Az Európai Unió hivatalos portáljához tartozó weboldal

Jogszabályok és hasznos linkek

Az EU közbeszerzési politikája
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_hu
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Közbeszerzők közösségi platformja
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Egységes európai piac: közbeszerzés
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Az EU–Egyesült Királyság kapcsolatrendszerrel foglalkozó munkacsoport
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_hu

Digitális Európa program
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

KKV-portál: információk Európa kis- és középvállalkozásainak
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: belső piaci panaszkezelő hálózat
ec.europa.eu/solvit/index_hu.htm

Európa Önökért – Vállalkozások: vállalati ügyek egy másik országban
europa.eu/youreurope/business/index_hu.htm

e-CERTIS: dokumentumok nemzetközi közbeszerzéshez
Az e-CERTIS részletes információkkal szolgál nemzeti joggyakorlók számára arról, hogy a különböző uniós országok milyen dokumentumokat kérnek a közbeszerzéshez. Az adatbázisból a gazdasági szereplők megtudhatják, milyen igazoló dokumentumokat kell benyújtaniuk, ha külföldi ajánlati felhívásra kívánnak ajánlatot tenni. Az ajánlatkérőknek pedig abban segít, hogy beazonosítsák és felismerjék a külföldi ajánlattevők által benyújtott dokumentumokat, és hogy tartalmilag megfeleltessék a partnerországok tanúsítványait és igazolásait a helyi dokumentumokkal.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Európai Szabványügyi Bizottság, önkéntes műszaki szabványok bevezetésével járul hozzá az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség célkitűzéseihez; a szabványok javítják a szabadkereskedelmet, a munkavállalók és a fogyasztók biztonságát, a hálózatok interoperabilitását, a környezetvédelmet, a kutatási és fejlesztési programok kihasználtságát és a közbeszerzést.
https://www.cencenelec.eu/

Szemináriumok az európai közbeszerzésről (szervező: Európai Közigazgatási Intézet)
https://www.eipa.eu/courses/ 

Finanszírozási és pályázati portál
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Enterprise Europe Network
Az Enterprise Europe Network tanáccsal és egyéb segítséggel látja el a kkv-kat a nemzetközi terjeszkedés és az innováció területén. Több mint 500 – uniós és nem uniós – partnerszervezete van. A hálózat mind a 27 uniós tagállamban ingyenes tanácsadást és tájékoztatást nyújt a közbeszerzési szabályokról, az ajánlattételi lehetőségekről szóló értesítésekről és a nemzetközi partnerségi szolgáltatásokról.