Službene internetske stranice Europske unije

Odjeljak za razvojne inženjere: ponovna uporaba

Općenito

Na stranicama TED-a dostupno je nekoliko sučelja za programiranje internetskih aplikacija (API).

Tim API-jima možete:

 • pretraživati i dohvaćati podatke objavljene na portalu TED (API za pretraživanje TED-a)
 • preuzimati obavijesti u raznim formatima s pomoću izravnih poveznica
 • skupno preuzimati obavijesti u XML-u
 • preuzeti kalendar izdanja


Na stranicama TED-a dostupni su i RSS izvori


Od 14. studenog 2022. za obavijesti dostupne na stranicama TED-a upotrebljavaju se i e-obrasci i obrasci sheme TED-a:

 • e-obrasci su utvrđeni u Uredbi (EU) 2019/1780 o uvođenju novih standardnih obrazaca za javnu nabavu (koja se primjenjuje od 14. studenog 2022.)
 • obrasci sheme TED-a utvrđeni su u Uredbi (EU) 2015/1986 i temelje se na standardu interoperabilnosti Ureda za publikacije.


Informacije za e-obrasce i obrasce sheme TED-a dostupne su u dokumentima za razvojne inženjere TED-a

Pretraživanje i dohvaćanje podataka objavljenih na portalu TED (API za pretraživanje TED-a)

API-ju za pretraživanje TED-a može se pristupiti anonimno, pa s pomoću tražilice na toj internetskoj stranici možete pronaći pojedinačne obavijesti o nabavi.
Dokumentacija o API-ju za pretraživanje TED-a dostupna je na https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Preuzimanje obavijesti u raznim formatima s pomoću izravnih poveznica

Obavijest možete preuzeti putem izravne poveznice na bilo kojem službenom jeziku EU-a i u sljedećim formatima: HTML, HTML za preuzimanje, potpisan PDF i nepotpisan PDF.


Format URL-ova izravne poveznice je sljedeći:


https://ted.europa.eu/{lang}/notice/{publication-number}/{format}


pri čemu je:

 • {lang} jezik (npr. en, de)
 • {publication-number} broj obavijesti (npr. 1-2024, 87654321-2024 )
 • {format} može biti:
 • html: za preuzimanje prikazane obavijesti u HTML formatu
 • pdf: za preuzimanje obavijesti u PDF formatu
 • pdf-ovi: za preuzimanje obavijesti u formatu potpisanog PDF-a

 

Nadalje, obavijesti možete preuzeti putem izravne poveznice u formatu XML.

Format URL-a izravne poveznice je sljedeći:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publication-number}/xml

Skupno preuzimanje obavijesti u XML-u

Obavijesti u XML formatu možete preuzimati skupno s portala TED-a na njegovoj stranici XML za skupno preuzimanje.


Jedan arhiv (paket datoteka u XML-u) sadržava sve obavijesti za odabrani dan ili mjesec.


Paket datoteka u XML-u sadržavaju XML datoteke numerirane na dva načina:

 • za obavijesti na temelju e-obrasca XML datoteke imaju osam znamenki, nakon čega slijedi godina (npr. 00654321_2022.xml)
 • za obrasce sheme TED-a XML datoteke imaju šest znamenki, nakon čega slijedi godina (npr. 123456_2022.xml)


Format URL-ova za preuzimanje paketa je sljedeći:

 • format URL-ova za pakete za odabrani dan:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{yyyynnnnn}

pri čemu je {yyyynnnnn} broj serije S SL-a.


Primjer – Preuzimanje paketa za odabrani dan za SL S 1/2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • format URL-ova za pakete za odabrani mjesec:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{yyyy-n}

pri čemu je {yyyy-n} godina i mjesec.

Primjer – Preuzimanje paketa za odabrani mjesec, konkretno siječanj 2024.: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

Preuzimanje kalendara izdanja

Popis izdanja serije S SL-a po godini možete preuzeti na stranici Kalendar izdanja na portalu TED.


Format URL-ova za preuzimanje kalendara izdanja je sljedeći:

https://ted.europa.eu/{lang}/release-calendar/-/download/file/{format}/{year}

pri čemu je:

 • {lang} jezik (npr. en, de)
 • {format} može biti: XLS, PDF, CSV
 • {year} je godina (npr. 2023., 2024.)


Primjer: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

Podskupovi TED-a u formatu CSV

Podskup podataka TED-a koji obuhvaća najvažnija polja iz obavijesti o nadmetanju i obavijesti o dodjeli ugovora u formatu CSV dostupan je na data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=hr.