Oficiální internetová stránka Evropské unie

Ontologie elektronického zadávání zakázek

Kdo ontologii elektronického zadávání veřejných zakázek používá?

Ontologie elektronického zadávání veřejných zakázek je veřejně dostupná uživatelům, např. vývojářům informačních systémů nebo datovým analytikům, kteří chtějí údaje o zadávání veřejných zakázek zpracovávat nebo využívat.

K čemu služba slouží?

Ontologie elektronického zadávání veřejných zakázek, kterou vytvořil a spravuje Úřad pro publikace, uplatňuje jednotnou terminologii, definice a vztahy na údaje o zadávání veřejných zakázek. Zajišťuje tak, aby je všechny subjekty, které údaje o zadávání veřejných zakázek zpracovávají, používaly stejným způsobem.

Proč je služba užitečná?

Ontologie elektronického zadávání zakázek poskytuje formální sémantický základ pro vytváření a další používání propojených otevřených dat v oblasti zadávání veřejných zakázek v EU. Pomocí pojmů jsou zde definovány názvy a vzájemné vztahy, takže údaje o veřejných zakázkách jsou při využívání i interpretaci významově konzistentní, a to v každé fázi využívání údajů: při vytváření, analýze, vytváření zpráv i při rozhodování.

Zadavatelé a dodavatelé, kteří tento standard používají, pak mají jednodušší a rychlejší výměnu údajů. Poskytovatelé služeb v soukromém i veřejném sektoru, kteří své služby staví na ontologii elektronického zadávání veřejných zakázek, obohacují služby, jež poskytují svým uživatelům, usnadněním těchto výměn na úrovni členských států.

Proč bychom měli tuto službu využívat přes Úřad pro publikace?

Některé členské státy poskytují ontologie pro vnitrostátní úroveň, ale na evropské úrovni nejsou žádné jiné nebo konkurenční standardy k dispozici.

Existují nějaké podmínky či omezení?

Tyto normy jsou agnostické, což znamená, že jejich používání není podmíněno žádnými zvláštními předpoklady či omezením.

Mohu ontologii elektronického zadávání veřejných zakázek využívat i já?

Ontologie elektronického zadávání veřejných zakázek, kterou vytvořil Úřad pro publikace, je veřejně dostupná na stránkách GitHub. Více informací o přístupu k těmto standardům a o jejich používání najdete na našich internetových stránkách docs.ted.europa.eu.

Dotazy můžete zasílat na adresu: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kdo tuto službu spravuje?

Ontologii elektronického zadávání veřejných zakázek spravuje Úřad pro publikace Evropské komise.