Servicios - 85697-2020

20/02/2020    S36

Sverige-Stockholm: Databastjänster

2020/S 036-085697

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Konkurrensverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-4342
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
Land: Sverige
Kontaktperson: Annica Larsson
E-post: annica.larsson@kkv.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.konkurrensverket.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Upphandling av webbaserad rättsdatabastjänst

Referensnummer: Dnr 687/2019
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
72320000 Databastjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Upphandling av webbaserad rättsdatabastjänst

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 620 000.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
48610000 Databassystem
48810000 Informationssystem
79140000 Juridisk rådgivning och informationstjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE110 Stockholms län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Upphandling av webbaserad rättsdatabastjänst

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2019/S 219-537606
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: JP Infonet AB
Nationellt registreringsnummer: 556589-0521
Postadress: Box 2237
Ort: Stockholm
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 103 16
Land: Sverige
E-post: upphandling@jpinfonet.se
Internetadress: http://www.jpinfonet.se
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 360 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 360 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
30/01/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 3
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: Bisnode Sverige AB
Nationellt registreringsnummer: 556436-3421
Postadress: Rosenborgsgatan 4
Ort: Solna
Nuts-kod: SE11 Stockholm
Postnummer: 169 74
Land: Sverige
E-post: stefan.sohl@bisnode.com
Internetadress: http://www.bisnode.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Det uppskattade totala värdet av kontraktet/delen: 260 000.00 SEK
Kontraktets/delens totala värde: 260 000.00 SEK
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Stockholm
Ort: Stockholm
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
19/02/2020