Fælles europæisk udbudsdokument

Hvem bruger ESPD-EDM?

Det fælles europæiske udbudsdokument — udvekslingsdatamodellen (ESPD-EDM) er tilgængelig for udviklere af informationssystemer, der ønsker at udvikle en ESPD-tjeneste til at udveksle eller bruge data om offentlige udbud.

Hvad skal det bruges til?

ESPD-EDM, der er udviklet og forvaltes af Publikationskontoret, vejleder udviklere i produktionen af tjenester, der forvalter det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD), som er i overensstemmelse med de nødvendige love og direktiver vedrørende offentlige udbud.

Hvilke fordele giver det?

Det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) er en onlineformular, der anvendes af ordregivende myndigheder i EU (købere) og økonomiske operatører (leverandører) til at fastslå, om leverandører opfylder kriterierne. Det omfatter udvælgelseskriterier og udelukkelsesgrunde for enheder, der tilbyder at levere tjenesteydelser og varer. Køberen opstiller kriterierne, og leverandøren beviser, at de opfylder dem, ved at svare. Dette giver mulighed for en betydelig tids- og administrationsbesparelse.

Købere og leverandører, der anvender denne standard, drager fordel af en forenklet og hurtigere udveksling af data. Tjenesteudbydere i den private eller offentlige sektor, som udvikler deres tjenester på ESPD-EDM, beriger de tjenester, de leverer til deres brugere, ved at lette disse udvekslinger på medlemsstatsniveau.

Hvorfor skal jeg bruge Publikationskontoret til denne tjeneste?

Selv om nogle EU-lande måske har indført yderligere modeller til brug på nationalt plan, findes der ingen alternative eller konkurrerende standarder på europæisk plan.

Er der nogen forudsætninger eller begrænsninger?

Disse standarder er platformsuafhængige, hvilket betyder, at der ikke er nogen specifikke forudsætninger eller begrænsninger for at anvende dem.

Hvordan kan jeg bede om denne tjeneste?

ESPD-EDM, der er udarbejdet af Publikationskontoret, er offentligt tilgængeligt på GitHub. Yderligere oplysninger om, hvordan man får adgang til og bruger disse standarder, kan findes på vores dokumentationswebsted på docs.ted.europa.eu.

Har du spørgsmål, kan du kontakte: OP-TED-HELPDESK@publications.europa.eu

Hvem driver denne tjeneste?

ESPD-EDM drives af Publikationskontoret.