Oficiální internetová stránka Evropské unie

Prohlášení o přístupnosti pro internetové stránky TED

Poslední aktualizace: 14. listopadu 2023

Úvod

Úřad pro publikace je odhodlán zajistit přístupnost internetových stránek TED v souladu se směrnicí 2016/2102 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru. Přístupnost je při tvorbě stránek naší prioritou, přičemž se řídíme zásadami univerzálního designu. Naše internetové stránky díky tomu mohou snadno prohlížet a procházet všichni naši uživatelé bez ohledu na to, jaké zařízení používají.
Snažíme se zajistit, aby naše stránky a dokumenty byly přístupné všem uživatelům. Tedy i uživatelům se zrakovým, sluchovým, kognitivním nebo fyzickým postižením. Naše internetové stránky jsou přístupné z různých zařízení, jako jsou stolní počítače, laptopy a mobilní zařízení.

Přístupnost internetových stránek je založena na čtyřech níže uvedených zásadách.

 • vnímatelnost – informace a uživatelské rozhraní jsou uživatelům prezentovány tak, aby je mohli vnímat
 • ovladatelnost – obrazovky, kde se vkládají údaje, tlačítka, zaškrtávací políčka apod. a navigace internetových stránek jsou ovladatelné
 • srozumitelnost – pokyny a princip uživatelského rozhraní musejí být srozumitelné
 • stabilita – internetový obsah musí fungovat v různých prohlížečích a na různých zařízeních, včetně asistenčních technologií

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na portál TED:
ted.europa.eu
a níže uvedené stránky, které jsou jeho součástí:
enotices2.ted.europa.eu
docs.ted.europa.eu
developer.ted.europa.eu

 

Soulad s normami

 • Naše stránky splňují minimálně normu WCAG 2.1 úrovně AA. To se u některých položek může různě lišit, existují-li odůvodněné technické nebo praktické důvody.
 • Zveřejňujeme toto prohlášení o přístupnosti internetových stránek a obsahu.
 • Uživatelé nás mohou kontaktovat a nahlašovat problémy s přístupností.
 • Do všech smluv s poskytovateli služeb na tvorbu webových stránek a výrobu publikací začleňujeme ustanovení o dodržování požadavků na přístupnost.
 • S využitím interních a externích zdrojů provádíme audity přístupnosti.

Míra souladu stránek

Naše internetové stránky jsou částečně v souladu technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a s úrovní „AA“ verze 2.1 Pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG). Podrobnější informace najdete v části „Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti“.
Internetové stránky byly naposledy testovány 14. listopadu 2023.

Vypracování tohoto prohlášení

Toto prohlášení bylo vypracováno 14. listopadu 2023.
Prohlášení vychází z přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost s kvalifikací IAAP za použití kombinace manuálního a automatického testování.

Obsah nevyhovující kritériím přístupnosti

Jsme si vědomi toho, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti stránek portálu TED existují stále určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím.

Zjištěné nedostatky stránek portálu TED:

 1. Některé textové a interaktivní prvky nemusí mít dostatečný barevný kontrast, což může snížit jejich viditelnost.
 2. Některé interaktivní prvky, jako jsou tlačítka a odkazy, nemají žádný viditelný indikátor zaměření, což znamená, že je obtížné vidět, kdy lze tyto prvky ovládat klávesnicí.
 3. Některé obrázky nemusí mít vždy alternativní atribut (text popisující obrázek, který je viditelný pouze pro čtečky obrazovky) nebo je možné, že není vhodně prezentován.
 4. Je možné, že některé prvky nejsou opatřeny textem viditelným pro čtečku obrazovky nebo že mohou být čtečkou obrazovky oznámeny chybně.
 5. Ne všechny prvky na stránce jsou přístupné pouze pomocí klávesnice.

Zdroje

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Obraťte se na nás a nahlaste problémy s přístupností / uveďte návrhy.
Poskytněte prosím co nejjasnější a nejpodrobnější informace, abychom mohli problém analyzovat.
Uveďte rovněž své kontaktní údaje, abychom vás mohli rychle kontaktovat.