Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

E-iepirkuma ontoloģija

Kas izmanto e-iepirkuma ontoloģiju?

E-iepirkuma ontoloģija ir publiski pieejama lietotājiem, piemēram, informācijas sistēmu izstrādātājiem vai datu analītiķiem, kuri vēlas apstrādāt vai izmantot publiskā iepirkuma datus.

Kam tā domāta?

Publikāciju biroja izstrādātā un pārvaldītā e-iepirkuma ontoloģija nodrošina terminu, definīciju un saistību konsekvenci publiskā iepirkuma datos. Tā nodrošina, ka visi subjekti, kas apstrādā publiskā iepirkuma datus, tos izmanto konsekventi.

Kādas ir tās priekšrocības?

E-iepirkuma ontoloģija ir formāla, semantiska pamata struktūra, kurā izveido un atkārtoti izmanto saistītus atvērtos datus publisko iepirkumu jomā ES. Skaidri definēti un saistīti jēdzieni ļauj publiskā iepirkuma datiem, proti, datu lietošanai un interpretācijai, būt konsekventai visos datu izmantošanas posmos: izveidē, analīzē, ziņošanā un lēmumu pieņemšanā.

Publiskā iepirkuma veicēji un piegādātāji, kas izmanto šo standartu, gūst labumu no vienkāršotas un ātrākas datu apmaiņas. Pakalpojumu sniedzēji privātajā vai publiskajā sektorā, kas izstrādā savus pakalpojumus, pamatojoties uz e-iepirkuma ontoloģiju, paplašina pakalpojumu klāstu saviem lietotājiem ar vienkāršotu datu apmaiņu dalībvalstu līmenī.

Kāpēc šim pakalpojumam būtu jāizmanto Publikāciju birojs?

Lai gan dažas dalībvalstis var nodrošināt ontoloģijas izmantošanai valsts līmenī, Eiropas līmenī nav pieejami alternatīvi vai konkurējoši standarti.

Vai ir kādi priekšnosacījumi vai ierobežojumi?

Šie standarti ir saderīgi ar dažādām platformām, proti, to izmantošanai nav īpašu priekšnosacījumu vai ierobežojumu.

Kā es varu izmantot e-iepirkuma ontoloģiju?

Publikāciju biroja izstrādātā e-iepirkumu ontoloģija ir publiski pieejama tīmekļvietnē “ GitHub”. Plašāku informāciju par to, kā šiem standartiem piekļūt un kā tos izmantot, atradīsiet mūsu dokumentu tīmekļvietnē docs.ted.europa.eu

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pasta adresi: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kas pārvalda šo pakalpojumu?

E-iepirkumu ontoloģiju pārvalda EK Publikāciju birojs.