Árubeszerzések - 229318-2017

16/06/2017    S114    - - Árubeszerzések - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Ajándékok és jutalmak

2017/S 114-229318

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
AK24071
Hajós Alfréd sétány 1.
Budapest
1138
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
Telefon: +36 23319149
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Fax: +36 23319149
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Érmek technológia előkészítése és előállítása a „17. FINA Világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
18530000
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Érmek technológia előkészítése és előállítása a „17. FINA Világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 69 085 200.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18530000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.

1027 Budapest, Ganz utca 16. A RESIDENCE 2. Irodaház 3. emelet.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Érmek előállítása, leszállítása az alábbi mennyiségben:

— 228 érem szett (arany, ezüst, bronz) szalaggal technológia előkészítése és gyártása a 17. FINA Világbajnokságra.

— 1 100 érem szett (arany, ezüst, bronz) szalaggal technológiai előkészítése és gyártása a FINA Masters Világbajnokságra.

— 2 650 db érem szalaggal technológiai előkészítése és gyártása a FINA Masters Világbajnokságra a 4-6. helyezettek számára.

— 684 db doboz gyártása a világbajnoki érmek elhelyezésére.

Az érméket a műszaki leírás szerinti érme tervek alapján kell elkészíteni.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98. § (2) bekezdés e) pontja alapján. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3. § (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Érmek technológia előkészítése és előállítása a „17. FINA Világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
02/06/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Metal-Art Nemesfémipari Zrt.
Üllői út 102.
Budapest
1089
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 69 100 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 69 085 200.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM. rendelet 18. § szerinti információk:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő adószáma: Metal-Art Nemesfémipari Zrt., 10877928-2-42.

1. Ajánlattevő neve: Metal-Art Nemesfémipari Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest Üllői út 102.

Ajánlattevő adószáma: 10877928-2-42.

2. Ajánlattevő neve: Aranyfej Ékszerész Ékszerkereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1089 Budapest Bláthy Ottó u. 4-8.

Ajánlattevő adószáma: 23711316-2-42.

3. Ajánlattevő neve: Aranypont Magyarország Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1075 Budapest, Síp utca 13.

Ajánlattevő adószáma: 23915194-2-42.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/06/2017