Sådan sender du elektroniske bekendtgørelser

Sådan indsender du udbudsbekendtgørelser, der skal offentliggøres på TED

Offentlige myndigheder, der skal eller ønsker at offentliggøre meddelelser i supplementet til EU-Tidende på TED-webstedet, kan selv vælge, hvordan de vil indsende deres formularer, hvilket kan afhænge af den nationale lovgivning.

TED eSenders er offentlige eller private organisationer, der fungerer som dataformidlingstjenester, som indsender udbudsbekendtgørelser i det krævede XML-format til TED's datagrænseflade (TED API for eNotices2). TED eSenders står for applikationen og de onlineformularerer, som indkøbere kan udfylde og indsende, og som ofte er tilpasset nationale behov eller integreret i en e-udbudsplatform.

TED eSenders er typisk nationale lovtidender, offentlige og private organer, der handler på vegne af indkøbere og udviklere af e-udbudssoftware. I nogle EU-lande indsendes alle bekendtgørelser, der vedrører landet, af en central statslig organisation med juridisk mandat, mens der i andre lande kan være en række forskellige offentlige eller kommercielle tjenesteydere.

I lande, hvor der ikke er nogen eSender, eller hvor indkøberen selv kan vælge sin applikation, stiller Publikationskontoret eNotices2-webapplikationen til rådighed. Den gør det muligt at validere og indsende bekendtgørelser i det e-formularformat, der har været tilgængeligt siden november 2022.

Anvendelsen af eNotices2-webapplikationen er betinget af, at brugeren accepterer brugervilkårene. I applikationen anvendes visse forretningsmæssige og tekniske valideringsregler på udbudsbekendtgørelser, men det er de offentlige indkøberes ansvar at sikre, at indholdet af bekendtgørelserne er korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen og retningslinjerne.

Siden januar 2024 har EU-landene ikke længere kunnet indsende bekendtgørelser med de tidligere standardformularer.

Sådan bliver man TED eSender

For at blive TED eSender skal en organisation sikre sig, at den har den forretningsmæssige og tekniske kapacitet til at hjælpe sine kunder med at indsamle og sende gyldige udbudsbekendtgørelser til offentliggørelse på TED.

TED eSenders bruger TED-API for eNotices2 til at validere, indsende og søge i deres bekendtgørelser. Læs mere i API-afsnittet i TED Developer Docs.

De tekniske specifikationer for e-formularer er beskrevet i Software Development Kit i TED Developer Docs. TED eSender-udviklingsteams kan benytte SDK-komponenterne på GitHub direkte.

Der er ingen formel kvalifikationsprocedure for at blive eSender, men eSenders skal være fortrolige med og overholde brugervilkårene for TED-publikationstjenester.