Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Legislație și linkuri utile

UE: politica privind achizițiile publice
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_ro
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Platforma comunitară a achizitorilor publici
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Piața unică europeană: achiziții publice
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Grupul de lucru pentru relațiile cu Regatul Unit
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_ro

Programul Europa digitală
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Portalul pentru IMM-uri: informații dedicate întreprinderilor mici și mijlocii din Europa
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit: un sistem de soluționare a problemelor apărute pe piața internă
ec.europa.eu/solvit/index_ro.htm

Europa ta – Întreprinderi: informații pentru firmele interesate să desfășoare activități comerciale în altă țară.
europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm

e-CERTIS: documente/certificate pentru achiziții publice internaționale
e-CERTIS furnizează informații detaliate cu privire la certificatele și la documentele solicitate de obicei în cadrul achizițiilor publice din diferitele țări ale UE. Acesta este destinat practicienilor de la nivel național. Îi ajută pe operatorii economici, în momentul pregătirii unei oferte, să identifice documentele justificative care furnizează dovezile solicitate în cadrul unei licitații din altă țară. În același timp, ajută autoritățile de atribuire, în momentul primirii ofertelor, să identifice și să recunoască formularele depuse de ofertanți străini și să coreleze conținutul formularelor din țări partenere cu echivalentele locale.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

CEN: Comitetul European de Standardizare contribuie la atingerea obiectivelor Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European prin stabilirea de standarde tehnice voluntare care promovează comerțul liber, siguranța lucrătorilor și a consumatorilor, interoperabilitatea rețelelor, protecția mediului, valorificarea programelor de cercetare și dezvoltare și achizițiile publice.
https://www.cencenelec.eu/

Seminare despre achizițiile publice europene, organizate de Institutul European de Administrație Publică
https://www.eipa.eu/courses/ 

Portalul pentru finanțare și licitații
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Rețeaua întreprinderilor europene
Rețeaua întreprinderilor europene le oferă IMM-urilor consiliere și sprijin pentru inovare și extindere la nivel internațional. Cuprinde peste 500 de organizații partenere din UE și din afara sa. Partenerii Rețelei din cele 27 de state membre ale UE le oferă IMM-urilor informații și consiliere cu privire la normele în materie de achiziții publice, servicii de informare/notificare cu privire la licitații și posibilități de aderare la parteneriate internaționale. Toate informațiile și serviciile sunt furnizate gratuit.