Suministros - 542392-2018

08/12/2018    S237    - - Suministros - Anuncio de adjudicación de contrato - Procedimiento negociado 

Hungría-Paks: Vehículos de extinción de incendios

2018/S 237-542392

Anuncio de adjudicación de contrato – sectores especiales

Resultados del procedimiento de contratación

Suministros

Legal Basis:

Directiva 2014/25/UE

Apartado I: Entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK06068
Pf .: 71.
Paks
7031
Hungría
Persona de contacto: Szél István csoportvezető
Teléfono: +36 75508042
Correo electrónico: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
Código NUTS: HU233

Direcciones de internet:

Dirección principal: http://www.atomeromu.hu

Dirección del perfil de comprador: http://www.atomeromu.hu

I.2)Información sobre contratación conjunta
I.6)Principal actividad
Electricidad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Gépjárműfecskendő, különleges oltógépjármű és műszaki mentőgépjármű beszerzése

II.1.2)Código CPV principal
34144210
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Gépjárműfecskendő, különleges oltógépjármű és műszaki mentőgépjármű beszerzése

II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.1.7)Valor total de la contratación (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor IVA excluido: 852 048.00 EUR
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
34144210
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU233
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. székhelye: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.2.4)Descripción del contrato:

Szabványos besorolás:

1 db Gépjárműfecskendő EN 1846-1 S-2-6-2000-10/3500-1

1 db Különleges oltógépjármű EN 1846-1 S-1-2-2000/4000/1000-10/3500-1

1 db Műszaki mentőgépjármű EN 1846-1 M-2-2-1-0-0

A járművek feleljenek meg az MSZ EN 1846-2 (vagy azzal egyenértékű) szabvány S1, S2, M2 kategóriáira vonatkozó és a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben, valamint a 15/2010. (V. 12.) ÖM rendeletben meghatározott követelményeknek.

A tűzoltó gépjárművek rendelkezzenek az alábbi dokumentációval:

— Magyar Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány (a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó szabályokról szóló 22/2009. (VII.23. ÖM) rendelet)

— magyar nyelvű részletes kezelési és karbantartási útmutató,

— alkatrészjegyzék.

A gépjárműfecskendőt hátsó beépítésű, a jármű motorjáról meghajtott, legalább 3500 liter/perc vízszállítású normál nyomású, és legalább 350 liter/perc vízszállítású nagynyomású szivattyúval kell ellátni.

A leszállítandó gépjárműfecskendőt és különleges oltógépjárművet olyan e-learning oktatócsomaggal együtt kell átadni, amely illeszkedik az Atomerőmű Tűzoltóságnál alkalmazott elektronikus oktatás módszertani és technológiai elvárásainak. Ennek segítségével egyéni tanulás útján sajátíthatják el a tűzoltók a szükséges kezelési, üzemeltetési és karbantartási ismereteket.

Az ajánlattevőnek vállalnia kell a gépjárműfecskendő és az oltógépjármű használatának betanítását 3x3 nap időtartamban (3 szolgálati csoport van, csoportonként 3 nap, napi 8 órában).

II.2.5)Criterios de adjudicación
Criterio de calidad - Nombre: A vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 36 hónap - maximum 60 hónap / Ponderación: 5
Precio - Ponderación: 95
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento negociado con convocatoria de licitación previa
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.6)Información sobre la subasta electrónica
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.1)Publicación anterior referente al presente procedimiento
Número de anuncio en el DO S: 2018/S 048-106310
IV.2.8)Información sobre la terminación del sistema dinámico de adquisición
IV.2.9)Información sobre la anulación de la convocatoria de licitación en forma de anuncio periódico indicativo

Apartado V: Adjudicación de contrato

Contrato nº: 1
Denominación:

Gépjárműfecskendő, különleges oltógépjármű és műszaki mentőgépjármű beszerzése

Se adjudica un contrato/lote: sí
V.2)Adjudicación de contrato
V.2.1)Fecha de celebración del contrato:
20/11/2018
V.2.2)Información sobre las ofertas
Número de ofertas recibidas: 2
Número de ofertas recibidas de PYME: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea: 0
Número de ofertas recibidas de licitadores procedentes de terceros países: 0
Número de ofertas recibidas por medios electrónicos: 0
El contrato ha sido adjudicado a un grupo de operadores económicos: sí
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.
Asztalos Sándor út 2.
Budapest
1087
Hungría
Teléfono: +36 13342967
Correo electrónico: bmheros@bmheros.hu
Fax: +36 13137221
Código NUTS: HU110

Dirección de internet: http://www.bmheros.hu

El contratista es una PYME: no
V.2.3)Nombre y dirección del contratista
BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Kft.
Asztalos Sándor út 2.
Budapest
1087
Hungría
Teléfono: +36 302661878
Correo electrónico: bmheroslek@bmheros.hu
Fax: +36 13137221
Código NUTS: HU110

Dirección de internet: http://www.heroslek.hu

El contratista es una PYME: no
V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote (IVA excluido) (¿Acepta su publicación? sí)
Valor total del contrato/lote: 852 048.00 EUR
V.2.5)Información sobre la subcontratación
V.2.6)Precio pagado por las compras de ocasión

Apartado VI: Información complementaria

VI.3)Información adicional:

A nyertes ajánlattevők adószámai:

BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 12650932-2-51

BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. 25395619-2-42

A nem nyertes ajánlattevő neve:

Neve: Saurus Oy

Székhelye: FINNORSZÁG, FI-40900 Säynätsalo, Saunatie 5.

Adószáma: FI01136380

Az V.2.4) pont szerinti szerződés/rész becsült összértéke: 310 700 000 pénzneme: HUF. (Technikai okok miatt ajánlatkérő ezen pontban tünteti fel a becsült értéket, tekintettel arra, hogy az V.2.4) pontban a különböző összértékek mellett kizárólag egy pénznem tüntethető fel.)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Órgano competente para los procedimientos de mediación
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hungría
Teléfono: +36 18828594
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
06/12/2018