Dokument Ewropew ta’ akkwist uniku

Min juża l-ESPD-EDM?

Id-Dokument Ewropew ta’ Akkwist Uniku – Mudell ta’ Data ta’ Skambju (ESPD-EDM) huwa disponibbli għall-iżviluppaturi tas-sistema ta’ informazzjoni li jixtiequ jiżviluppaw Servizz tal-ESPD biex jiskambjaw jew jikkunsmaw data dwar l-akkwist pubbliku.

Għal xiex jintuża?

L-ESPD-EDM, żviluppat u mmaniġġjat mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, jiggwida lill-iżviluppaturi fil-produzzjoni ta’ servizzi li jimmaniġġjaw id-Dokument Ewropew ta’ Akkwist Uniku (ESPD) li jikkonformaw mal-liġijiet u d-direttivi meħtieġa li jaffettwaw l-akkwist pubbliku.

X’benefiċċji joffri?

Id-dokument Ewropew ta’ Akkwist Uniku (ESPD) huwa formola online użata mill-Awtoritajiet Kontraenti tal-UE (xerrejja), u l-Operaturi Ekonomiċi (fornituri), biex tiġi stabbilita l-eliġibbiltà tal-fornitur. Dan ikopri l-kriterji tal-għażla u r-raġunijiet għall-esklużjoni għall-entitajiet li jipproponu li jipprovdu servizzi u oġġetti. Ix-xerrej jipprovdi l-kriterji, u l-fornitur jagħti prova tal-eliġibbiltà billi jweġibhom. Dan jippermetti ffrankar sinifikanti fil-ħin u fl-isforz amministrattiv.

Ix-xerrejja u l-fornituri li jużaw dan l-istandard jibbenefikaw minn skambju tad-data simplifikat u aktar rapidu. Il-fornituri tas-servizzi fis-settur privat jew pubbliku, li jiżviluppaw is-servizzi tagħhom fuq l-ESPD-EDM, jarrikkixxu s-servizzi li jipprovdu lill-utenti tagħhom billi jiffaċilitaw dawn l-iskambji fil-livell tal-Istati Membri.

Għaliex għandi nuża l-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet għal dan is-servizz?

Għalkemm xi Stati Membri jistgħu jipprovdu mudelli addizzjonali għall-użu fil-livell nazzjonali, ma hemm l-ebda standard alternattiv jew li jista’ jikkompeti disponibbli fil-livell Ewropew.

Hemm xi prerekwiżiti jew restrizzjonijiet?

Dawn l-istandards huma anjostiċi għall-pjattaforma, li jfisser li ma hemm l-ebda prerekwiżit jew restrizzjoni speċifika għall-użu tagħhom.

Kif nista’ nitlob dan is-servizz?

L-ESPD-EDM, prodott mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet, huwa disponibbli għall-pubbliku fuq GitHub. Għal aktar informazzjoni dwar kif taċċessa u tuża dawn l-istandards tista’ tikkonsulta s-sit web tad-dokumentazzjoni tagħna fuq docs.ted.europa.eu

Jekk għandek xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Min jagħmel il-manutenzjoni ta’ dan is-servizz?

L-ESPD-EDM hu miżmum mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet.