Servicios - 580029-2019

06/12/2019    S236

Magyarország-Budapest: Szoftverfejlesztési szolgáltatások

2019/S 236-580029

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Mobilfizetési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK17746
Postai cím: Kapás utca 6–12.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Béres Tünde
E-mail: kozbeszerzes@nemzetimobilfizetes.hu
Telefon: +36 18008070
Fax: +36 18008079
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nemzetimobilfizetes.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nemzetimobilfizetes.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása

II.1.2)Fő CPV-kód
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása

II.2.2)További CPV-kód(ok)
30200000 Számítógépek és tartozékaik
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72254000 Szoftvertesztelés
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Kapás utca 6–12.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.”

A beszerzési eljárás tárgya – amit jelen anyagban a továbbiakban INTEGRÁLT NEJP RENDSZER-nek nevezünk:

— A beüzemelt, működőképes NEJP központi rendszer, amely integráltan együttműködik a két megvalósított pilot rendszerrel. Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER lényegesebb elemei:

– NEJP központi rendszermodulok;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges szoftver termékek, licencek;

– a pilot rendszerek megvalósításához szükséges speciális, egyedi eszközök – továbbiakban pilot eszközök – (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek, stb.).

– közlekedési kártyarendszer alapkoncepciójának kidolgozása és kiépítése az egyik pilotban

– ROP projektek keretén belül kiépült rendszerek illesztésének biztosítása

– a két pilothelyszínen, Debrecenben a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, valamit a VOLÁNBUSZ Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kialakítása

— A pilot rendszerek dokumentált és kiértékelt próbaüzeme,

— Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER próbaüzeme, amely igazolja a működőképességét.

Teljes mennyiség: 1 db INTEGRÁLT NEJP RENDSZER

A teljesítés ütemei:

I. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer szoftver és hardver elemeinek szállítása.

II. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer I. részteljesítéssel nem érintett további elemeinek teljesítése

Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER szállításával és próbaüzemével kapcsolatosan ellátandó feladatok:

— informatikai rendszertervezés,

— a szükséges beszerzések lebonyolítása,

— programrendszer fejlesztése,

— interfészek kialakítása,

— az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése (funkcionális, integrációs, teljesítmény teszt),

— a megrendelői teszteléshez, a próbaüzem lebonyolításához és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése,

— a rendszer használatának oktatása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali minőségbiztosítása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali projektvezetése,

— közreműködés a megrendelői minőségellenőrzésben,

— a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása,

— a rendszer telepítése és beüzemelése,

— a teljes körű dokumentáció átadása az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER, illetve a pilotok tekintetében is,

— az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER bevezetése a két pilot rendszerben

— az integrált működés biztosítása,

— részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában,

— a pilot eszközök beszerzése, szállítása és integrálása az informatikai rendszerbe,

— az oktatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése.

A központi rendszer és a pilot rendszer próbaüzemének sikeres lezárása

— próbaüzem sikeres lezárása

További, a pilot eszközök szállításával kapcsolatos a fentiekben nem részletezett feladatok:

— műszaki rendszertervezés,

— a pilot eszközökön futó programok fejlesztése,

— a pilot eszközök módosítása/gyártása,

— az elkészült pilot eszközök gyártói tesztelése,

— a pilot eszközök teszteléséhez és üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése,

— a pilot eszközök megadott helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése,

— a pilot eszközök oktatásának lebonyolítása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 10
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KözOP-5.5.0-09-11- "Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése" és Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 043-078850

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

A nemzeti elektronikus jegyrendszer platform kialakítása.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
01/02/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Antenna Hungária Zrt.
Postai cím: Petzvál József u. 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Postai cím: Hungária köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 3 490 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A szerződés módosításának időpontja: 12.11.2019

Felek rögzítik, hogy a 3.1.-3.3. pontokban rögzített szerződésmódosítások ténybeli alapja megegyezik, azt a Felek a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdésére alapozzák.

A 3.4. pontban rögzített szerződésmódosítás ténybeli alapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/12/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
72262000 Szoftverfejlesztési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
30200000 Számítógépek és tartozékaik
72230000 Egyedi, ügyfélspecifikus szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési szolgáltatások
72254000 Szoftvertesztelés
80000000 Oktatási és képzési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A beszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer Platform kialakításának alkalmazásfejlesztési feladatai, a szükséges hardver és szoftver eszközök beszerzése, telepítése, speciális eszközök kifejlesztése, a fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, a központi rendszer és pilot rendszerek bevezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, rendszerintegráció, a teljes rendszer próbaüzemének biztosítása, a kapcsolódó ügyfélszolgálati szolgáltatás támogatása vállalkozási szerződés keretében.”

A beszerzési eljárás tárgya – amit jelen anyagban a továbbiakban INTEGRÁLT NEJP RENDSZER-nek nevezünk:

— A beüzemelt, működőképes NEJP központi rendszer, amely integráltan együttműködik a két megvalósított pilot rendszerrel. Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER lényegesebb elemei:

– NEJP központi rendszermodulok;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges hardver eszközök;

– a központi NEJP rendszer működéséhez szükséges szoftver termékek, licencek;

– a pilot rendszerek megvalósításához szükséges speciális, egyedi eszközök – továbbiakban pilot eszközök – (pl. járművekre kihelyezett fedélzeti eszközök, ellenőri készülékek, stb.).

– közlekedési kártyarendszer alapkoncepciójának kidolgozása és kiépítése az egyik pilotban

– ROP projektek keretén belül kiépült rendszerek illesztésének biztosítása

– a két pilothelyszínen, Debrecenben a DKV Zrt. működési területén mobiltelefon segítségével működő elektronikus jegyrendszer, valamit a VOLÁNBUSZ Zrt. egy meghatározott ellátási területén elektronikus közlekedési kártyarendszer megoldások kialakítása

— A pilot rendszerek dokumentált és kiértékelt próbaüzeme,

— Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER próbaüzeme, amely igazolja a működőképességét.

Teljes mennyiség: 1 db INTEGRÁLT NEJP RENDSZER

A teljesítés ütemei:

I. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer szoftver és hardver elemeinek szállítása.

II. ütem: A szerződés tárgyát képező INTEGRÁLT NEJP RENDSZER rendszer I. részteljesítéssel nem érintett további elemeinek teljesítése

Az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER szállításával és próbaüzemével kapcsolatosan ellátandó feladatok:

— informatikai rendszertervezés,

— a szükséges beszerzések lebonyolítása,

— programrendszer fejlesztése,

— interfészek kialakítása,

— az elkészült informatikai rendszer rendszerfejlesztői tesztelése (funkcionális, integrációs, teljesítmény teszt),

— a megrendelői teszteléshez, a próbaüzem lebonyolításához és az üzembe állításhoz szükséges dokumentációk elkészítése,

— a rendszer használatának oktatása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali minőségbiztosítása,

— a teljes fejlesztési, kivitelezési, beszerzési és szolgáltatás nyújtási tevékenység szállító oldali projektvezetése,

— közreműködés a megrendelői minőségellenőrzésben,

— a minőségellenőrzés és a próbaüzem során azonosított hibák javítása,

— a rendszer telepítése és beüzemelése,

— a teljes körű dokumentáció átadása az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER, illetve a pilotok tekintetében is,

— az INTEGRÁLT NEJP RENDSZER bevezetése a két pilot rendszerben

— az integrált működés biztosítása,

— részvétel a kapcsolódó szakrendszerek integrációjában,

— a pilot eszközök beszerzése, szállítása és integrálása az informatikai rendszerbe,

— az oktatáshoz kapcsolódó dokumentáció elkészítése.

A központi rendszer és a pilot rendszer próbaüzemének sikeres lezárása

— próbaüzem sikeres lezárása

További, a pilot eszközök szállításával kapcsolatos a fentiekben nem részletezett feladatok:

— műszaki rendszertervezés,

— a pilot eszközökön futó programok fejlesztése,

— a pilot eszközök módosítása/gyártása,

— az elkészült pilot eszközök gyártói tesztelése,

— a pilot eszközök teszteléséhez és üzembe állításához szükséges dokumentációk elkészítése,

— a pilot eszközök megadott helyszínre történő szállítása és üzembe helyezése,

— a pilot eszközök oktatásának lebonyolítása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 16
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 3 509 888 200.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Antenna Hungária Zrt.
Postai cím: Petzvál József u. 31–33.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: I-Cell Mobilsoft Zrt.
Postai cím: Hungária köz 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54–60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződésmódosítás a Szerződés alábbi lényegi elemeit érinti:

2.1.1. Pótmunka szükségessége miatt vállalkozói díj megemelése: Vállalkozó a törzsadatokhoz kapcsolódó akadály elhárítása érdekében a megvalósítandó rendszeren fejlesztéseket hajt végre, amelyre tekintettel pótmunkák elvégzése szükséges, amely hatással van a vállalkozói díjra, az megemelkedik a jelen szerződésmódosítás 3.2. pontjában rögzítettek szerint.

2.1.2. Teljesítési határidők módosulása: az akadályoztatás eredményeként a teljesítési határidő módosul a jelen szerződésmódosítás 3.1. pontjában rögzítettek szerint.

2.1.3. A II. mérföldkő megbontása: a II. mérföldkő megbontásra kerül II/A., II/B., II/C. és II/D. ütemekre, mivel a NEK kártyarendszerhez kapcsolódó akadályoztatás változatlanul fennáll, a teljesítés csak bizonyos munkanemekre folytatódhat, továbbá a II. és a III. ütem között bizonyos feladatok tekintetében szükséges volt néhány feladat átütemezése, melyet a jelen szerződésmódosítás 3.1. pontja részletesen tartalmaz.

2.1.4. Fizetési ütemezés módosulása: A II. mérföldkő megbontása II/A., II/B., II/C. és II/D. ütemre a fizetési ütemezés megbontását is maga után vonja a jelen szerződésmódosítás 3.3. pontjában részletezettek szerint.

2.1.5. Műszaki tartalmat érintő változások: Termékek módosítása és további termékek szállítása miatt a műszaki tartalom módosítása is szükségessé vált, melyre a jelen szerződésmódosítás 3.4. pontjában utalunk, és a módosított műszaki tartalom részletezését a jelen Szerződésmódosítás 1. számú melléklete rögzíti.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A NEJP projekt rendszertervezési fázisában kidolgozásra kerültek az alapadatokkal kapcsolatos Transmodel adatkörleírások, amelyeket az NM Zrt. 17.4.2018 napján átadott a KTI-nek. A KTI 23.5.2018 napján tartott konzorciumi megbeszélésen jelezte, hogy az adatkörleírásoknak megfelelő módon a KTI az alapadatokat nem tudja biztosítani.

A szerződés megkötésekor (1.2.2017) kellő gondosság mellett egyik fél számára sem volt előre látható, hogy az alapadatokat a KTI nem fogja tudni megfelelően biztosítani, a törzs- és alapadatok hiánya miatt elvégzendő pótmunkák szükségesek a rendszer működéséhez, nem változtatják meg annak általános jellegét, ezért megfelelnek a Kbt. 141. § (2) bekezdésében rögzített feltételnek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 3 490 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 3 509 888 200.00 HUF