Een officiële website van de Europese Unie

Ontwikkelaarshoek voor hergebruikers

Algemeen

De TED-website biedt verschillende web-API’s (applicatieprogrammeerinterfaces) aan.

Met deze API’s kunt u:

 • gegevens op het TED-portaal opzoeken en downloaden (de TED-zoek-API)
 • aankondigingen via directe links downloaden in verschillende formaten
 • XML-aankondigingen in bulk downloaden
 • de releasekalender downloaden


De TED-website biedt ook RSS-feeds


Sinds 14 november 2022 zijn op de TED-website zowel aankondigingen op basis van e-formulieren als aankondigingen met formulieren op basis van TED-schema’s te vinden.

 • De e-formulieren zijn opgenomen in Verordening (EU) 2019/1780, die nieuwe standaardformulieren voor overheidsopdrachten introduceerde (geldig sinds 14 november 2022).
 • De formulieren op basis van TED-schema’s (gebaseerd op een interoperabiliteitsnorm van het Bureau voor publicaties) zijn opgenomen in Verordening (EU) 2015/1986.


Informatie over zowel de e-formulieren als de formulieren op basis van TED-schema’s is beschikbaar in de TED-documentatie voor ontwikkelaars

Gegevens op het TED-portaal opzoeken en downloaden (de TED-zoek-API)

De TED-zoek-API is anoniem toegankelijk, zodat u de zoekmachine van de website kunt gebruiken om aankondigingen van specifieke overheidsopdrachten te vinden.
De documentatie van de TED-zoek-API is beschikbaar op https://ted.europa.eu/api/documentation/index.html

Aankondigingen via directe links downloaden in verschillende formaten

U kunt via een directe link een aankondiging downloaden in alle officiële talen van de EU en in de volgende formaten: HTML, HTML-download, ondertekende PDF en niet-ondertekende PDF.


De URL’s van de directe link hebben de volgende structuur:


https://ted.europa.eu/{taal}/notice/{publicatienummer}/{formaat}


waarbij:

 • {taal} de taal is (bv. en, fr, it)
 • {publicatienummer} het publicatienummer is (bv. 1-2024, 87654321-2024)
 • {formaat} de volgende waarden kan hebben:
 • html: om het HTML-downloadbestand weer te geven
 • pdf: om de aankondiging als PDF-bestand te downloaden
 • pdfs: om de aankondiging als ondertekend PDF-bestand te downloaden

 

U kunt aankondigingen ook via een directe link downloaden in XML-formaat.

De URL van de directe link heeft dan de volgende structuur:

https://ted.europa.eu/en/notice/{publicatienummer}/xml

XML-aankondigingen in bulk downloaden

U kunt XML-aankondigingen in bulk van het TED-portaal downloaden via de pagina XML-bulkdownload op de TED-website.


Een enkel archief (XML-pakket) bevat alle aankondigingen voor de gekozen dag of voor de gekozen maand.


De XML-pakketten bevatten XML-bestanden die op twee manieren zijn genummerd:

 • voor aankondigingen in de vorm van e-formulieren heeft het XML-bestand een naam met 8 cijfers (bv. 00654321_2022.xml)
 • voor aankondigingen op basis van TED-schema’s heeft het XML-bestand een naam met 6 cijfers (bv. 123456_2022.xml)


URL’s om pakketten te downloaden hebben de volgende structuur:

 • URL-formaat voor dagpakketten:

https://ted.europa.eu/packages/notice/daily/{jjjjnnnnn}

waarin {jjjjnnnnn} het nummer van het PB S is.


Voorbeeld – Download het dagpakket van het PB S 1/2024: https://ted.europa.eu/packages/daily/202400001

 • URL-formaat voor maandpakketten:

https://ted.europa.eu/packages/notice/monthly/{jjjj-n}

waarbij {jjjj-n} het jaar en de maand is.

Voorbeeld – Download het maandpakket van januari 2024: https://ted.europa.eu/packages/monthly/2024-1

De releasekalender downloaden

U kunt de lijst met uitgaven van het PB S per jaar downloaden via de releasekalender op de TED-website.


URL’s om de releasekalender te downloaden hebben de volgende structuur:

https://ted.europa.eu/{taal}/release-calendar/-/download/file/{formaat}/{jaar}

waarbij

 • {taal} de taal is (bv. en, fr, it)
 • {formaat} de volgende waarden kan hebben: XLS, PDF, CSV
 • {jaar} het jaar is (bv. 2023, 2024)


Voorbeeld: https://ted.europa.eu/en/release-calendar/-/download/file/XLS/2024

TED-subsets in CSV-formaat

Een deelverzameling van TED-gegevens, met de belangrijkste velden voor aankondigingen van opdrachten en aankondigingen van gegunde opdrachten in CSV-formaat (een tekstformaat met door komma’s gescheiden waarden), is te vinden op data.europa.eu/data/datasets/ted-csv?locale=nl.