Servicios - 579875-2019

06/12/2019    S236

Dinamarca-Hedehusene: Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo

2019/S 236-579875

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2019/S 226-554855)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Vejdirektoratet
Número de identificación fiscal: 60729018
Dirección postal: Guldalderen 12, Fløng
Localidad: Hedehusene
Código NUTS: DK DANMARK
Código postal: 2640
País: Dinamarca
Persona de contacto: Lykke Mondrup
Correo electrónico: ptw_lymo@vd.dk
Teléfono: +45 23665343
Direcciones de internet:
Dirección principal: http://vd.dk

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Rammeaftale om udvikling, videreudvikling og vedligehold af Vejdirektoratets forretningssystemer

II.1.2)Código CPV principal
72000000 Servicios TI: consultoría, desarrollo de software, Internet y apoyo
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Vejdirektoratet planlægger, anlægger og driver statens veje. Dvs. motorveje, motortrafikveje, en stor del af landevejene og mange af landets broer. Vejdirektoratets primære opgaver består således af forvaltning og drift af vejnettet, planlægning, anlæg samt trafikafvikling og -ledelse.

Vejdirektoratet understøtter sin opgaveløsning med en omfattende portefølje af forretningssystemer, hvor størstedelen kan grupperes inden for følgende områder:

- Vintertjeneste,

- Vejforvaltning,

- Vejdrift,

- Trafiksikkerhed,

- Måledata,

- Trafikstyring,

- Entreprise,

- Trafikledelse,

- Trafikinformation.

Med henblik på optimal understøttelse af Vejdirektoratets opgavevaretagelse, og med afsæt i Vejdirektoratets sourcingstrategi, ønsker Vejdirektoratet at indkøbe ydelser relateret til udvikling, videreudvikling og vedligehold af forretningssystemer inden for ovennævnte områder. Dette gælder både i forhold til eksisterende forretningssystemer men også i forhold til fremtidige forretningssystemer i porteføljen.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
04/12/2019
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2019/S 226-554855

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: IV.2.2
En lugar de:
Fecha: 06/01/2020
Léase:
Fecha: 06/01/2020
Hora local: 12:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: