Para más información sobre licitaciones relacionadas con las necesidades de equipos médicos, consulte nuestra página dedicada a la COVID-19.

La Conferencia sobre el Futuro de Europa le ofrece la oportunidad de compartir sus ideas y conformar el futuro de Europa. ¡Denos su opinión!

Suministros - 578060-2019

06/12/2019    S236

Sverige-Sollentuna: Licenser

2019/S 236-578060

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Sollentuna kommun
Ort: Sollentuna
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
E-post: gustav.blomberg@affarsconcept.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.sollentuna.se/
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.kommersannons.se/elite/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=47103
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem IT-hårdvara

Referensnummer: SK2019-0179
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
22456000 Licenser
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

IT-hårdvara och IT-hårdvara med tillhörande ASE-tjänster

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för alla delar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kategori 1

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30213000 Persondatorer
30200000 Datorer och datamateriel
30213300 Stationär dator
30214000 Arbetsstationer
30230000 Datorrelaterad utrustning
30234000 Lagringsmedier
30236000 Diverse datautrustning
32250000 Mobiltelefoner
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kategori 1 omfattar datorer, läsplattor, telefoner, arbetsplatsnära IT-utrustning, nätverksrelaterad hårdvara samt tillhörande licenser. Kategorin avser även macOS, iOS och iPadOS-kompatibel hårdvara så länge det inte upphandlas i kombination med ASE -tjänster (jfr med kategori 2).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 07/12/2019
Slut: 06/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Kategori 2

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
30213000 Persondatorer
30200000 Datorer och datamateriel
30213300 Stationär dator
30214000 Arbetsstationer
30230000 Datorrelaterad utrustning
30234000 Lagringsmedier
30236000 Diverse datautrustning
32250000 Mobiltelefoner
72246000 Konsulttjänster för system
72261000 Stödtjänster för programvara
72266000 Programkonsulttjänster
72268000 Tillhandahållande av programvara
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Kategori 2 omfattar datorer kompatibla med operativsystemet macOS med tillhörande ASE-tjänster (Apple Solution Expert), samt iOS och iPadOS-kompatibla läsplattor med tillhörande ASE-tjänster. Vidare ingår även tillhörande licenser och arbetsplatsnära IT-utrustning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Start: 07/12/2019
Slut: 06/12/2024
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 06/12/2024
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
04/12/2019