Een officiële website van de Europese Unie

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Wie gebruikt het ESPD-EDM?

Het gegevensuitwisselingsmodel voor het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (ESPD-EDM, ‘European Single Procurement Document – Exchange Data Model’) is beschikbaar voor ontwikkelaars van informatiesystemen die een dienst in verband met het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) willen ontwikkelen om gegevens over overheidsopdrachten uit te wisselen of te gebruiken.

Waar dient het voor?

Het ESPD-EDM, dat wordt ontwikkeld en beheerd door het Bureau voor publicaties, begeleidt ontwikkelaars bij de productie van diensten die gebaseerd zijn op het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) en die voldoen aan de vereiste wetten en richtlijnen met betrekking tot overheidsopdrachten.

Wat zijn de voordelen ervan?

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een online formulier dat door aanbestedende diensten in de EU (inkopers) en ondernemers (leveranciers) wordt gebruikt om vast te stellen of de leverancier voor een aanbestede opdracht in aanmerking komt. Het bevat de selectiecriteria en uitsluitingsgronden die gelden voor entiteiten die diensten en goederen willen leveren. De inkoper verstrekt de criteria, en de leverancier toont aan dat hij in aanmerking komt door erop te antwoorden. Dit zorgt voor een aanzienlijke besparing van tijd en administratieve rompslomp.

Inkopers en leveranciers die deze standaard gebruiken, profiteren van een vereenvoudigde en snellere uitwisseling van gegevens. Dienstverleners in de particuliere of publieke sector die hun diensten op basis van het ESPD-EDM ontwikkelen, verrijken de diensten die zij hun gebruikers bieden door deze gegevensuitwisseling op het niveau van de lidstaten te vergemakkelijken.

Waarom zou ik voor deze dienst een beroep doen op het Bureau voor publicaties?

Hoewel sommige lidstaten aanvullende modellen voor gebruik op nationaal niveau kunnen aanbieden, zijn er op Europees niveau geen alternatieve of concurrerende standaarden beschikbaar.

Zijn er voorwaarden of beperkingen?

Deze standaarden zijn niet gebonden aan een bepaald platform, er zijn dus geen specifieke voorwaarden of beperkingen voor het gebruik ervan.

Hoe kan ik deze dienst aanvragen?

Het ESPD-EDM, dat door het Bureau voor publicaties wordt geproduceerd, is voor iedereen beschikbaar op GitHub. Ga voor meer informatie over de toegang tot en het gebruik van deze standaarden naar onze documentatiewebsite op docs.ted.europa.eu

Hebt u vragen? Neem dan gerust contact op met OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Wie onderhoudt deze dienst?

Het ESPD-EDM wordt onderhouden door het Bureau voor publicaties.