Servicios - 559626-2019

26/11/2019    S228

Magyarország-Budapest: Értékelési tanácsadó szolgáltatások

2019/S 228-559626

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_13555342
Postai cím: Tomori utca 34.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Horváth Péter Attila
E-mail: peter.horvath@legalpartners.hu
Telefon: +36 209711649
Fax: +36 13463730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mkkzrt.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001474262019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001474262019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Követeléskezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás

Hivatkozási szám: EKR001474262019
II.1.2)Fő CPV-kód
79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Komplex értékbecslési feladatok ellátására irányuló szolgáltatás nyújtása keretszerződéses jogviszonyban 5 részben

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 310 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 1
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.

Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.

A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.

Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.

Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.

Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában (PDF) elkészíteni mellékletekkel együtt.

Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.

A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.

A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.

További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.

Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 62 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.

Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.

A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.

Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.

Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.

Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában(PDF)elkészíteni mellékletekkel együtt.

Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.

A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.

A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.

További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.

Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 62 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.

Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.

A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.

Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.

Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.

Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában(PDF)elkészíteni mellékletekkel együtt.

Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.

A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.

A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.

További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.

Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 62 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.

Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.

A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.

Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.

Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.

Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában(PDF)elkészíteni mellékletekkel együtt.

Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.

A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.

A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.

További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.

Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 62 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Ingatlan-értékbecslés szolgáltatás

Rész száma: 5
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79419000 Értékelési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés Magyarország teljes területét érintheti

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Komplex ingatlan-értékbecslési feladatok ellátása keretszerződések alapján 5 részben. Az elvégzendő feladatok: Lakó- és nem lakó jellegű ingatlanok asztali, helyszíni, vagy drive-by értékbecslése a műszaki leírás szerinti formai és tartalmi követelményekkel.

Az egyes feladat-típusok részletes meghatározása a műszaki leírásban.

A feladatokat az Ajánlatkérő az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevővel megkötendő keretszerződés alapján hívja le a keretszerződés hatálya alatt.

Az egyes részek tekintetében megkötendő keretszerződések keretmennyisége 1560 db értékbecslés, a keretszerződés hatálya 24 hónap. A keretszerződés megszűnik, amennyiben a keretmennyiség kimerül, vagy a határozott idő eltelik.

Ajánlatkérő nem köteles a teljes keretmennyiséget lehívni,e körben indokolásra illetve semmilyen kártalanításra nem köteles,továbbá Ajánlatkérő jogosult teljeskörűen meghatározni a lehívások egyes feladattípusok közötti megoszlását.A felolvasólap mellékleteként az ajánlattevők rendelkezésére bocsátott árrészletezőben meghatározott darabszámok csak becsült mennyiségek, és az árajánlatok összehasonlíthatóságát célozza.

Az eseti megrendelések kiadása, és azok teljesítése, valamint a teljesítés igazolása elektronikusan, az Ajánaltkérő által rendelkzésre bocsátott Tárhelyen keresztül történik.

Az Ajánlattevő köteles az értékbecslési jelentéseket magyar nyelven,nem módosítható digitális formában(PDF)elkészíteni mellékletekkel együtt.

Az értékbecslési jelentés tartalmazza az értékelés készítőjének és ellenőrzőjének aláírását, illetve az aláírás mellett, amennyiben van, a szervezeti tagságának megjelölését (tagsági számát), tanúsításának számát és bélyegzőlenyomatát, továbbá az általános és az egyes ingatlan típusok tekintetében meghatározott, az értékelt ingatlan tekintetében releváns specifikus elemeket vagy az azok elérhetőségére való utalást. Értékbecslés aktualizálás esetében is köteles az Ajánlattevő tájékozódni a bérbeadás által hasznosított ingatlanokból származó bérleti díjbevétel aktuális vagy várható változásairól, illetve az egyes ingatlanok nem fizikai jellemzőiben, azaz más bérleti feltételekben, építési engedélyekben, az ingatlanokat érintő hivatalos közleményekben,stb.bekövetkezett lényeges változásokról. A teljeskörű értékbecslés során lefolytatott általános piaci értékelés nem tartalmaz épületdiagnosztikát, az épületek méretei függvényében tartalmazhatja ugyanakkor az épület részletes felmérését,ellenőrző mérések elvégzését,az átadott tervrajzok tételes méretellenőrzését.Az Értékbecslő szakértő köteles felismerni és korrigálni, ha a helyszíni szemle során megállapításra kerül, hogy az átadott tervrajzok a valóságban megvalósult állapottól jelentősen eltérnek.

A helyszíni szemle során az Ajánlattevőnek ellenőriznie kell a kapott adatokat, véletlenszerűen kiválasztva le kell mérnie például egyes helyiségeket,vagy egyes épületek külső méreteit,és összehasonlítani a mért és a kapott adatokat,illetve ellenőriznie kell a tulajdoni lapon és a földhivatali térképmásolaton szereplő adatokat is.Csak azokat az adatokat használhatja,melyeket az ellenőrzés alapján megfelelőnek talált.A területszámításokban egyértelműen fel kell tüntetnie a terület típusát (nettó,bruttó,hasznos,bérbeadható terület),és a méréshez alkalmazott módszert vagy szabványt.

A látható műszaki hibák leírása minden esetben az értékbecslés részét kell,hogy képezze.A látható műszaki hibákat az értékbecslőnek fotókkal kell dokumentálnia és ezeket a fotókat is az értékbecsléshez csatolnia kell.

További részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.

Az értékbecslőnek szerepelnie kell a 499/2017 (XII.29.) Korm. rendelet szerinti nyilvántartásban, valamint meg kell felelnie a 1/2010. (I. 14.) FVM rendelet feltételeinek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 62 000 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.

Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (személyt), akinek részéről valamely kizáró ok az eljárás során következik be.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1-16.§ szerint kell igazolni a kitáró okok fenn nem állását. A Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdése szerint Ajánlattevőnek a rendelet II. fejezetében foglaltak szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben a kizáró okok fennállnak-e vagy sem.

A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése szerint az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kormányrendelet III. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.

Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § szerint kell eljárni.

Az ajánlattevőnek a Kbt 67.§ (4) bekezdése értelmében nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A kizáró okok fenn nem állását a minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő ajánlattevők (alvállalkozók) a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (2) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével is igazolhatják.

A kizáró okok igazolása kapcsán adott esetben becsatolt nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladását követő keltezésűnek kell lennie.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P/1

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja szerint nyilatkozatát valamennyi rész tekintetében az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya (ingatlan-értékbecslés) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. (ESPD IV.B.2.a. és IV.B.3.)

Amennyiben Ajánlattevő az árbevételére vonatkozó nyilatkozattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a P/1 pont szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

P/2

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja szerint szakmai felelősségbiztosításának fennállásáról szóló igazolást (biztosítási kötvény vagy fedezetigazolás másolata). (ESPD IV.B.5.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az ajánlattevő, amennyiben:

P/1

A felhívás feladását megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgya szerinti (ingatlan-értékbecslés) ÁFA nélkül számított árbevétele eléri összesen az 1. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget, a 2. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget, a 3. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget, a 4. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget, az 5. rész tekintetében a 46 500 000 HUF összeget.

P/2

Minden rész vonatkozásában: rendelkezik legalább káreseményenként nettó 5 000 000 HUF, évenként nettó 50 000 000 HUF kártérítési limittel bíró olyan szolgáltatói szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel amely az alábbi részekből áll: általános (tevékenységi) felelősségbiztosítás, melyben a biztosított tevékenység a közbeszerzés tárgyával megegyezik (ingatlan-értékbecslés); munkáltatói felelősségbiztosítás, mely kiterjed az adott rész szerinti tevékenységre; szolgáltatói felelősségbiztosítás, mely kiterjed a tisztán vagyoni károk felelősségbiztosítására.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69.§ (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja minden rész tekintetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetéséről szóló nyilatkozatát. (ESPD IV.C.1.b.)

A referenciát a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (4) és (5) bekezdésében foglaltakra.

A referencia igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M/2

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5. § szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69. § (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek- a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (ESPD IV. C. 2. és 6). A szakemberek bemutatása során külön csatolandó a szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint mellékelni szükséges a végzettséget igazoló dokumentumot, a belső ellenőrzésért felelős személy esetén a tagságot igazoló dokumentumot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 24. §(1) bekezdésének alkalmazására.

M/3

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumnak a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet II. fejezet 5.§ szerinti kitöltésével és benyújtásával igazolja.

Amennyiben Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt 69. § (4) bekezdése alapján felhívja Ajánlattevőt az alkalmasság igazolására, úgy Ajánlattevő csatolja a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pontja alapján a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetve vizsgálati és kutatási eszközeinek leírását. (ESPD IV.D.)

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmas az Ajánlattevő, ha

M/1

Minden részben:

A felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) rendelkezik az előírásoknak és szerződésnek megfelelően teljesített

— összességében legalább 100 db lakóingatlanra vonatkozó értékbecslési referenciával, amelyet követeléskezelő társaság és/vagy kereskedelmi bank részére teljesített, és

— legalább összesen 100 db nem lakó jellegű ingatlanokra vonatkozó értékbecslési referenciával, amelyet követeléskezelő társaság és/vagy kereskedelmi bank részére teljesített.

M/2

Minden részben:

— Rendelkezik legalább 10 fő értékbecskő szakértővel, amely szakemberek mindegyike rendelkezik 54 3439 02 vagy 52341030001 5401 vagy 53 341 01 OKJ képesítéssel (Ingatlanvagyon-értékelő és - közvetítő) és

— Ajánlattevő belső ellenőrzési rendszerének legalább 1 fő vezetője (vagy az ellenőrzésért felelős legalább 1 személy) rendelkezik az alább felsorolt képesítések közül valamelyikkel:

i. EUFIM (Európai Felsőszintű Ingatlanszakmai Minősítés) tagság

ii. RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) tagság

M/3

Minden részben:

Rendelkezik ingatlan értékbecslési tevékenységre vonatkozó érvényes MSZ ISO:9001:2015 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések bizonyítékaival.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

1/2010(I.14.)FVMrend, 499/2017(XII.29.)Korm.rend.

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevő(k)nek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződésteljesítése érdekében.A szerződést biztosító mellékkötelezettségek. A kötbér alapja a szerződésszegéssel érintett feladatra vonatkozó vállalkozási díj ÁFA összegével növelt összege.

Mértéke:késedelem napi 10 % legfeljebb 50 %,hibás teljesítés egyszeri 40 %,nem teljesítés esetén egyszeri 50 %.

A kötbér összegének meghatározásakor minden megkezdett naptári nap egész napnak számít azzal, hogy a teljesítési határidő utolsó napján 17:01 óra és 23:59 közötti teljesítés is egy egész nap késedelemnek számít. További tételes kötbérek egyes súlyos szerződésszegések esetére a szerződéstervezetben.

Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk 6:130.§ (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt 135.§ rendelkezései szerint 30 napos fizetési határidővel átutalással történik, havonta a tárgyhónapi teljesítések elszámolásával.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 10/01/2020
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 10/02/2020
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 10/01/2020
Helyi idő: 16:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontását elektronikusan az EKR rendszer automatikusan elvégzi a bontás időpontjában.Az ajánlatok felbontásáról és a törvény (Kbt 68.§) szerint ismertetendő adatokról az ajánlatkérő által készített jegyzőkönyv a bontástól számított öt napon belül letölthetővé válik az ajánlattevők által az EKR portálról. Felhívjuk a figyelmet a 424/2017(XII.19.)Korm.rendelet 15.§ rendelkezéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1)Amennyiben a portálon valamely nyilatkozat űrlap kitöltésével adandó fel, úgy csak ebben a formában kell az adott nyilatkozatot feladni

2)Az ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra.

3)Az ajánlathoz csatolni kell a felolvasólapot, amelyben ajánlattevő feltünteti Kbt 68. § (4) bekezdése szerinti információkat. A felolvasólap mellékleteként kötelezően benyújtandó az árrészletező, amelyen az Ajánlatkérő által feltüntetett mennyiségek csak becsült mennyiségek, azok nem jelentik a keretszerződés alapján történő megrendelések kötelező darabszámát. Az árrészletező táblázat alapján kiszámolt végösszeget kell a felolvasólapon egyösszegű árajánlatként feltüntetni.

4)Ajánlatkérő a Kbt 66.§ (6) bekezdés alapján az ajánlatban kéri megjelölni a) közbeszerzésnek azt a részét(részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni(nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni)

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat

5) Az ajánlati biztosíték összege minden rész tekintetében 500 000,- HUF, azaz ötszázezer forint,amelyet az ajánlattevő az ajánlattételi határidő lejártáig teljesíthet választása szerint az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Takarékbank Zrt. 18203332-06001479-40010042 számú számlájára történő befizetésével,pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított-készfizető kezességvállalást tartalmazó-kötelezvénnyel.Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati biztosíték rendelkezésére bocsátásának igazolását, számlára történő befizetés esetén a banki átutalási megbízást, garancia vagy készfizető kezesség, illetőleg kötelezvény esetén az ezek fennállását igazoló eredeti okiratot. A Kbt 73.§ (1) bek e) pontja és (6) bek b) pontja alapján, amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre, úgy ajánlata érvénytelen. Ez az ajánlat nem pótolható hiányosságát jelenti

6)Az ajánlattevő, az alvállalkozó és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti szervezet (személy) által tett nyilatkozatok egyszerű másolati példányban is becsatolhatók. Amennyiben erre vonatkozó elektronikus űrlap nem áll az EKR-ben rendelkezésre, úgy ajánlattevőnek önálló, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva csatolandó a Kbt szerint eredetiben csatolandó okirat. Elektronikus űrlap kitöltése eredeti nyilatkozatnak tekintendő

7)Az Ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni, hogy a Dokumentáció mellékletét képező szerződéstervezetet véleményeltérés nélkül elfogadja. Véleményeltérés csatolása az ajánlat érvényetelenségét eredményezi.

8)Az ajánlatkérő a minősített ajánlattevők minősítési szempontjaihoz képest szigorúbban állapította meg a P/1,P/2,M/1,M/2,M/3 alkalmasságának feltételeit és azok igazolását

9)Ajánlatkérő a teljesítés és a jótállási kötelezettség körében nem köt ki a Kbt 134.§ szerinti teljesítési biztosítékot,illetőleg a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények vonatkozásában a Kbt 134.§ (3) bekezdése szerinti biztosítékot

10)Az ajánlatérő nem határoz meg a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos,különösen szociális,környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket Kbt.132.§(1)

11)A nyertes ajánlattevőnek biztosítania kell a magyar nyelven történő teljesítést

12)A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő vonatkozó belső szabályzatait és a vonatkozó jogszabályokat be kell tartani

13)Az ESPD IV. részének kitöltésekor elegendő csak az «alfa» szakaszt kitölteni

14)A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre

15)Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)bek.e)pont szerinti eredménytelenségi okot

Folytatás a VI.4.3. pontban!

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására és határidejére vonatkozó pontos információ: 2015. évi CLXIII. törvény XXI. fejezet.A kérelem-a törvényben meghatározott kivételekkel-a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

(Folyt. VI.3. pontból)

16)A közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési szakértelmet biztosító felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Dr. Horváth Péter Attila (lajstromszám: 00264)

17)Az ajánlati árat magyar forintban kell megadni akként,hogy az magába foglalja a szerződés teljesítésével összefüggően felmerülő valamennyi kapcsolódó költséget,díjat.

18) A teljesítésre irányadó jogszabályok különösen:

25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről

54/1997. (VIII. 1.) FM rendelet a termőföld hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveiről

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

A Magyar Nemzeti Bank 11/2018. (II. 27.) számú ajánlása a pénzügyi szervezetek ingatlanokkal összefüggő kockázatainak kezeléséről

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról

1/2010. (I. 14.) FVM rendelet az agrárgazdasági és agrár-vidékfejlesztési szakterületeken a szakértői tevékenység végzésének feltételeiről

A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény,

40/2016. (X. 11.) MNB rendelet az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről;

39/2016. (X. 11.) MNB rendelet a nem teljesítő kitettségre és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről.

19)Ajánlatkérő a Kbt 61.§ (6) bekezdése szerint előírja, hogy ugyanazon ajánlattevő legfeljebb egy részben lehet az eljárás nyertese.A Kbt 61.§ (6) bekezdés szerinti azon objektív és megkülönböztetéstől mentes szempontok, amelyek alapján az ajánlatkérő eldönti, hogy mely részek tekintetében nyilvánítható nyertesnek az az ajánlattevő, aki az értékelési szempontok alapján a maximális számnál (azaz egynél) több részben tette az ajánlatkérő számára a legkedvezőbb ajánlatot:

1. Ajánlatkérő megvizsgálja az egyes közbeszerzési részekben a legkedvezőbb és a második legkedvezőbb ajánlat ellenszolgáltatása közötti különbséget és csökkenő sorrendben meghatározza az egyes részek vizsgálati sorrendjét.

2.A vizsgálati sorrend mentén haladva a legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő nyeri az adott vizsgált részt.

3. A következő vizsgált részben nem lehet nyertes aki korábban vizsgált részben már nyertes, így a Kbt 61.§ (6) bekezdésnek megfelelően az értékelési szempontok alapján soron következő ajánlattevő lesz a nyertes ajánlattevő.

4. Amennyiben az összes rész megvizsgálását követően ezen módszerrel valamelyik részben - amelyben érvényes ajánlat került benyújtásra - nem hirdethető nyertes, úgy a vizsgálati sorrendben ez a rész kerül az első helyre, a többi rész vizsgálati sorrendje pedig eggyel növekszik.

20)Az egyedüli értékelési szempont az ár, figyelemmel arra, hogy az ajánlatkérő igényeinek a szerződéstervezet és műszaki leírás szerint konkrétan meghatározott szolgáltatás felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

— -további részletes információk a karakterkorlátozásra is figyelemmel a közbeszerzési dokumentumokban--

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2019