Udviklernes hjørne for genbrugere

Generelt

TED-websitet indeholder flere programmeringsgrænseflader for webapplikationer (API'er).

Disse API'er giver dig mulighed for at:

 • søge efter og hente data, der er offentliggjort på TED-portalen (TED's søge-API)
 • downloade bekendtgørelser i forskellige formater ved hjælp af direkte links
 • massedownloade XML-bekendtgørelser
 • downloade udgivelseskalenderen.


TED-websitet giver også mulighed for RSS-feeds


Siden den 14. november 2022 bruger bekendtgørelserne på TED-websitet både e-formularer og TED-formularer:

 • e-formularer er fastsat i forordning (EU) 2019/1780 om indførelse af nye standardformularer for offentlige udbud (gældende fra den 14. november 2022).
 • TED-formularerne findes i forordning (EU) 2015/1986 og er baseret på en interoperabilitetsstandard fra Publikationskontoret.


Du kan finde oplysninger om både e-formularer og TED-formularer i TED Developer Docs

Søg efter og hent data, der er offentliggjort på TED-portalen (TED's søge-API)

TED's søge-API kan tilgås anonymt, så du kan bruge websitets søgemaskine til at finde specifikke udbudsbekendtgørelser.
Dokumentationen for TED's søge-API findes på https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Download bekendtgørelser i forskellige formater ved hjælp af direkte links

Du kan downloade en bekendtgørelse med et direkte link på et hvilket som helst af EU's officielle sprog og i følgende formater: HTML, HTML download, underskrevet PDF og ikkeunderskrevet PDF.


Formatet på URL'erne til de direkte links er som følger:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


hvor:

 • {lang} er sproget (f.eks. en, de)
 • {publication-number} er publikationsnummeret (f.eks. 1-2024, 87654321-2024)
 • {format} kan være:
 • html: for at vise HTML download-filen
 • pdf: for at downloade bekendtgørelsen i PDF-format
 • pdfs: for at downloade bekendtgørelsen som underskrevet ("signed") PDF-fil

 

Du kan desuden downloade bekendtgørelser i XML-format ved hjælp af et direkte link.

Formatet på URL'en til det direkte link er som følger:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Massedownload XML-bekendtgørelser

Du kan massedownloade XML-bekendtgørelser fra TED-portalen via siden XML bulk download på TED's website.


Et enkelt arkiv (en XML-pakke) indeholder alle bekendtgørelser for den valgte dag eller for den valgte måned.


XML-pakken indeholder XML-filer, der er nummereret på to måder:

 • for bekendtgørelser med e-formularer har XML-filerne 8 cifre efterfulgt af året (f.eks. 00654321_2022.xml)
 • for bekendtgørelser med TED--formularer har XML-filerne 6 cifre efterfulgt af året (f.eks. 123456_2022.xml)


Formatet på URL'erne til download af pakkerne er som følger:

 • URL-format for daglige pakker:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

hvor {yyyynnnnn} er EUT S-nummeret.


Eksempel – Download den daglige pakke for EUT S 1/2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • URL-format for månedlige pakker:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

hvor {yyyy-n} er året og måneden.

Eksempel – Download den månedlige pakke for januar 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Download udgivelseskalenderen

Du kan downloade listen over EUT S-udgivelser pr. år via siden Udgivelseskalender på TED's website.


Formatet på URL'erne til download af udgivelseskalenderen er som følger:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

hvor:

 • {lang} er sproget (f.eks. en, de)
 • {format} kan være: XLS, PDF, CSV
 • {year} er året (f.eks. 2023, 2024)


Eksempel: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

TED-undergrupper i CSV-format

Et delsæt af TED-data, der dækker de vigtigste felter fra udbudsbekendtgørelser og bekendtgørelser om indgåede kontrakter i kommasepareret format (CSV), findes på data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=da.