Suministros - 541355-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Suecia-Uppsala: Equipamiento médico

2018/S 237-541355

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Region Uppsala
232100-0024
Box 602
Uppsala
751 25
Suecia
Persona de contacto: Jonatan Svensson
Correo electrónico: upphandling@regionuppsala.se
Código NUTS: SE121

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.regionuppsala.se/upphandling

I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Elastografisystem

Número de referencia: UPPH2018-0384
II.1.2)Código CPV principal
33100000
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

De senaste 10 åren har noninvasiva metoder för att bedöma leverfibros använts i allt större omfattning. Den tidigare standardmetoden för att bedöma fibrosgraden i lever har varit med leverbiopsi. Denna undersökning är invasiv och behäftad med en del biverkningar, framförallt smärta, men även blödning, i enstaka fall med letal utgång. Dess representativitet är vidare osäker då en leverbiopsi endast utgör ca 1:50000 av hela levern.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 900 000.00 SEK
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SE121
II.2.4)Descripción del contrato:

Fibroscan är en noninvasiv metod som med dokumentation i mer än 500 vetenskapliga rapporter under 10 år. Metoden ger mycket säkra och reproducerbara resultat vad gäller att diagnosticera avsaknad av fibros eller förekomst av cirrhos och används nu rutinmässigt vid gastroenterologiska enheter i Sverige. Metoden är lätt att lära sig, lättillgänglig och kan upprepas årligen vid återbesök för att bedöma progress eller regress av fibrosgraden. Sektionen för gastroenterologi och hepatologi på Akademiska sjukhuset har sedan ca 5 år tillgång till en bärbara Fibroscan som har använts på såväl mottagning som avdelning, men av geografiska skäl (avdelningen flyttar) behövs ytterligare en utrustning. Andra noninvsiva metoder att mäta fibrosgrad i lever är MR-elastografi och ultraljudsmetoder baserad på annan metodik, acoustic radiation force impulse imaging (ARFI) och point shear wave elastography (pSWE). Se vidare kompletterande upplysningar.

II.2.5)Criterios de adjudicación
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Dokumentation för dessa inte lika utförlig som för Fibroscan och metoderna har andra referensvärden. MR är en dyr metod och tillgängligheten är begränsad.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Synnerliga skäl för förhandlat förfarande utan föregående annonsering föreligger då sektionen för gastroenterologi, Akademiska sjukhuset, sedan tidigare innehar en Fibroscan varför inköp av utrustning baserad på alternativ metodik och andra referensvärden skulle vara ytterst opraktiskt. Dokumentationen för Fibroscan är betydligt mer omfattande än för övriga metoder och rekommenderas i europeiska riktlinjer (European Association for the Study of Liver Disease).

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
06/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Mediplast AB
556140-9011
Bronsåldersgatan 2
Uppsala
213 76
Suecia
Código NUTS: SE
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 900 000.00 SEK
Valor total del contrato/lote/concesión: 900 000.00 SEK
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Förvaltningsrätten i Uppsala
Uppsala
Suecia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/12/2018