Een officiële website van de Europese Unie

Elektronische aankondigingen verzenden

Verzenden van aankondigingen van overheidsopdrachten voor publicatie op TED

Overheidsinstanties die aankondigingen in het Supplement op het Publicatieblad op de TED-website moeten of willen publiceren, kunnen bij het indienen van hun formulieren kiezen uit verschillende methoden, die afhankelijk kunnen zijn van nationale wetgeving.

eSenders zijn publieke of particuliere organisaties die als dienstverlenende tussenpersoon optreden om aankondigingen van opdrachten in het vereiste XML-formaat te verzenden naar de TED-data-interface (de TED-API van eNotices2). eSenders stellen de applicatie beschikbaar aan inkopers, met online formulieren om in te vullen en in te dienen; deze formulieren zijn vaak aangepast aan de nationale behoeften of geïntegreerd in een platform voor e-aanbesteding.

Voorbeelden van organisaties die als TED-eSender kunnen optreden, zijn nationale publicatiebladen, overheidsinstanties en particuliere bedrijven die namens inkopers optreden, en ontwikkelaars van software voor elektronisch aanbesteden. In sommige lidstaten worden alle aankondigingen voor het hele land verzonden door een centrale overheidsorganisatie met een wettelijk mandaat; in andere landen kunnen er verschillende publieke of commerciële dienstverleners bestaan.

In landen waar geen eSender bestaat of waar de inkoper de keus heeft uit verschillende applicaties, biedt het Bureau voor publicaties de eNotices2-webapplicatie aan, waarmee aankondigingen kunnen worden gevalideerd en ingediend in het formaat van de e-formulieren die sinds november 2022 beschikbaar zijn.

Het gebruik van de eNotices2-webapplicatie is onderworpen aan de aanvaarding van de desbetreffende gebruiksvoorwaarden. De applicatie past bepaalde bedrijfsmatige en technische validatieregels toe op aankondigingen van overheidsopdrachten, maar het is de verantwoordelijkheid van de overheidsinkopers om ervoor te zorgen dat de inhoud van de aankondigingen correct is en voldoet aan de desbetreffende wetgeving en richtsnoeren.

De mogelijkheid om de oude standaardformulieren in te dienen, is in januari 2024 voor de lidstaten beëindigd.

TED-eSender worden

Om TED-eSender te worden, moet een organisatie over de zakelijke en technische capaciteit beschikken om haar klanten te ondersteunen bij het verzamelen en versturen van correct opgestelde aankondigingen van opdrachten voor publicatie op TED.

eSenders gebruiken de TED-API van eNotices2 om hun aankondigingen te valideren, deze in te dienen en erin te zoeken. Meer informatie is te vinden in de API-rubriek van de TED-documentatie voor ontwikkelaars.

De technische specificaties voor e-formulieren worden beschreven in de Software Development Kit in de TED-documentatie voor ontwikkelaars. De SDK-componenten op GitHub kunnen rechtstreeks door de ontwikkelingsteams van eSenders worden gebruikt.

Er is geen formele kwalificatieprocedure om eSender te worden, maar een eSender moet vertrouwd zijn met en voldoen aan de gebruiksvoorwaarden voor TED-publicatiediensten.