Een officiële website van de Europese Unie

Toegankelijkheidsverklaring voor de TED-websites

Laatst bijgewerkt op: 14 november 2023

Inleiding

Het Publicatiebureau zet zich in om de TED-websites toegankelijk te maken volgens de bepalingen van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties. In ons ontwerp staat toegankelijkheid centraal en we hanteren universele ontwerpbeginselen. Daarmee willen we bereiken dat al onze gebruikers onze websites gemakkelijk kunnen bekijken en goed binnen de websites kunnen navigeren, ongeacht welk apparaat ze gebruiken.
We werken eraan om onze pagina’s en documenten voor iedereen toegankelijk te maken. Dus ook voor gebruikers met visuele, auditieve, cognitieve of fysieke beperkingen. Onze websites zijn toegankelijk via verschillende apparaten, zoals desktopcomputers, laptops en mobiele apparaten.

Webtoegankelijkheid is gebaseerd op de volgende vier beginselen:

 • waarneembaar – de informatie en de gebruikersinterface worden aan de gebruikers gepresenteerd op een manier die zij kunnen waarnemen.
 • bedienbaar – de invoerformulieren en de besturings- en navigatie-elementen (bv. knoppen, vakjes) van de websites zijn goed te bedienen.
 • begrijpelijk – de informatie en de werking van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.
 • robuust – webcontent moet werken met verschillende browsers en apparaten, met inbegrip van ondersteunende technologieën.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de TED-website:
ted.europa.eu
en op de hieronder vermelde subsites daarvan:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

 

Hoe wij aan de eisen voldoen

 • Wij voldoen minimaal aan de norm WCAG 2.1, niveau AA. Bij specifieke elementen kan daarvan worden afgeweken als er gerechtvaardigde technische of praktische redenen voor bestaan.
 • Wij publiceren deze online toegankelijkheidsverklaring.
 • Wij helpen gebruikers contact met ons op te nemen om problemen in verband met de toegankelijkheid te melden.
 • In alle contracten met dienstverleners voor webontwikkeling en de productie van publicaties nemen we clausules op met betrekking tot de naleving van toegankelijkheidsbeginselen.
 • Wij voeren toegankelijkheidsaudits uit met interne en externe partijen.

Nalevingsstatus

Onze websites voldoen gedeeltelijk aan de technische norm EN 301 549 v.3.2.1 en de ;Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 Level AA. Zie “Niet-toegankelijke inhoud” voor meer details.
De websites zijn voor het laatst getest op 14 november 2023

Opstellen van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring is opgesteld op 14 november 2023.
De verklaring is gebaseerd op een analyse van een representatieve steekproef van webpagina’s, uitgevoerd door een door IAAP gekwalificeerde toegankelijkheidsprofessional. Daarbij is een combinatie van handmatige en geautomatiseerde tests gebruikt.

Niet-toegankelijke inhoud

Ondanks onze inspanningen om de toegankelijkheid van de TED-websites te waarborgen, zijn wij op de hoogte van een aantal beperkingen die we proberen op te lossen. Hieronder volgt een beschrijving van bekende beperkingen en mogelijke oplossingen. Neem contact met ons op als u op een probleem stuit dat hieronder niet is vermeld.

Bekende beperkingen voor de TED-websites:

 1. Sommige teksten en interactieve elementen hebben mogelijk onvoldoende kleurcontrast, waardoor ze minder goed zichtbaar kunnen zijn.
 2. Sommige interactieve elementen, zoals knoppen en links, hebben geen zichtbare focusaanduiding, waardoor moeilijk te zien is wanneer deze elementen met behulp van het toetsenbord kunnen worden bediend.
 3. Sommige afbeeldingen zijn mogelijk niet altijd voorzien van een ‘alt’-attribuut (tekst die de afbeelding beschrijft en alleen zichtbaar is voor schermlezers), of dit attribuut kan onjuist worden weergegeven.
 4. Sommige elementen hebben mogelijk geen tekst die zichtbaar is voor schermlezers, of deze tekst kan door schermlezers onjuist worden weergegeven.
 5. Niet alle elementen op de pagina zijn toegankelijk met alleen een toetsenbord.

Bronnen

Feedback en contactgegevens

Neem contact met ons op om een probleem in verband met de toegankelijkheid te melden of een suggestie te doen.
Probeer hierbij zo duidelijk en gedetailleerd mogelijk te zijn, zodat we kunnen begrijpen wat precies het probleem is.
Vergeet ook niet uw contactgegevens te verstrekken, dan kunnen we snel contact met u opnemen.