Ste na enem od uradnih spletišč EU

Zakonodaja in koristne povezave

EU – politika o javnih naročilih
european-union.europa.eu/priorities-and-actions/actions-topic/single-market_sl
single-market-scoreboard.ec.europa.eu/_en

Platforma skupnosti javnih kupcev
https://public-buyers-community.ec.europa.eu/

Enotni evropski trg – javna naročila
ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement_en

Projektna skupina za odnose z Združenim kraljestvom
ec.europa.eu/info/strategy/relations-non-eu-countries/relations-united-kingdom/new-normal/consequences-brexit_sl

Program za digitalno Evropo
digital-strategy.ec.europa.eu/en/activities/digital-programme

Portal za MSP – dostop do informacij za evropska mala in srednje velika podjetja
ec.europa.eu/growth/smes

Solvit – sistem za reševanje težav na notranjem trgu
ec.europa.eu/solvit/index_sl.htm

Tvoja Evropa – podjetniki: poslovanje podjetij v drugih državah.
europa.eu/youreurope/business/index_sl.htm

e-CERTIS – dokumenti/potrdila v zvezi z mednarodnimi javnimi naročili
Orodje e-CERTIS zagotavlja podrobne informacije o potrdilih in dokumentih, ki se običajno zahtevajo v postopkih javnih naročil v državah EU. Namenjen je nacionalnim strokovnjakom. Podjetjem pomaga, da pri pripravi ponudb ugotovijo, katera dokazila morajo predložiti, ko se potegujejo za javna naročila v tujini. Javnim naročnikom ob prejemu ponudb pomaga prepoznati in razumeti obrazce, ki jih predložijo tuji ponudniki, in primerjati vsebino obrazcev tujih držav z domačimi ustreznicami.
https://ec.europa.eu/tools/ecertis/#/about 

Odbor CEN – Evropski odbor za standardizacijo zagotavlja prostovoljne tehnične standarde, ki spodbujajo prosto trgovino, varnost delavcev in potrošnikov, interoperabilnost omrežij, zaščito okolja, izkoriščanje raziskovalnih in razvojnih programov ter javna naročila. S tem prispeva k uresničevanju ciljev Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora.
https://www.cencenelec.eu/

Seminarji o evropskih javnih naročilih, ki jih pripravlja Evropski inštitut za javno upravo
https://www.eipa.eu/courses/ 

Portal za financiranje in javna naročila
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

Evropska podjetniška mreža
Evropska podjetniška mreža malim in srednje velikim podjetjem zagotavlja nasvete in podporo pri uresničevanju rasti in inovacij na mednarodni ravni. Mreža obsega več kot 500 partnerskih organizacij v EU in zunaj nje. Storitve, ki jih brezplačno zagotavljajo partnerji mreže iz 27 držav EU, med drugim vključujejo informacije in nasvete MSP o pravilih o javnem naročanju, obveščanje o javnih razpisih ter storitve o mednarodnih partnerstvih.