Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Servicios - 559642-2019

Submission deadline has been amended by:  584772-2019
26/11/2019    S228

Hungría-Budapest: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 228-559642

Anuncio de licitación

Servicios

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Nemzeti Védelmi Szolgálat
Número de identificación fiscal: EKRSZ_49315651
Dirección postal: Kerepesi út 47–49.
Localidad: Budapest
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1101
País: Hungría
Persona de contacto: Suha Zoltán
Correo electrónico: suhaz@nvsz.hu
Teléfono: +36 306943352
Fax: +36 14753724
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://nvsz.hu/
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461332019/reszletek
Puede obtenerse más información en otra dirección:
Nombre oficial: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Número de identificación fiscal: EKRSZ_44899914
Localidad: Váci út 37.
Código NUTS: HU110 Budapest
Código postal: 1134
País: Hungría
Persona de contacto: Dr. Koszó Miklós
Correo electrónico: beszerzes@dkuzrt.hu
Teléfono: +36 301531665
Fax: +36 305636003
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://dkuzrt.hu/
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001461332019/reszletek
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Orden público y seguridad

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

HW és SW support beszerzése

Número de referencia: EKR001461332019
II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

A Nemzeti Védelmi Szolgálat informatikai infrastruktúrájának részét képező termékek hardver és szoftver supportjának, szoftverek licensz követésének beszerzése két közbeszerzési részben.

1. közbeszerzési rész: „Infrastruktúra Cisco eszközök supportja”

2. közbeszerzési rész: „Adatközponti infrastruktúra supportja”

A támogatással érintett termékeket, valamint a beszerzendő szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes elvárásokat, a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás és Szerződéstervezet tartalmazza.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para todos los lotes
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Infrastruktúra Cisco eszközök supportja

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72261000 Servicios de apoyo al software
72610000 Servicios de apoyo informático
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1101 Budapest, Kerepesi út 47–49.

II.2.4)Descripción del contrato:

A Nemzeti Védelmi Szolgálat informatikai infrastruktúrájának részét képező Cisco termékek gyártói hardver, és szoftver supportjának, szoftverek licenc követésének beszerzése 12 hónapos időtartamra. A gyártói támogatással érintett szoftver-, és hardver termékek felsorolását, és a teljesítendő szolgáltatások mennyiségét részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza. A termékek, és a teljesítendő szolgáltatások mennyisége a jelen ajánlati felhívásban a hirdetményekben alkalmazott karakterkorlát miatt nem adható meg részletesen, összeadva pedig nem szolgáltatnak valós mennyiségi képet, ezért Ajánlatkérő a támogatással érintett termékek körét az alábbiak szerint adja meg:

1. Web Security Appliance

2. Web Security Applianc Advanced Malware Protection

3. Security Management Appliance

4. Security Management Appliance Centralized Web Management Reporting License

5. Email Security Appliance

6. Email Security Appliance AMP

7. Security Management Appliance Email

8. Routerek

9. Központi switch

10. Switchek

11. Tűzfal + IPS /IDS funkció

12. Tűzfal

13. 802.1X szolgáltatás

14. Wi-Fi kontroller (Virtuális)

15. Wi-Fi Access Point

A hirdetmény II.2.5) pontjához: Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 12
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja „a legalacsonyabb ár” szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Adatközponti infrastruktúra supportja

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
72261000 Servicios de apoyo al software
72610000 Servicios de apoyo informático
72253200 Servicios de apoyo a sistemas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: HU110 Budapest
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

1101 Budapest, Kerepesi út 47–49.

II.2.4)Descripción del contrato:

A Nemzeti Védelmi Szolgálat adatközponti infrastruktúrájának részét képező termékek gyártói hardver és szoftver supportjának, szoftverek licenckövetésének beszerzése 12 hónap, 24 hónap, valamint 36 hónapos időtartamra. A gyártói támogatással érintett szoftver-, és hardver termékek felsorolását, és a teljesítendő szolgáltatások mennyiségét részletesen a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező Műszaki Leírás tartalmazza. A termékek, és a teljesítendő szolgáltatások mennyisége a jelen ajánlati felhívásban a hirdetményekben alkalmazott karakterkorlát miatt nem adható meg részletesen, összeadva pedig nem szolgáltatnak valós mennyiségi képet, ezért Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyát, és a teljesítendő szolgáltatások időtartamát az alábbi csoportosítás szerint adja meg:

1. Fujitsu eszközök supportja: 12 hónap

2. Microsoft termékek supportja: 24 hónap

3. Vmware termékek supportja: 12 hónap, 36 hónap

4. Veeam termékek supportja: 12 hónap

5. NTP termékek supportja: 12 hónap

6. Vírusirtó termékek supportja: 12 hónap

7. Jelszótároló termékek supportja: 12 hónap

8. SNMP monitoring termékek supportja: 12 hónap

9- Ujjlenyomat authentikációs termékek supportja: 12 hónap

10. SIEM termékek supportja 12 hónap

11. Robotzsaru infrastruktúra hardver supportja: 36 hónap

12. Robotzsaru infrastruktúra mentőszoftver supportja: 36 hónap

13. Infovadász infrastruktúra mentőszoftver supportja: 12 hónap

14. HP eszközök supportja: 36 hónap

A hirdetmény II.2.5) pontjához: Értékelési szempont: Összesített nettó ajánlati ár (HUF)

A hirdetmény II.2.7) pontjához: A szerződés időtartama rovat a szerződés tárgyát képező, leghosszabb időtartamú szolgáltatás szerint került kitöltésre. Az egyes szolgáltatások időtartamát a hirdetmény II.2.4)pontja tartalmazza.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 36
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja „a legalacsonyabb ár” szempont szerint értékeli, tekintettel arra, hogy igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. II. Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-ának megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése, azaz a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó ajánlattevő teszi meg.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet, vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet, vagy személy részéről a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EKKD-ba foglalt nyilatkozatát. A nyilatkozat benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlatban be kell nyújtani továbbá az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Igazolás:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a rendelet 8., 10., 12., 14. és 16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az ajánlati felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése alapján a III. Fejezetben említett igazolási módok az V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdése alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése is irányadó. Irányadó továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bekezdése.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Mindkét közbeszerzési vonatkozásában:

Előzetes igazolás:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerint. A 321/2015 (X.30.) Korm.r. 1. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

A 321/2015 (X.30.) Korm.r. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolása tekintetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.

A Kbt. 67. § (3) bek. alapján, ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó részéről az EEKD-t. Irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 3. § (3) bekezdése, azaz az érintett szervezet vagy személy képviseletében az EEKD-t az ajánlattevő nyújtja be.

Más szervezet, vagy személy kapacitásának igénybevétele esetén irányadó a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bek.

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az EEKD benyújtása vonatkozásában irányadó a 321/2015 (X.30.) Korm.r. 3. § (5) bek, azaz a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Az előzetes igazolás vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 65. § (7),(9), (11) és (12) bek.

Az alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1. § (2) bek. alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015 (X.30.) Korm rendelet 21-22. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M.1. Csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 22. § szerint az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített, a felhívás III.1.3) M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § alkalmazása során a teljesítés ideje tekintetében a kezdő időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított hat év, befejező időpont az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3a) bek. a) pontjára.

Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább a szerződést kötő másik fél megnevezését, a szolgáltatás tárgyát (olyan részletességgel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható, megjelölve a support szolgáltatás, licensz követés tárgyát), az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (a kezdési és a befejezési határidő - legalább év, hónap és nap - megjelölésével), és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás vonatkozásában irányadó 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 22. § (5) bek.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy a Kbt. 67. § (3) bek. alapján az igazolások benyújtásakor a kapacitásait rendelkezésre bocsátó személynek/szervnek az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattevőre előirt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági követelménynek való megfelelést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1. § (5) bek. alapján nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (7), (9), (11), (12) bek, és a Kbt. 69. § (11a) bek. Irányadó továbbá a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7)-(8) bek.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

1. közbeszerzési rész:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 35 000 000,- HUF Cisco termékek gyártói szoftver és/vagy hardver support biztosítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb öt darab referencia bemutatásával igazolható.

2. közbeszerzési rész

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett, összesen legalább 80 000 000,- HUF a közbeszerzés tárgya szerinti gyártói szoftver és/vagy hardver support biztosítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés legfeljebb három referencia bemutatásával igazolható.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Mindkét közbeszerzési rész vonatkozásában:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). A teljesítés ellenértékének megfizetése a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak szerint átutalással történik. Nyertes Ajánlattevő egy számla benyújtására jogosult. Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155.§ mértékű és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot és a külön jogszabályban (2016.évi IX. tv.) meghatározott költségátalány fizetésére kötelezett. Nyertes ajánlattevő a Szerződéstervezetben meghatározott szerződést megerősítő késedelmi, hibás teljesítési, és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. Az ellenszolgáltatás teljesítésének forrása: saját forrás. A részletes fizetési feltételeket a Szerződéstervezet tartalmazza.

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
Procedimiento acelerado
Justificación:

A közbeszerzés tárgyát képező support szolgáltatásokat, licenc követéseket Ajánlatkérő ezidáig nem tudta beszerezni a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendelet 30. § (5) bekezdése szerinti, 2019. szeptember 08. napjáig fennállt beszerzési tilalom (moratórium) miatt. Ajánlatkérőnek a szolgáltatások folytonosságának biztosításához, valamint megújításához, és a 31.12.2019 napjáig történő szerződéskötéshez méltánylást érdemlő, kivételesen indokolt érdeke fűződik, annak késedelme a szolgáltatásokkal érintett infrastruktúra üzemszerű működésében súlyos zavarokat okozhat. Ajánlatkérő ezért a tárgyi közbeszerzési eljárást gyorsított nyílt eljárásként kívánja megindítani. A közbeszerzés DKÜ Elektronikus Rendszeren keresztüli, hatályos keretmegállapodásból való megvalósítása nem lehetséges.

IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Húngaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 1 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 09/12/2019
Hora local: 13:00
Lugar:

Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a szerint.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Az elektronikus bontás szabályait az Kbt. 68. § (1b) bekezdése tartalmazza. Ajánlatkérő az ajánlatok bontása vonatkozásában a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdése szerint jár el.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se utilizará el pago electrónico
VI.3)Información adicional:

1. A Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság jelen közbeszerzési eljárást központi beszerző szervként járulékos közbeszerzési szolgáltatás keretében folytatja le a Kormány – 301/2018. (XII. 27.) Korm.rendelet 30. § (7a) bekezdése szerint hozott – egyedi döntése alapján.

2. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárást az EKR rendszerben bonyolítja le, így a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: EKR.r.), továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (Kbt.), és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadóak.

3. A közbeszerzési eljárás során a kommunikáció a Kbt. és az EKR.r. előírásai szerint történik. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működésével, használatával kapcsolatosan Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.

4. Az ajánlatban előírt dokumentumok az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával nyújthatók be, vagy amennyiben elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre, a papír alapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában (Kbt. 41/A. § (1)-(3) bekezdései).

5. Az értékelési szempont szerinti megajánlást az EKR.r. 11. § (1) bekezdése szerint Ajánlatkérő által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell ajánlattevőnek az ajánlat részeként kitölteni. A felolvasólapnak tartalmaznia kell a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat.

6. Az ajánlat részeként továbbá benyújtandó: (Részletesen: Közbeszerzési Dokumentumok /KD/)

a) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat;

b) Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat (nemleges nyilatkozat is);

c) a kizáró ok fenn nem állása igazolásának dokumentumai (III.1.1) pont szerint, figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire);

d) alkalmassági követelménynek való megfelelést igazoló dokumentumok (III.1.3) pont szerint, figyelemmel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire);

e) változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat EKR űrlapként, (nemleges nyilatkozat is), továbbá változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 13. § szerinti iratok;

f) amennyiben Ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;

g) az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat benyújtó Ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában résztvevő személy, vagy szervezet nevében aláíró személy vonatkozásában csatolni kell a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentumot;

g) nyilatkozat üzleti titok vonatkozásában;

h) a szakmai ajánlat részeként: részletes árajánlat

7. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint.

8. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ irányadó.

9. Ajánlatkérő a KD-t a Kbt. 39. § (1) bekezdésének megfelelően térítésmentesen az ajánlati felhívás feladásával egyidejűleg az EKR-ben bocsátja Ajánlattevők rendelkezésére.

10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, így az eljárás során kommunikáció más nyelven nem fogadható el, az ajánlat más nyelven nem nyújtható be.

11. Valamennyi határidő az EKR rendszerideje szerint értendő.

12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevők szerződés teljesítésére való műszaki és szakmai alkalmasságát a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.3)

13. Ajánlatkérő nem alkalmazza. a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

14. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.

15. A hirdetmény IV.2.6) pontjához: Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 30 nap a Kbt. 81. § (10) bekezdése alapján.

16. FAKSZ: dr. Koszó Miklós, lajstromszám: O1010 (Helyettes: dr. Molnár Éva Mária, lajstromszám: O0512)

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Dirección postal: Riadó u. 5.
Localidad: Budapest
Código postal: 1026
País: Hungría
Correo electrónico: dontobizottsag@kt.hu
Teléfono: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019