Obras - 542297-2018

08/12/2018    S237    - - Obras - Información complementaria - Procedimiento abierto 

Polonia-Poznań: Trabajos de construcción

2018/S 237-542297

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Obras

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2018/S 199-452706)

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Enea Operator Sp. z o.o.
PL
ul. Strzeszyńska 58
Poznań
60-479
Polonia
Persona de contacto: Departament Logistyki i Zakupów - Biuro Zamówień i Zakupów
Teléfono: +48 618843942
Correo electrónico: lukasz.kwiatkowski@enea.pl
Fax: +48 618561004
Código NUTS: PL4

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.operator.enea.pl/

Dirección del perfil de comprador: http://zamowienia.enea.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji.

Número de referencia: RPUZ/P/1072/2018/OD/ZIR/RI
II.1.2)Código CPV principal
45000000
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (Oddział Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
05/12/2018
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 199-452706

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Miejsce
En lugar de:

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań, POLSKA, budynek główny pok. 204.

Léase:

Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań, ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznań, POLSKA, budynek RDR, pok. 208.

VII.2)Otras informaciones adicionales: