Ste na enem od uradnih spletišč EU

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila

Kdo uporablja ESPD-EDM?

Enotni evropski dokument – model izmenjave podatkov (ESPD-EDM) je na voljo razvijalcem informacijskih sistemov, ki želijo razviti storitev ESPD za izmenjavo ali uporabo podatkov o javnem naročanju.

Za kaj se uporablja?

ESPD-EDM, ki ga je razvil in ga upravlja Urad za publikacije, usmerja razvijalce pri proizvodnji storitev upravljanja enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki so skladne s potrebnimi zakoni in direktivami, ki vplivajo na javno naročanje.

Kakšne koristi prinaša?

Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) je spletni obrazec, ki ga javni naročniki EU (kupci) in gospodarski subjekti (dobavitelji) uporabljajo za ugotavljanje upravičenosti dobavitelja. Zajema pogoje za sodelovanje in razloge za izključitev subjektov, ki predlagajo zagotavljanje storitev in blaga. Kupec določi pogoje, dobavitelj pa upravičenost dokaže z izpolnitvijo teh pogojev. To omogoča znaten prihranek časa in upravnega bremena.

Kupci in dobavitelji, ki uporabljajo ta standard, imajo koristi od poenostavljene in hitrejše izmenjave podatkov. Ponudniki storitev v zasebnem ali javnem sektorju, ki svoje storitve razvijajo na podlagi ESPD-EDM, tako širijo storitve za svoje uporabnike z olajševanjem teh izmenjav na ravni držav članic.

Čemu uporabljati to storitev Urada za publikacije?

Čeprav lahko nekatere države članice zagotavljajo dodatne modele za uporabo na nacionalni ravni, na evropski ravni ni drugih ali konkurenčnih standardov.

Ali obstajajo kakršni koli predpogoji ali omejitve?

Ti standardi niso odvisni od platforme, kar pomeni, da za njihovo uporabo ni posebnih predpogojev ali omejitev.

Kako zaprositi za to storitev?

ESPD-EDM, ki ga je izdelal Urad za publikacije, je javno dostopen na spletišču GitHub. Več informacij o dostopu do teh standardov in njihovi uporabi je na voljo na našem spletišču z dokumentacijo na docs.ted.europa.eu.

Če imate vprašanja, se obrnite na: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kdo vzdržuje to storitev?

ESPD-EDM vzdržuje Urad za publikacije.