Euroopa Liidu ametlik veebisait

Juurdepääsetavuse avaldus TEDi rühma veebisaitide kohta

Viimati uuendatud: 14. november 2023

Sissejuhatus

Väljaannete talitus on võtnud kohustuse muuta TED-veebisaidid juurdepääsetavaks kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga (EL) 2016/2102, mis käsitleb avaliku sektori asutuste veebisaitide ja mobiilirakenduste juurdepääsetavust. Kooskõlas üldtunnustatud kujunduspõhimõtetega on juurdepääsetavus üks meie kujunduse juhtmotiive. Sellega soovime tagada, et kõik kasutajad saaksid meie veebisaite lihtsasti vaadata ja sirvida, olenemata sellest, millist seadet nad selleks kasutavad.
Anname oma parima, et muuta meie leheküljed ja dokumendid juurdepääsetavaks kõigile kasutajatele, sealhulgas ka neile, kellel on nägemis- või kuulmispuue või kognitiivne või füüsiline kahjustus. Meie veebisaite saab kasutada erinevate seadmete, näiteks laua- ja sülearvutite ning mobiiltelefonide abil.

Veebi juurdepääsetavus põhineb allpool märgitud neljal põhimõttel.

 • tajutav – teave ja kasutajaliides on esitatud kasutajatele tajutaval viisil.
 • kasutatav – veebisaidi sisestusaknaid ja funktsioone (nt nupud, märkeruudud) saab kasutada ning seda saab sirvida.
 • mõistetav – teave ja kasutajaliidese toimimine peavad olema mõistetavad.
 • töökindel – veebisisu peab saama vaadata erinevate veebilehitsejate ja seadmetega, sh abitehnoloogiat kasutades.

Käesolev juurdepääsetavuse avaldus käsitleb TED-veebisaiti:
ted.europa.eu
ja selle allsaite, mis on loetletud allpool:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

Kuidas me nõudeid täidame?

 • Meie veebisisu vastab vähemalt juurdepääsetavussuuniste WCAG 2.1 taseme AA standardile. See võib konkreetsete materjalide puhul erineda, kui selleks on põhjendatud tehnilised või praktilised põhjused.
 • Avaldame veebis juurdepääsetavuse avalduse.
 • Aitame kasutajatel meiega ühendust võtta, et nad saaksid teatada juurdepääsetavusega seotud probleemidest.
 • Juurdepääsetavuse nõuetele vastavust käsitlevad punktid on lisatud kõigisse teenuseosutajatega sõlmitavatesse lepingutesse, mis käsitlevad veebiarendust ja väljaannete tootmist.
 • Viime läbi juurdepääsetavuse auditeid, kasutades nii sise- kui ka välisvahendeid.

Nõuetele vastavus

Käesolev veebisait vastab osaliselt tehnilisele standardile EN 301 549 v.3.2.1 ja veebisisu ligipääsetavuse suuniste (WCAG) versiooni 2.1 vastavustasemele AA. Lisateavet leiate rubriigis „Mitteligipääsetav sisu“.
Veebisaiti katsetati viimati 14. novembril 2023.

Andmed käesoleva avalduse koostamise kohta

Käesolev avaldus koostati 14. novembril 2023.
Avaldus tugineb veebisaitide representatiivse valimi läbivaatamisele IAAP heakskiidu saanud juurdepääsetavuse eksperdi poolt, kes kasutas nii manuaalset kui ka automaatset testimist.

Mitteligipääsetav sisu

Hoolimata meie jõupingutustest tagada juurdepääs TED-veebisaitidele, oleme teadlikud mõningatest piirangutest, mille kõrvaldamiseks oleme lahendusi otsimas. Allpool on loetletud teadaolevad kitsaskohad ja võimalikud lahendused. Palun võtke meiega ühendust, kui teil tekib probleem, mida ei ole allpool nimetatud.

TED-veebisaitide teadaolevad probleemid.

 1. Mõnel teksti- ja interaktiivsel elemendil ei pruugi olla piisavat värvikontrasti, mis võib muuta need vähem nähtavaks.
 2. Mõnel interaktiivsel elemendil, nagu nupud ja lingid, ei ole nähtavat fookusnäitajat, mis tähendab, et on raske näha, millal neid elemente saab klaviatuuri abil kasutada.
 3. Mõnel kujutisel ei pruugi alati olla alternatiivset atribuuti (kujutist kirjeldav tekst, mis on nähtav ainult ekraanilugejatele) või see võib olla ebasobivalt paigutatud.
 4. Mõnel elemendi puhul ei pruugi olla tekst ekraanilugejate jaoks nähtav või ekraanilugeja võib seda mittenõuetekohaselt kuvada.
 5. Mõned veebilehe elemendid ei pruugi olla kättesaadavad vaid klaviatuuri abil.

Allikad

Tagasiside ja kontaktandmed

Võtke meiega ühendust, et teatada juurdepääsetavusega seotud probleemidest/soovitustest.
Palun esitage märkused võimalikult selgelt ja üksikasjalikult, et probleem oleks meile arusaadav.
Palun esitage ka oma kontaktandmed, et saaksime teiega kiiresti ühendust võtta.