Oficiāla Eiropas Savienības tīmekļa vietne

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

Kas izmanto ESPD-EDM?

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments — Datu apmaiņas modelis (ESPD-EDM) ir pieejams informācijas sistēmu izstrādātājiem, kuri vēlas izstrādāt ESPD pakalpojumu publiskā iepirkuma datu apmaiņai vai izmantošanai.

Kam tas domāts?

Publikāciju biroja izstrādātais un pārvaldītais ESPD-EDM palīdz izstrādātājiem izveidot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta (ESPD) pārvaldības pakalpojumus, kas atbilst attiecīgajiem publiskā iepirkuma tiesību aktiem un direktīvām.

Kādas ir tā priekšrocības?

Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) ir tiešsaistes veidlapa, ko izmanto ES līgumslēdzējas iestādes (publiskā iepirkuma veicēji) un uzņēmēji (piegādātāji), lai noteiktu piegādātāju atbilstību. Tas ietver atlases kritērijus un iemeslus to subjektu izslēgšanai, kuri piedāvā sniegt pakalpojumus un preces. Publiskā iepirkuma veicējs nosaka kritērijus, un piegādātājs sniedz pierādījumus par atbilstību tiem. Tas ļauj ietaupīt laiku un ievērojami samazināt administratīvo slogu.

Publiskā iepirkuma veicēji un piegādātāji, kas izmanto šo standartu, gūst labumu no vienkāršotas un ātrākas datu apmaiņas. Pakalpojumu sniedzēji privātajā vai publiskajā sektorā, kas izstrādā savus pakalpojumus, pamatojoties uz ESPD-EDM, paplašina pakalpojumu klāstu saviem lietotājiem ar vienkāršotu datu apmaiņu dalībvalstu līmenī.

Kāpēc šim pakalpojumam būtu jāizmanto Publikāciju birojs?

Lai gan dažas dalībvalstis var nodrošināt papildu modeļus izmantošanai valsts līmenī, Eiropas līmenī nav pieejami alternatīvi vai konkurējoši standarti.

Vai ir kādi priekšnosacījumi vai ierobežojumi?

Šie standarti ir saderīgi ar dažādām platformām, proti, to izmantošanai nav īpašu priekšnosacījumu vai ierobežojumu.

Kā pieprasīt šo pakalpojumu?

Publikāciju biroja izstrādātais ESPD-EDM ir publiski pieejams tīmekļvietnē “GitHub”. Plašāku informāciju par to, kā šiem standartiem piekļūt un kā tos izmantot, atradīsiet mūsu dokumentu tīmekļvietnē docs.ted.europa.eu

Jautājumu gadījumā rakstiet uz e-pasta adresi: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kas pārvalda šo pakalpojumu?

ESPD-EDM izstrādājis Publikāciju birojs.