Euroopan unionin virallinen verkkosivusto

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

Kuka käyttää ESPD-EDM:ää?

Yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan tietomalli (European Single Procurement Document – Exchange Data Model, ESPD-EDM) on tarkoitettu tietojärjestelmien kehittäjille, jotka haluavat kehittää yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa koskevaa palvelua, jolla voidaan vaihtaa tai käyttää julkisia hankintoja koskevia tietoja.

Mitä sillä tehdään?

Julkaisutoimiston kehittämä ja hallinnoima ESPD-EDM auttaa kehittäjiä tuottamaan palveluja, joilla hallinnoidaan julkisia hankintoja koskevien lakien ja direktiivien mukaista yhteistä eurooppalaista hankinta-asiakirjaa (EDPD).

Mitä hyötyä siitä on?

Yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD) on verkkolomake, jota EU:n hankintaviranomaiset (ostajat) ja talouden toimijat (toimittajat) käyttävät toimittajan/suorittajan tukikelpoisuuden määrittämiseksi. Se kattaa palvelujen ja tavaroiden tarjoajien valinta- ja poissulkemisperusteet. Ostaja määrittää kriteerit, ja toimittaja osoittaa täyttävänsä ne. Tämä säästää merkittävästi aikaa ja vähentää hallinnointia.

Standardia käyttävät ostajat ja toimittajat voivat vaihtaa tietoja helpommin ja nopeammin. Yksityisen tai julkisen sektorin palveluntarjoajat, jotka kehittävät palvelujaan ESPD-EDM:n pohjalta, parantavat käyttäjilleen tarjoamiaan palveluja helpottamalla tällaista vaihtoa jäsenvaltioiden tasolla.

Miksi kannattaa käyttää julkaisutoimiston palvelua?

Vaikka jotkin jäsenvaltiot voivat tarjota lisämalleja kansallisella tasolla, Euroopan tasolla ei ole vaihtoehtoisia tai kilpailevia standardeja.

Liittyykö siihen ehtoja tai rajoituksia?

Standardit ovat alustasta riippumattomia, joten niiden käytölle ei ole erityisiä edellytyksiä tai rajoituksia.

Miten palvelua voi käyttää?

Julkaisutoimiston tuottama ESPD-EDM on julkisesti saatavilla GitHubissa. Lisätietoja standardien saatavuudesta ja käytöstä löytyy asiakirjasivuillamme docs.ted.europa.eu

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Kuka on palvelun ylläpitäjä?

ESPD-EDM:ää ylläpitää julkaisutoimisto.