Servicios - 542190-2018

08/12/2018    S237    - - Servicios - Anuncio de transparencia previa voluntaria - Procedimiento negociado sin convocatoria de licitación 

Eslovenia-Liubliana: Cables de fibra óptica para transmisión de información

2018/S 237-542190

Anuncio de transparencia previa voluntaria

Servicios

Legal Basis:

Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
5607906000
Kopitarjeva ulica 2
Ljubljana
1000
Eslovenia
Persona de contacto: Sektor za javna naročila, Darko Pintarič
Teléfono: +386 14740857
Correo electrónico: darko.pintaric@jhl.si
Fax: +386 14740811
Código NUTS: SI

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.jhl.si/

I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Otra actividad: Javno podjetje

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Nabava opreme in vzdrževanje optične in ethernet aktivne in pasivne infrastrukture

Número de referencia: LPT-47/18
II.1.2)Código CPV principal
32562100
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Predmet javnega naročila je »Nabava opreme in vzdrževanje optične in ethernet aktivne in pasivne infrastrukture« za obdobje 36 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma. Predmet javnega naročila zajema:

- nabavo opreme za vzdrževanje optične infrastrukture,

- nabavo opreme za vzdrževanje ethernet opreme in infrastrukture,

- občasna vzdrževalna dela.

Optična in ethernet oprema mora biti popolnoma združljiva z obstoječimi elementi infrastrukture širokopasovnih povezav ter pripadajoče opreme na področju Mestne občine Ljubljana.

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido)
Valor IVA excluido: 400 000.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50344000
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: SI
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Ljubljana

II.2.4)Descripción del contrato:

Predmet javnega naročila je »Nabava opreme in vzdrževanje optične in ethernet aktivne in pasivne infrastrukture« za obdobje 36 mesecev od datuma sklenitve okvirnega sporazuma. Predmet javnega naročila zajema:

- nabavo opreme za vzdrževanje optične infrastrukture,

- nabavo opreme za vzdrževanje ethernet opreme in infrastrukture,

- občasna vzdrževalna dela.

Optična in ethernet oprema mora biti popolnoma združljiva z obstoječimi elementi infrastrukture širokopasovnih povezav ter pripadajoče opreme na področju Mestne občine Ljubljana.

II.2.5)Criterios de adjudicación
Precio
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado sin publicación previa
  • Las obras, suministros o servicios únicamente puede proporcionarlos un determinado operador económico por alguna de las siguientes razones:
    • ausencia de competencia por razones técnicas
Explicación:

Podjetje Domotel d.o.o. je edini ponudnik za »Nabavo opreme in vzdrževanje optične in ethernet infrastrukture, kjer svoje delo opravlja že od leta 2006, kot partner pri izvajanju izbirne gospodarske javne službe Redno vzdrževanje prometne opreme.

Vgrajena oprema optične in ethernet infrastrukture je enotna na vseh mestih, kjer potekajo širokopasovne povezave za nadzor sistemov vključno s posebno programsko opremo. Optična in ethernet infrastruktura mora biti popolnoma tehnično združljiva z vgrajenimi temeljnimi elementi. Povezljivost in združljivost z obstoječimi širokopasovnimi povezavami sistemov, med seboj, je zagotovljena s posebnimi vmesniki vhodno/izhodnimi moduli ter programsko opremo. Sistemi morajo zagotavljati vse varnostne zahteve preko posebnih varnostnih elementov in varnostnih stikal. Zaradi narave uporabe, mora ponudnik zagotavljati vse rezervne dele združljive z vgrajeno opremo, zamenjavo poškodovanih delov s posebnimi vozili in opremo. Nastavitve delovanja in varnostnih protokolov se izvaja s posebnimi programi in kodami.

IV.1.3)Información sobre el acuerdo marco
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento

Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión

V.2)Adjudicación de contrato/concesión
V.2.1)Fecha de adjudicación del contrato:
03/12/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario
Domotel, mrežne storitve in optične komunikacije d.o.o.
5418917000
Ob dolenjski železnici 106
Ljubljana
1000
Eslovenia
Código NUTS: SI
El contratista/concesionario será una PYME: sí
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido)
Valor total inicial estimado del contrato/lote/concesión: 400 000.00 EUR
Valor total del contrato/lote/concesión: 400 000.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2
Ljubljana
1000
Eslovenia
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
03/12/2018