Suministros - 596472-2020

Submission deadline has been amended by:  29499-2021
11/12/2020    S242

Rumanía-Câmpina: Equipamiento médico

2020/S 242-596472

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Spitalul Municipal Câmpina
Número de identificación fiscal: 2845818
Dirección postal: Str. Carol I nr. 117
Localidad: Câmpina
Código NUTS: RO316 Prahova
Código postal: 105600
País: Rumania
Persona de contacto: Amalia Mihalache
Correo electrónico: achizitii@spitalcampina.ro
Teléfono: +40 784216211
Fax: +40 244335989
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.spitalcampina.ro
Dirección del perfil de comprador: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108995
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Otro tipo: Unitate spitalicească
I.5)Principal actividad
Salud

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Creșterea capacității de gestionare a crizei cauzată de virusul COVID-19 prin dotarea cu echipamente medicale necesare Spitalului Municipal Câmpina”

Número de referencia: 2845818_2020_PAAPD1156765
II.1.2)Código CPV principal
33100000 Equipamiento médico
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

In vederea asigurarii conditilor de functionare eficienta a Spitalului Municipal Campina prin cresterea capacitatii de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului COVID-19 a fost accesată facilitatea de finanțare nerambursabilă în vederea creșterii capacității de gestionare, prin sistemul medical public, a situației de urgență cauzată de criza sanitară COVID-19, prin intermediul Programului Operational Infrastructura Mare, Axa Prioritara (AP) 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, Obiectivul Specific (OS) 9.1 Cresterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, Proiect 142249.

In contextul actual Spitalul Municipal Campina doreste sa achizitioneze echipamente medicale conform caiet de sarcini atasat. Cerinţele precizate în Caietul de Sarcini sunt considerate ca fiind minimale. Orice ofertă de bază prezentată care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ echivalent sau superior cerinţelor minimale din Caietul de Sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/ informatiilor suplimentare cu 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, conform art. 161 din Legea 98 /2016.

Spitalul Municipal Campina in calitate de autoritate contractanta doreste sa achizitioneze echipamente medicale, prezenta procedura de achizitie publica impartita in 22 loturi fiind finantata in cadrul unui proiect cu finantare Europeana, dupa cum urmeaza:

1. Aparat anestezie de inalta performanta - 1 bucata

2. Aparat ventilatie de inalta performanta - 8 bucati

3. Pat ATI radiotransparente,cu mobilitate laterala, antiescare- 8 bucati

4. Aparat radiologie mobil digital- 1 bucata

5. Injectomat - 75 bucati

Infuzomat - 20 bucati

Statie centrala de injectomate si infuzomate- 1 bucata

6. Robot sterilizare cu lampa xenon - 3 bucati

7. Ecograf cardiologie cu sonde cardio,tesut moale si transesofagiana- 1 bucata

8. Holter - 2 bucati

9. Paturi 3 sectiuni cu saltea - 69 bucati

10. Masina spalat/dezinfectat podele- 4 bucati

11. Linie laparoscopie clasica- 1 bucata

12. Linie endoscopie digestiva- 1 bucata

13. Masina de spalat instrumentar cu ultrasunete 60 l- 1 bucata

14. ESWL - aparat de litotritie extracorporala - 1 bucata

15. EKG- 9 bucati

16. Pat urgente hidraulic cu butelie O2 - 5 bucati

17. Sistem inchis PCR - 1 bucata

18. Termostat 100l - 1 bucata

19. Autoclav 100l - 1 bucata

20. Sistem decontaminare aer- 8 bucati

21. Dispozitiv de ridicat persoane grele min. 200kg- 1 bucata

22. Rampe oxigen - aer si traseu aferent- 90 bucati

Dispozitivele medicale vor fi livrate si montate in baza contractului de furnizare ce se va incheia, termenul de livrare fiind de maxim 60 zile de la semnarea acestuia.

Echipamentele medicale sunt finantate din fonduri europene si contractele de furnizare vor fi incheiate numai daca echipamentele vor fi aprobate de catre Comisia de evaluare a Ministerului Sanatatii, in urma incheierii contractului de finantare.

In contextul implementarii proiectului POIM exista ca mijloc de a accelera implementarea proiectelor, posibilitatea pentru beneficiari de a lansa procedurile de achizitii publice prin folosirea unei clauze suspensive.

Termenul de plata: in maxim 60 de zile de la primirea facturii, emisa ulterior semnarii procesului verbal de predare - primire si punere in functiune.

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca pretul echipamentelor medicale, ulterior incheierii procesului verbal de receptie, instalare, punere in functiune a acestora si instruirea personalului, numai dupa primirea fondurilor in cont, in urma aprobarii cererii de plata de catre AM POIM. In cazul in care cererea de finantare nu este apro... detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 14 587 490.00 RON
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: sí
Pueden presentarse ofertas para número máximo de lotes: 22
Número máximo de lotes que pueden adjudicarse a un único licitador: 22
II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sistem inchis PCR

Lote nº: 17
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
38434000 Analizadores
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Sistem inchis PCR, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 200 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Autoclav 100l

Lote nº: 19
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Autoclav 100l, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 50 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

EKG

Lote nº: 15
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33123200 Aparatos de electrocardiografía
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

EKG, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 179 775.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pat urgente hidraulic cu butelie O2

Lote nº: 16
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192120 Camas de hospital
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Pat urgente hidraulic cu butelie O2, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 99 950.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Masina de spalat instrumentar cu ultrasunete 60 l

Lote nº: 13
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39330000 Equipo de desinfección
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Masina de spalat instrumentar cu ultrasunete 60 l, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 23 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aparat anestezie de inalta performanta

Lote nº: 1
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33172100 Aparatos para anestesia
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Aparat anestezie de inalta performanta, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 130 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

ESWL - aparat de litotritie extracorporala

Lote nº: 14
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162100 Aparatos para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

ESWL - aparat de litotritie extracorporala, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 900 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Dispozitiv de ridicat persoane grele min. 200kg

Lote nº: 21
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33190000 Instrumentos y aparatos médicos diversos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Dispozitiv de ridicat persoane grele min. 200kg, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 35 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Paturi 3 sectiuni cu saltea

Lote nº: 9
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192120 Camas de hospital
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Paturi 3 sectiuni cu saltea, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 927 705.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Ecograf cardiologie cu sonde cardio,tesut moale si transesofagiana

Lote nº: 7
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33112200 Unidad de ultrasonidos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Ecograf cardiologie cu sonde cardio,tesut moale si transesofagiana, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 700 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Holter

Lote nº: 8
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33123210 Aparatos de control cardíaco
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Holter, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 40 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Masina spalat/dezinfectat podele

Lote nº: 10
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
39713410 Máquinas para limpieza de pisos
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Masina spalat/dezinfectat podele, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 59 900.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aparat radiologie mobil digital

Lote nº: 4
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33111000 Aparatos para radiología
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Aparat radiologie mobil digital, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 799 985.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Robot sterilizare cu lampa xenon

Lote nº: 6
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33191000 Aparatos para esterilización, desinfección e higiene
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Robot sterilizare cu lampa xenon, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 2 700 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Sistem decontaminare aer

Lote nº: 20
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42924720 Equipo de descontaminación
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Sistem decontaminare aer, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 783 600.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Linie laparoscopie clasica

Lote nº: 11
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162100 Aparatos para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Linie laparoscopie clasica, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 700 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Rampe oxigen - aer si traseu aferent

Lote nº: 22
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33157800 Unidad de administración de oxígeno
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Rampe oxigen - aer si traseu aferent, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 630 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Pat ATI radiotransparente,cu mobilitate laterala, antiescare

Lote nº: 3
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33192150 Camas terapéuticas
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Pat ATI radiotransparente,cu mobilitate laterala, antiescare, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 1 280 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Injectomat, Infuzomat si Statie centrala de injectomate si infuzomate

Lote nº: 5
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33194110 Bombas de infusión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Injectomat, Infuzomat si Statie centrala de injectomate si infuzomate, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 873 575.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Termostat 100l

Lote nº: 18
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
42943210 Termostatos de inmersión
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Termostat 100l, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 15 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Linie endoscopie digestiva

Lote nº: 12
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33162100 Aparatos para quirófano
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Linie endoscopie digestiva, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 900 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

II.2)Descripción
II.2.1)Denominación:

Aparat ventilatie de inalta performanta

Lote nº: 2
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
33157400 Respiradores para uso médico
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: RO316 Prahova
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

SPITALUL MUNICIPAL CAMPINA, B-DUL CAROL I, NR. 117

II.2.4)Descripción del contrato:

Aparat ventilatie de inalta performanta, conform caiet sarcini

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Caracteristici tehnice si de calitate, conform caiet sarcini / Ponderación: 50
Precio - Ponderación: 50
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 560 000.00 RON
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: sí
Identificación del proyecto:

PROIECTUL: Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina, Cod SMIS 142249

II.2.14)Información adicional

POIM 2014- 2020, Cod SMIS 142249

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164,165,167 din Legea 98/2016.

Ofertantii,tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa declare in mod justificat confidentialitatea documentelor, in acord cu dispozitiile art.57 din Legea 98/2016 si cele ale art.123 din HG 395/2016 precum si a celorlalte prevederi ce fac vorbire despre Sistemul Electronic de Achizitii Publice confidentialitatea documentelor.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa si se va prezenta DUAE de catre ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti, cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente pot fi:

a)certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

b)cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

c) cazierul fiscal al operatorului economic; d)dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin.(2),art. 167 alin.(2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

e)alte documente edificatoare, dupa caz.

Ofertantii straini vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca lipsa datoriilor restante catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta. Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata a acestora in limba romana.

Pentru persoanele juridice straine ca modalitate de indeplinire a cerintei este si completarea DUAE conform art.193 din Legea 98/2016, urmand ca documentele edificatoare sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor. In ceea ce priveste obligatiile fiscale acestea vor fi indeplinite in conformitate cu prevederile din tara de rezidenta. - Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Se va prezenta o Declaratie de neincadrare in prevederile art.60. Declaratia se va prezenta odata cu DUAE, de catre toti participantii la procedura de atribuire (ofertant, asociat, subcontractant si tert sustinator). In cazul in care ofertantul se incadreaza in oricare din situatiile prevazute la art.59 din legea nr.98/ 2016 oferta acestuia va fi respinsa ca inacceptabila.

Nota 1: Autoritatea contractanta exclude de la procedura de atribuire orice operator economic care se incadreaza in oricare din prevederile art.59,60,164,165 si 167 din Legea nr.98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare.

Nota 2: In cazul asocierii, criteriile de calificare privind situatia personala vor fi indeplinite de fiecare asociat. Forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul; autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarat castigatoare.

Nota 3: Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului. Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus. Toate documentele se vor depune in S.I.C.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu completarile si modificarile ulterioare. La finalizarea evaluarii intermediare a ofertelor, autoritatea contractanta va solicita operatorilor economici clasati pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate (conf.art.196 alin.2 din Legea nr.98/2016 cu completarile si modificarile ulterioare) prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, Atentionari speciale: 1. Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila. 2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: - Declaratia privind neincadrarea la art.58-63 din Legea 98/2016. - angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii de atribuire.

CERINTA 1: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Cerinta II: Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii Publice, pe numele ofertantului, pentru activitatea de distribuire, comercializare si pentru furnizare, montare, punere în functiune si service pentru echipamentele medicale ofertate care fac obiectul contractului/lotului, în termen de valabilitate la data prezentarii documentului, conform art. 926 din Legea nr.95/2006, modificata si actualizata, privind reforma in domeniul sanatatii referitoare la avizarea activitatilor in domeniul dispozitivelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 566/2020 sau document echivalent în conformitate cu prevederile legale din tara în care ofertantul este rezident (coroborat cu prevederile legislatiei nationale aplicabile), în cazul ofertanților străini. Excepţie de la această cerinţă fac activităţile care se realizează de către însuşi producătorul dispozitivelor medicale, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive ce fac obiectul acestor activităţi. Modalitatea de indeplinire: completarea DUAE de către operatorii economici participanti la procedura de atribuire (ofertant individual/ofertant asociat/tert sustinator, dupa caz), cu menționarea informatiilor ce descriu existenta autorizatiilor, în conformitate cu legislatia în vigoare de mai sus. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de ofertantul clasat pe primul 1 loc în clasamentul intermediar întocmit, dupa aplicarea criteriului de atribuire. Note: In cazul unei oferte comune fiecare participant la asociere trebuie sa prezinte documentele justificative solicitate conform art. 196 din Legea nr. 98/2016 din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de calificare privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale pentru partea din contract pe care o realizeaza. În situaţia în care autoritatea contractantă solicită în cadrul criteriilor referitoare la capacitatea de exercitare a activităţii profesionale şi/sau cerinţelor de executare a contractului anumite autorizaţii specifice, cerinţa se consideră îndeplinită în cazul operatorilor economici ce participă în comun la procedura de atribuire, dacă aceştia demonstrează că dispun de respectivele resurse autorizate şi/sau că unul dintre membrii asocierii deţine autorizaţia solicitată, după caz, cu condiţia ca respectivul membru să execute partea din contract pentru care este solicitată autorizaţia respectivă. În cazul în care ofertantul/candidatul sau operatorii economici care participă în comun la procedura de atribuire subcontractează o parte din contractul de achiziţie publică, cerinţa prevăzută la alin.(1)se consideră îndeplinită dacă subcontractantulnominalizat deţine autorizaţia solicitată prin documentaţia de atribuire, cu condiţia ca acesta să execute partea din contract pentru care este solicita autorizatia respectiva.

Pentru aceasta procedura, persoanele care detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii sunt urmatoarele: Dr.Tiu Calin-Iulian - manager, ec.Burchiu Eugenia dir.fin.ctb, ing.Mihalache Amalia-sef birou achizitii, jurist Visan Larisa-oficiul juridic, ing.Iordache Marius-responsabil contract, ec.Sava Camelia-economist birou achizitii, ec.Corneanu Liv... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situación económica y financiera
Criterios de selección indicados en los pliegos de la contratación
III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Ofertantul trebuie sa faca dovada ca în ultimii 3 ani de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor a livrat, la nivelul unui contract sau mai multe contracte, produse similare de natura si complexitate similara/comparabila sau superioara cu produsele care fac obiectul contractului/lotului. Pentru echivalarea experientei similare declarata în alta moneda decât leul si euro, se va utiliza cursul mediu anual leu/valuta, comunicat de BNR. Ultimii 3 ani se raporteaza la termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul in care se decaleaza termenul limita de depunere a ofertelor (fiind publicata o erata in acest sens), limita inferioara a perioada de 3 ani se extinde cu perioada de timp aferenta decalarii. Lista cu principalele furnizari similare (conform art. 179 lit. b din Legea 98/2016 si conform instructiunii nr. 2/27.04.2017), din care sa rezulte ca in ultimii 3 ani calculati pana la data limita de depunere a ofertelor, au fost furizate produse similare in valoare CUMULATA cel putin egala sau mai mare decat valoarea estimata pe fiecare lot in parte, la nivelul unuia sau mai multor contracte. Astfel valoarea estimata pentru fiecare lot in parte este: 1 Aparat anestezie de inalta performanta = 130.000 RON fara tva 2 Aparat ventilatie de inalta performanta = 560.000 RON fara tva 3 Pat ATI radiotransparente,cu mobilitate laterala, antiescare= 1.280.000 RON fara tva 4 Aparat radiologie mobil digital= 799.985 RON fara tva 5 Injectomat, Infuzomat, Statie centrala de injectomate si infuzomate=873.575 RON fara tva 6 Robot sterilizare cu lampa xenon=2.700.000 RON fara tva 7 Ecograf cardiologie cu sonde cardio,tesut moale si transesofagiana=700.000 RON fara tva 8 Holter=40.000 RON fara tva 9 Paturi 3 sectiuni cu saltea=927.705 RON fara tva 10 Masina spalat/dezinfectat podele=59.900 RON fara tva 11 Linie laparoscopie clasica=700.000 RON fara tva 12 Linie endoscopie digestiva=900.000 RON fara tva 13 Masina de spalat instrumentar cu ultrasunete 60 l=23.000 RON fara tva 14 ESWL - aparat de litotritie extracorporala=2.900.000 RON fara tva 15 EKG=179.775 RON fara tva 16 Pat urgente hidraulic cu butelie O2=99.950 RON fara tva 17 Sistem inchis PCR=200.000 RON fara tva 18 Termostat 100l =15.000 RON fara tva 19 Autoclav 100l=50.000 RON fara tva 20 Sistem decontaminare aer=783.600 RON fara tva 21 Dispozitiv de ridicat persoane grele min. 200kg=35.000 RON fara tva 22 Rampe oxigen - aer si traseu aferent=630.000 RON fara tva Cerinta este formulata in temeiul art. 179 litera b) din legea 98/ 2016 privind achizitiile publice. La solicitarea autoritatii contractante se vor prezenta contracte de furnizare si/sau procese verbale de receptie a produselor, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Nota: Prin produse similare se intelege produse asemanatoare de tipul/natura, cat si din punctul de vedere al rezultatului sau functionalitatii urmarite prin scopul contractului, cu cele supuse obiectului achizitiei, ai caror beneficiari sunt autoritati contractante sau clienti privati. Se vor lua in considerare si contracte avand ca obiect furnizarea de produ...

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9 Proportia de subcontractare Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propuși. Subcontractanţii pe a căror capacităţi ofertantul/candidatul se bazează pentru demonstrarea îndeplinirii anumitor criterii de calificare şi selecţie sunt consideraţi şi terţi susţinători, caz în care acordul de subcontractare reprezintă, în acelaşi timp, şi angajamentul ferm. - Ofertantul are obligatia de a preciza in detaliu partea/partile din contract pe care ofertantul urmeaza sa le subcontracteze, valoarea acestora, denumirea subcontractantilor, datele de contact ale acestora precum si acordul subcontractantului/subcontractantilor cu privire la aceste aspecte. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta si acordul de subcontractare.

Loturile: 1,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,2,20,21,22,3,4,5,6,7,8,9 Diplome de studii si calificari profesionale Operatorul economic trebuie sa faca dovada calificarilor educationale si profesionale ale personalului furnizorului / subcontractanti /tert sustinator prin prezentarea unor documente.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la contractele executate in trecut corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei pe lot vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. - Certificari /documente pentru produsele similare. Documentel vor trebui sa indice: a. obiectul contractului astfel incat sa fie furnizate toate informatiile solicitate si necesare pentru a se verifica indeplinirea cerintei privind experienta similara, b. beneficiarii finali, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, c. valoarea-in lei fara TVA, d. perioada, mai exact intervalul periodic (data de inceput si data de livrare) in care s-a executat contractul e. sa precizeze daca au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfârsit; Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiar (autoritate contractanta sau client privat). Nota: Certificarile vor fi emise sau contrasemnate de beneficiarul final (autoritate contractanta sau client privat). Intra in această categorie procese verbale de receptie /procesele verbal de punere în funcțiune/recomandari /documente constatatoare sau alte documente similare in masura in care acestea sunt emise sau contrasemnate de beneficiar si furnizeaza toate informatiile solicitate pentru demonstrarea indeplinirii cerintei de calificare privind experienta similara.

Documentele justificative care probeaza cele asumate in acord/acorduri vor fi prezentate la solicitarea AC doar de ofertantul clasat pe locul 1 in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.La momentul depunerii ofertei subcontractantii vor prezenta DUAE, conform art. 193 alin. (3) din Legea nr. 98/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care sunt subcontractati si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca nu se afla in niciuna dintre situatiile care determina excluderea din procedura conform art. art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.Subcontractantul nu trebuie sa se afle în situatia prevazuta de art. 59 din Legea nr.395/2016, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi si sa prezinte Lista cu subcontractantii si Acordul sau scrisoarea preliminara de subcontractare. In cazul in care ofertantul utilizeaza capacitatile subcontractantului pentru a indeplini criteriile de calificare se va prezenta cate un formular DUAE separat pentru fiecare dintre respectivii subcontractanti, completat sisemnat in mod corespunzator de catre fiecare dintre acestia. Odata cu depunerea DUAE ofertantul va avea in vedere faptul ca orice autoritate pe care intentioneaza sa o utilizeze in prestarea unei/unor parti din Contract trebuie sa aiba calitatea de subcontractant.AC are dreptul de a solicita ofertantului sa transmita informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire. Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei pe lot vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Finalizarea procedurii de atribuire prin incheierea contractului de achizitie publica este supusa urmatoarei conditii:

Incheierea contractului de achizitie publica este conditionata de obtinerea/ aprobarea finantarii proiectului din fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibila doar in situatia in care respecta dispozitiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intra sub incidenta legislatiei privind finantele publice.

In cazul in care, indiferent de motive, obtinerea/ aprobarea finantarii proiectului din fonduri europene nerambursabile nu se realizeaza pana la data de 25.02.2021, Autoritatea Contractanta va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) teza a II- a din Legea 98/ 2016, fiind imposibila incheierea contractului de achizitie publica.

Ofertantii din cadrul acestei proceduri accepta utilizarea conditiei suspensive de mai sus, asumandu-si intreaga raspundere in raport cu eventualele pierderi pe care ... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 13/01/2021
Hora local: 15:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Rumano
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
La oferta debe ser válida hasta: 13/05/2021
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 13/01/2021
Hora local: 15:00
Lugar:

In SEAP

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:

Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE. DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator. În cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislatia aplicabila în tara de rezidenta.

DUAE este integrat in SEAP. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct. Detalii cu privire la întocmirea DUAE se pot găsi la adresa: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/archive/manual-and-video/100000161

Nota-In cazul in care in urma aplicarii criteriului de atribuire"cel mai bun raport calitate-pret", avem doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au oferit pret egal, sa depuna o noua oferta in SICAP.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Dirección postal: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localidad: București
Código postal: 030084
País: Rumania
Correo electrónico: office@cnsc.ro
Teléfono: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Dirección de internet: www.cnsc.ro
VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Spitalul Municipal Câmpina, Biroul juridic
Dirección postal: Bulevardul Carol I nr. 117
Localidad: Câmpina
Código postal: 105600
País: Rumania
Correo electrónico: achizitii@spitalcampina.ro
Teléfono: +40 244335989
Fax: +40 244335989
Dirección de internet: www.spitalcampina.ro
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
08/12/2020