto: Monika Standerska
Teléfono: +48 322083547
Correo electrónico: dzp@sum.edu.pl
Fax: +48 322083568
Código NUTS: PL22

Direcciones de internet:

Dirección principal: www.sum.edu.pl

Dirección del perfil de comprador: www.sum.edu.pl

I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Uczelnia publiczna
I.5)Principal actividad
Educación

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa cewników do systemu obrazowania tętnic wieńcowych metodą optycznej tomografii koherentnej

Número de referencia: RZP/WR/176/18
II.1.2)Código CPV principal
33141200
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa cewników do systemu obrazowania tętnic wieńcowych metodą optycznej tomografii koherentnej

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 144 000.00 PLN
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL22
II.2.4)Descripción del contrato:

Dostawa 40 szt. cewników do systemu obrazowania tętnic wieńcowych metodą optycznej tomografii koherentnej.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Cewniki wykorzystywane są do posiadanego przez Klinikę Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca III Katedry Kardiologii systemu Ilumien Optis. Cewniki do posiadanego sytemu są niezbędne do kontynuacji i zakończenia badań obrazowania wewnątrzwieńcowego celem oceny przebudowy tętnic wieńcowych zgodnie z umową naukowo-badawczą KNW-1/138/N/7/K.

Cewniki do systemu obrazowania tętnic wieńcowych metodą optycznej tomografii koherentnej produkowane i dystrybuowane są przez jednego Wykonawcę firmę Abbott Medical Sp. z o.o., który jest wyłącznym dystrybutorem na terenie Polski, a zarazem producentem urządzenia Ilumen oraz dedykowanych i jedynych kompatybilnych z tym urządzeniem sond (cewników) jednorazowego użytku.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 065-144181

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
06/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Abbott Medical Sp. z o.o.
ul. Broniewskiego 3
Warszawa
01-785
Polonia
Código NUTS: PL91
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 144 000.00 PLN
Valor total del contrato/lote/concesión: 144 000.00 PLN
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

Zamawiający wskazuje, że data wskazana jako data decyzji o udzieleniu zamówienia jest jedynie datą wysłania ogłoszenia, zaś przewidywana data zawarcia umowy będzie odpowiednio późniejsza.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018