Suministros - 713198-2022

21/12/2022    S246

Danmark-Valby: Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere

2022/S 246-713198

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Staten og Kommunernes Indkøbsservice A/S
CVR-nummer: 17472437
Postadresse: Pakkerivej 6
By: Valby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2500
Land: Danmark
Kontaktperson: Camilla Kromann Voulund
E-mail: cavo@ski.dk
Telefon: +45 20862755
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ski.dk
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten tildeles af en indkøbscentral
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Centraliserede indkøbsaktiviteter

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

AV-Løsninger

Sagsnr.: 02.70
II.1.2)Hoved-CPV-kode
32300000 Fjernsyns- og radiomodtagere samt lyd- eller videooptagere eller -gengivere
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

SKI udbyder hermed et dynamisk indkøbssystem for AV-løsninger og accessoriske varer og ydelser (02.70 AV-løsninger).

AV-løsninger defineres som nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. AV-udstyr defineres som hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video. Det fremgår af udbudsmaterialets bilag C hvilke produkter og ydelser, der kan anskaffes i systemet.

Det dynamiske indkøbssystem indeholder to kategorier (angivet som delaftaler under afsnit II.2)

En ansøger kan vælge at anmode om optagelse i en eller begge kategorier og optagelse sker separat for hver kategori.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 1 180 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

AV-løsninger

Delkontraktnr.: Kategori 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30231300 Dataskærme
30231310 Fladskærme
30231320 Pegeskærme
30237240 Webkamera
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321000 Fjernsynsprojektionsudstyr
32322000 Multimedia-udstyr
32323000 Videomonitorer
32324000 Fjernsynsmodtagere
32321100 Film- og videoudstyr
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32324300 Fjernsynsudstyr
32330000 Optagere og gengivere til lyd og video
32340000 Mikrofoner og højttalere
32350000 Dele til lyd- og videoudstyr
39190000 Tapet og anden vægbeklædning
48500000 Programpakke til kommunikations- og multimedieformål
48515000 Programpakke til videokonferencer
48521000 Programpakke til redigering af musik eller lyd
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
51312000 Installation af fjernsynsapparatur
51314000 Installation af videoanlæg
51313000 Installation af lydtekniske anlæg
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
38651000 Kameraer
38652000 Filmprojektorer
38652100 Projektorer
19212300 Lærred
44523000 Hængsler, beslag og fittings
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
71313200 Rådgivning i forbindelse med lydisolation og rumakustik
39130000 Kontormøbler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Systemet indeholder to indkøbskategorier ”Kategori 1 - Omkostninger” (herefter Kategori 1) og ”Kategori 2 – Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Begge kategorier omfatter anskaffelse af ”AV-løsninger”. Den sortimentsmæssige genstand er således identisk for systemets to kategorier, men adskiller sig ved at opfylde forskelige indkøbsbehov.

I indkøbskategorien Kategori 1 kan der indkøbes AV-løsninger, (ydelser og produkter) på baggrund af tildelingskriteriet ”Omkostninger”. Der foretages en tilbudsevaluering af omkostningerne forbundet med det konkrete indkøb – eksempelvis omkostninger til energiforbrug, kurser, levering, mv.

Ved AV-løsninger forstås nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. Ved AV-udstyr forstås hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video.

Nedenstående 16 hovedproduktgrupper af AV-udstyr kan anskaffes (køb, leje eller leasing) som selvstændige produkter på systemet, hvorimod alle accessoriske produkter og/eller ydelser, som eksempelvis akustikplader, tekniske møbler, systemprogrammering, software, serviceydelser mv. alene kan anskaffes i systemet, hvis dette indgår i anskaffelsen af en AV-løsning (systemløsning), hvori et eller flere produkter fra nedenstående hovedproduktgrupper indgår:

1. Projektorer

2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner)

3. Interaktive display

4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger)

5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer)

6. Lærreder

7. Kameraer

8. Beslag og standere

9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder)

10. Trådløst præsentationsudstyr

11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal)

12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.)

13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger

14. Digital møderumsskiltning

15. Informationssystemer

16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)

II.2.5)Tildelingskriterier
Omkostningskriterium - Navn: TCO-evaluering / Vægtning: 100 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er et udtryk for SKI 's vurdering, baseret på SKI’s markedskendskab, af den højest mulige omsætning af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid i kategorien, og som ikke anses for klart usandsynligt, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

AV-løsninger

Delkontraktnr.: Kategori 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30231300 Dataskærme
30231310 Fladskærme
30231320 Pegeskærme
30237240 Webkamera
32320000 Fjernsynsudstyr og av-udstyr
32321000 Fjernsynsprojektionsudstyr
32322000 Multimedia-udstyr
32323000 Videomonitorer
32324000 Fjernsynsmodtagere
32321100 Film- og videoudstyr
32321200 Av-udstyr
32321300 Av-materialer
32324300 Fjernsynsudstyr
32330000 Optagere og gengivere til lyd og video
32340000 Mikrofoner og højttalere
32350000 Dele til lyd- og videoudstyr
39190000 Tapet og anden vægbeklædning
48500000 Programpakke til kommunikations- og multimedieformål
48515000 Programpakke til videokonferencer
48521000 Programpakke til redigering af musik eller lyd
50300000 Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser for pc'er, kontorudstyr, telekommunikations- og av-udstyr
51300000 Installation af kommunikationsudstyr
51310000 Installation af radio- og fjernsynsapparatur, lydtekniske anlæg og videoanlæg
51312000 Installation af fjernsynsapparatur
51314000 Installation af videoanlæg
51313000 Installation af lydtekniske anlæg
51610000 Installation af computere og informationsbehandlingsanlæg
38651000 Kameraer
38652000 Filmprojektorer
38652100 Projektorer
19212300 Lærred
44523000 Hængsler, beslag og fittings
32510000 Trådløst telekommunikationssystem
72591000 Udarbejdelse af serviceaftaler
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
71313200 Rådgivning i forbindelse med lydisolation og rumakustik
39130000 Kontormøbler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Systemet indeholder to indkøbskategorier ”Kategori 1 - Omkostninger” (herefter Kategori 1) og ”Kategori 2 – Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Begge kategorier omfatter anskaffelse af ”AV-løsninger”. Den sortimentsmæssige genstand er således identisk for systemets to kategorier, men adskiller sig ved at opfylde forskelige indkøbsbehov.

I indkøbskategorien Kategori 2 kan der indkøbes AV-løsninger, (ydelser og produkter) på baggrund af tildelingskriteriet ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”. Der foretages en tilbudsevaluering af den tilbudte AV-løsnings pris/omkostninger og den tilbudte AV-løsnings kvalitet i de tilfælde, hvor indkøbsbehovet ikke kan opfyldes ved brug af mindstekrav i Kategori 1.

Ved AV-løsninger forstås nyt eller brugt AV-udstyr og accessoriske produkter og/eller ydelser, der kan anvendes i et eller flere sammenhængende systemer. Ved AV-udstyr forstås hardware og/eller software, der producerer/fremviser/afspiller lyd, lys, billeder og/eller video.

Nedenstående 16 hovedproduktgrupper af AV-udstyr kan anskaffes (køb, leje eller leasing) som selvstændige produkter på systemet, hvorimod alle accessoriske produkter og/eller ydelser, som eksempelvis akustikplader, tekniske møbler, systemprogrammering, software, serviceydelser mv. alene kan anskaffes i systemet, hvis dette indgår i anskaffelsen af en AV-løsning (systemløsning), hvori et eller flere produkter fra nedenstående hovedproduktgrupper indgår:

1. Projektorer

2. Skærme (LED, LCD og digitale pyloner)

3. Interaktive display

4. Lydudstyr (f.eks. højtalere, mikrofoner og teleslynger)

5. Udstyr til streaming og online videomøder (f.eks. codecs og kameraer)

6. Lærreder

7. Kameraer

8. Beslag og standere

9. Styresystemer (f.eks. controllere, betjeningspaneler og styreenheder)

10. Trådløst præsentationsudstyr

11. Installationsmateriel (f.eks. kabler, rack og kanal)

12. Signalbehandlingsenheder (f.eks. switches, scalere, mixere, DSP, transmittere, splitter, mv.)

13. Service-, installation- og bortskaffelsesydelser af AV-løsninger samt kurser og rådgivning vedr. AV-løsninger

14. Digital møderumsskiltning

15. Informationssystemer

16. Lysudstyr (f.eks. videolys, rig og kraner)

II.2.5)Tildelingskriterier
Pris
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Den anførte værdi i afsnit II.1.5) og under de enkelte kategorier er et udtryk for SKI 's vurdering, baseret på SKI’s markedskendskab, af den højest mulige omsætning af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems løbetid i kategorien, og som ikke anses for klart usandsynligt, jf. nærmere herom i afsnit VI.3). Dette skøn er ikke et udtryk for et garanteret indkøb.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2021/S 215-564477
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 02.70
Delkontraktnr.: Kategori 2
Betegnelse:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Høje-Taastrup Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/07/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Atea A/S
CVR-nummer: 25511484
Postadresse: Lautrupvang 6
By: Ballerup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2750
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 998 283.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 02.70
Delkontraktnr.: Kategori 1
Betegnelse:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sønderborg Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
08/12/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 1
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 1
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AVDAN A/S
CVR-nummer: 35382747
Postadresse: Vrøndingvej 2
By: Horsens
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 63 447.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 02.70
Delkontraktnr.: Kategori 2
Betegnelse:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Undervisningsministeriet

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/12/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 8
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 7
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 8
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AV CENTER København A/S
CVR-nummer: 26452007
Postadresse: Søndre Ringvej 39
By: Brøndby
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2605
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 646 793.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 02.70
Delkontraktnr.: Kategori 2
Betegnelse:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Høje-Taastrup Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
01/07/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 4
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: AVDAN A/S
CVR-nummer: 35382747
Postadresse: Vrøndingvej 2
By: Horsens
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 8700
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 2 856 749.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 02.70
Delkontraktnr.: Kategori 1
Betegnelse:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
15/12/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 4
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 4
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Best-AV A/S
CVR-nummer: 35486631
Postadresse: Fabriksparken 14
By: Glostrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 833 698.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.: 02.70
Delkontraktnr.: Kategori 2
Betegnelse:

02.70 SKI's indrapportering af konkret indkøb fra Sorø Kommune

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
31/10/2022
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 5
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 5
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Best-AV A/S
CVR-nummer: 35486631
Postadresse: Fabriksparken 14
By: Glostrup
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 2600
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 1 042 697.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

1) Ansøger må ikke være omfattet af nogen af udelukkelsesgrundene angivet i udbudslovens §§ 135 og 136 og § 137, stk. 1, nr. 2. Der henvises til udbudsbetingelserne for yderligere oplysninger om udelukkelsesgrunde og eventuel »self-cleaning« samt udfyldelse af ESPD.

2) Hvis ansøger støtter sig på støttende enheder, skal disse enheder aflevere støtteerklæring eller anden dokumentation, der dokumenterer, at ansøger faktisk råder over disse enheders formåen. Dokumentationen skal afleveres sammen med ansøgningen om optagelse i systemet i overensstemmelse med udbudslovens § 151, stk. 2.

3) SKI afholder informations- og spørgemøde for interesserede ansøgere torsdag den 11. november 2021 kl. 12.30-14.30, jf. nærmere oplysninger herom i udbudsbetingelsernes punkt 9.1.1.

4) SKI forbeholder sig ret til at udbyde kontrakter, rammeaftaler eller dynamiske indkøbssystemer med et sammenfaldende sortiment, som dette dynamiske indkøbssystem (02.06), så længe det ikke forfølger et usagligt formål.

5) SKI’s abonnenter, anført i bilag B.1 og B.2, kan benytte det dynamiske indkøbssystem frivilligt, og har således en ret – men ikke en pligt – til at anvende systemet. Det bemærkes, at offentlige ordregivere, der tegner abonnement hos SKI efter offentliggørelse af denne bekendtgørelse - efter aftale med SKI - vil kunne få adgang til nærværende dynamiske indkøbssystem. SKI vil sikre, at offentliggørelse af nye ordregivere/abonnenter/kunder i systemet sker i overensstemmelse med udbudslovens regler.

6) Hvis ansøgeren er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal disse påtage sig at hæfte solidarisk, og deltagerne i sammenslutningen skal udpege en fælles befuldmægtiget.

Ad II.2.9): Antal ansøgere er angivet som specifikke tal i begge kategorier. Tallet er ikke udtryk for en begrænsning, men at der skal angives et talformat i bekendtgørelsen. I et dynamisk indkøbssystem er der ikke en begrænsning på antallet af økonomiske aktører, der kan optages i systemet.

Værdien angivet i afsnit II.1.5) og II.2.14) er et udtryk den højest mulige omsætning i systemet, baseret på SKI’s markedskendskab, som ikke anses for klart usandsynligt. SKI har i estimatet bl.a. inddraget den forventede økonomiske konsekvens af en øget samfundsdigitalisering, herunder det øget behov for AV-udstyr til hjemmearbejdspladser som følge af COVID-19, samt en forventet øget anvendelse af systemet og derved en øget omsætning som følge af en løbende tilgang af et bredt felt af store og små markedsaktører med nye, innovative produkter og ydelser. SKI har videre estimeret den skønnede værdi af de kontrakter, der bliver tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed på ti år ud fra forventningen om, at der er tale om et marked i vækst. Der er dog samtidig tale om et marked i hastig udvikling, ligesom SKI introducerer en ny indkøbsmetode på området. Skønnet er derfor behæftet med en vis usikkerhed, men repræsenterer samtidig SKI’s bedste saglige skøn - på tidspunktet for offentliggørelsen af denne bekendtgørelse. Det samlede estimat og fordelingen i de to kategorier er udtryk for den forventede højeste anslåede værdi af samtlige kontrakter, der forventes tildelt i det dynamiske indkøbssystems varighed. Årligt forventes omsætningen i systemet være ca. 70 mio. DKK. Hvis SKI vælger at ændre det dynamiske indkøbssystems varighed i medfør af udbudslovens § 107, vil SKI i samme forbindelse justere de estimerede værdier.

Ad IV.2.2): Systemet åbnes for behandling af ansøgninger igen den 1. januar 2021. Ansøgninger om optagelse i systemet som fremsendes efter den 12. januar 2021, vil blive behandlet i løbet af 10 arbejdsdage, medmindre særlige forhold gør sig gældende jf. udbudslovens § 105, stk. 4 og 5, hvorefter fristen for behandling kan forlænges til 15 arbejdsdage.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Ved et udbud med prækvalifikation efter udbudsloven skal en klage over ikke at være blevet prækvalificeret indgives inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens afsendelse af underretning om prækvalifikation, jf. § 7, stk. 1 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Klager over indgåelse af en kontrakt baseret på et dynamisk indkøbssystem omfattet af udbudslovens afsnit II eller III skal være indgivet til klagenævnet inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen, jf. § 7, stk. 2, nr. 2 Lov om Klagenævnet for Udbud (lov nr. 492 af 12. maj 2010 med senere ændringer). Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud § 6, stk. 4. Klageren skal angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagenævnet for Udbuds egen klagevejledning kan findes på: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/12/2022