Acesta este un site oficial al Uniunii Europene

Document unic de achiziții european

Cui se adresează ESPD-EDM?

Modelul de schimb de date pentru documentul unic de achiziții european (ESPD-EDM, de la „European Single Procurement Document – Exchange Data Model”) a fost creat pentru dezvoltatorii de sisteme informatice care doresc să dezvolte un serviciu legat de DUAE pentru schimbul sau utilizarea de date privind achizițiile publice.

La ce folosește?

Modelul ESPD-EDM, elaborat și gestionat de Oficiul pentru Publicații, ajută dezvoltatorii care creează servicii de gestionare a documentului unic de achiziții european (DUAE) să se asigure că serviciile respective respectă normele și directivele relevante din domeniul achizițiilor publice.

Ce beneficii oferă?

Documentul unic de achiziții european (DUAE) este un formular online utilizat de autoritățile contractante din UE (achizitorii) și de operatorii economici (furnizorii) pentru a stabili eligibilitatea furnizorilor. Acesta acoperă criteriile de selecție și motivele de excludere pentru entitățile care propun să furnizeze servicii și bunuri. Achizitorul precizează criteriile, iar furnizorul își dovedește eligibilitatea completând rubricile corespunzătoare din formular. Se economisește astfel mult timp și efort administrativ.

Achizitorii și furnizorii care utilizează acest standard beneficiază de un schimb de date mai simplu și mai rapid. Prestatorii de servicii din sectorul privat sau public care își dezvoltă serviciile utilizând ESPD-EDM îmbogățesc serviciile pe care le oferă utilizatorilor lor prin facilitarea acestor schimburi de date la nivelul statelor membre.

De ce să aleg această variantă oferită de Oficiul pentru Publicații?

Deși unele state membre pot oferi modele suplimentare pentru utilizare la nivel național, nu există standarde alternative sau concurente disponibile la nivel european.

Există condiții prealabile sau constrângeri?

Aceste standarde sunt interoperabile pe toate platformele, adică pot fi utilizate pe orice platformă fără condiții prealabile sau constrângeri specifice.

Cum pot solicita acest serviciu?

Modelul ESPD-EDM produs de Oficiul pentru Publicații este pus la dispoziția publicului pe GitHub. Pentru a afla cum să accesați și să utilizați aceste standarde, consultați site-ul nostru cu documentație la adresa docs.ted.europa.eu

Pentru întrebări, scrieți un e-mail la adresa: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Cine administrează acest serviciu?

Serviciul ESPD-EDM este administrat de Oficiul pentru Publicații.