Suministros - 562041-2019

27/11/2019    S229

Polonia-Varsovia: Sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disk)

2019/S 229-562041

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Suministros

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 210-512769)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Dirección postal: ul. Przeskok 2
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL POLSKA
Código postal: 00-032
País: Polonia
Persona de contacto: Robert Świś
Correo electrónico: zp@aotm.gov.pl
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.aotmit.gov.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznym

Número de referencia: 10/2019
II.1.2)Código CPV principal
30233141 Sistemas RAID (Redundant Array of Independent Disk)
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

Dostawa macierzy dyskowej, serwerów do wirtualizacji i systemu backupu wraz z oprogramowaniem, wyposażeniem i niezbędnymi licencjami, usługą wdrożenia oraz wsparciem technicznym w ramach projektu pn.: „Wyposażenie Agencji w sprzęt IT na rok 2019”.

Szczegóły zamówienia określa załącznik nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
22/11/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 210-512769

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2)
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 29/11/2019
Hora local: 12:00
Léase:
Fecha: 16/12/2019
Hora local: 12:00
Número de apartado: IV.2.6)
Localización del texto que se va a modificar: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
En lugar de:

Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2020

Léase:

Oferta musi zachować ważność do: 13/02/2020

Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Miejsce:
En lugar de:

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa – piętro 7 (informacja o nr sali udzielana będzie w sekretariacie).

Léase:

Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa – piętro 7 (informacja onr sali udzielana będzie w sekretariacie).

Número de apartado: IV.2.7)
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 29/11/2019
Hora local: 12:15
Léase:
Fecha: 06/12/2019
Hora local: 12:15
VII.2)Otras informaciones adicionales: