Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Servicios - 54728-2018

06/02/2018    S25

Magyarország-Budapest: Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások

2018/S 025-054728

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Szolgáltatásmegrendelés

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2017/S 249-525452)

Jogalap:

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Nemzeti azonosító szám: AK02128
Postai cím: Egyetem tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mihucz Bernadett
E-mail: kozbeszerzes@elte.hu
Telefon: +36 14116700
Fax: +36 14116721
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.elte.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.elte.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljes körű, ArchieFM szoftver alkalmazásával történő ellátására

II.1.2)Fő CPV-kód
79993000 Épület- és létesítménykezelési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a Lágymányosi Campus műszaki üzemeltetési és karbantartási feladatainak teljes körű, ArchieFM szoftver alkalmazásával történő ellátására.

Részajánlattétel kizárásának indokolása: Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a részajánlattételt, mivel a szolgáltatás ésszerű keretek között nem osztható meg, a nyertes ajánlattevő által teljesítendő feladatok természetes egységet képeznek. Az üzemeltetési szolgáltatás keretében ellátandó feladatok/nyújtott szolgáltatások jellegüknél fogva egymással szorosan összefüggő, egymásra épülő tevékenységek, amelyek szétválasztása mind szakmai, mind jogi, mind pedig gazdaságossági-ésszerűségi szempontból csak számottevő nehézség árán lenne kivitelezhető, és amely szétválasztás jelentős mértékben veszélyeztetné a feladatok rendelkezésre álló határidőn és költségkereten belül történő elvégzését.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/02/2018
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 249-525452

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A következő helyett:
Dátum: 05/02/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 19/02/2018
Helyi idő: 11:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei
A következő helyett:
Dátum: 05/02/2018
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 19/02/2018
Helyi idő: 11:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő a Kbt. 55. § (1) bek. alapján rögzíti, hogy az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosulnak.