Oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej

Oświadczenie w sprawie dostępności stron internetowych TED

Ostatnia aktualizacja: 14 listopada 2023 r.

Wprowadzenie

Urząd Publikacji dba o dostępność portalu TED zgodnie z dyrektywą 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dostępność jest ważnym kryterium projektowania naszych stron i stosujemy się do zasad projektowania uniwersalnego. Dzięki temu wszyscy użytkownicy mogą łatwo przeglądać nasze strony internetowe i poruszać się po nich, bez względu na rodzaj urządzenia, z którego korzystają.
Staramy się, aby nasze strony i dokumenty były dostępne dla wszystkich użytkowników. Dotyczy to użytkowników z zaburzeniami widzenia, słuchu lub funkcji poznawczych, bądź z upośledzeniem fizycznym. Z portalu można korzystać za pośrednictwem różnych urządzeń, takich jak komputery stacjonarne, laptopy i urządzenia mobilne.

Dostępność stron internetowych opiera się na czterech poniższych zasadach:

 • dostosowanie do sposobu percepcji – informacje i interfejs użytkownika są przedstawiane użytkownikom tak, by umożliwić im odbiór treści
 • funkcjonalność – ekrany wejściowe stron internetowych, kontrolki (np. przyciski, pola wyboru) oraz nawigacja na stronie są funkcjonalne
 • przystępność – informacje i sposób obsługi interfejsu użytkownika muszą być zrozumiałe
 • integralność ;– treści internetowe muszą być dostępne w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach, również w przypadku korzystania z technologii wspomagających.

To oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do portalu TED:
ted.europa.eu
oraz do jego stron wymienionych poniżej:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

 

Jak zapewniamy zgodność z przepisami

 • Stosujemy co najmniej normę opartą na Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1, poziom AA. Możliwe są jednak odstępstwa z uzasadnionych przyczyn technicznych lub praktycznych.
 • Oświadczenie w sprawie dostępności publikujemy w internecie.
 • Użytkownikom oferujemy możliwość zgłoszenia nam ewentualnych problemów z dostępnością.
 • Do wszystkich umów z usługodawcami dotyczących tworzenia stron internetowych i przygotowywania publikacji włączamy klauzule dotyczące dostępności.
 • Przeprowadzamy audyty zgodności z kryteriami dostępności, przy pomocy zasobów wewnętrznych i zewnętrznych.

Zgodność z normą i wytycznymi

Strona jest częściowo zgodna z normą techniczną EN 301 549 v.3.2.1 oraz z Wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 poziom AA. Więcej informacji można znaleźć pod nagłówkiem „Treści niedostępne”.
Ostatni test stron przeprowadzono 14 listopada 2023 r.

Przygotowanie oświadczenia

Oświadczenie zostało przygotowane 14 listopada 2023 r.
Oświadczenie opiera się na kontroli reprezentatywnej próby stron internetowych przeprowadzonej przez eksperta w dziedzinie dostępności, posiadającego akredytację IAAP, z użyciem testów ręcznych i automatycznych.

Treści niedostępne

Staramy się, aby portal TED był ogólnodostępny. Zdajemy sobie sprawę, że jeszcze nie do końca tak jest, ale staramy się eliminować aktualne problemy. Poniżej opisujemy ograniczenia, o których wiemy, i potencjalne rozwiązania. Prosimy o kontakt w przypadku problemu, który nie został opisany.

Znane nam problemy z dostępem do portalu TED:

 1. Współczynnik kontrastu kolorów w przypadku tekstu i niektórych elementów interaktywnych jest niewystarczający, przez co są one mniej widoczne.
 2. Podświetlenie niektórych elementów interaktywnych, takich jak przyciski i linki, ma niewystarczający kontrast, przez co trudno jest stwierdzić, kiedy elementy te można obsługiwać klawiaturą.
 3. Niektóre obrazy nie mają atrybutu ALT (tekstu opisującego obraz, który jest widoczny tylko dla czytników ekranu) lub jest on prezentowany w niewłaściwy sposób.
 4. Niektóre elementy nie są powiązane z tekstem widocznym dla czytników ekranu lub są nieprawidłowo zapowiadane przez czytnik ekranu.
 5. Nie wszystkie elementy na stronie są dostępne wyłącznie za pomocą klawiatury.

Dokumentacja

Uwagi i dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, aby zgłosić problemy związane z dostępnością lub przekazać nam swoje uwagi.
Prosimy o jasne i szczegółowe wyjaśnienie, które umożliwi nam zrozumienie problemu.
Prosimy również o podanie danych kontaktowych, abyśmy mogli szybko odpowiedzieć.